Vedet

Vesiensuojelu on tärkeää, sillä vesi on yksi elämämme perusedellytyksistä: kaikki tarvitsevat puhdasta vettä. Luonnonsuojeluliitto työskentelee monin keinoin puhtaamman Itämeren ja sisävesien hyväksi.

Kuva: Reijo Nenonen

Etusivu Mitä me teemme Vedet

Tavoitteena puhtaat vedet

Luonnonsuojeluliitossa tehdään töitä sen eteen, että myös seuraavilla sukupolvilla on mahdollisuus nauttia puhtaista vesistämme. Luonnonsuojeluliitto suojelee monin tavoin tuhansia järviämme, monimuotoista pienvesiluontoa ja erityislaatuista Itämertamme.

Lue lisää vesitavoitteista

Mitä teemme vesien puolesta

Suojelemme ainutlaatuista vesiluontoamme monin keinoin. Luonnonsuojeluliitto on ajanut vuosikymmeniä vesiensuojelua edistäviä lakeja jaolemme useissa vesiensuojelun työryhmissä. Teemme konkreettista suojelutyötä: ennallistamme esimerkiksi pien- ja virtavesiluontoa.

Tutustu toimintaamme

Näin voit suojella vesiä

Vesi on yksi elämämme perusedellytyksistä: kaikki tarvitsevat puhdasta vettä. Jokainen voi itse omassa elämässään vaikuttaa vesiympäristön hyvään tilaan ja vaikuttaa veden laadun parantamiseksi. Luonnonsuojeluliitto tuo tunnetuksi kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa lähivesiensä suojeluun.

Katso mitä sinä voit tehdä

Vapaan Kemijoen puolesta

Rovaniemelle suunniteltu Sierilän vesivoimalaitos uhkaa Suomen pisimmän joen viimeistä luonnontilaista osuutta. Voimalaitos vaarantaisi useiden uhanalaisten lajien elinympäristöjä ja estäisi kalojen vaelluksen. Rakennetun Kemijoen viimeiset vapaat kosket ovat myös merkittävä virkistys- ja kalastuskohde.

Lue lisää

Ajankohtaista

Esitys maa- ja metsätalousministeriölle lohenkalastuksen säätelytoimenpiteiden muuttamiseksi

Luonnonsuojeluliitto on mukana laajapohjaisessa aloitteessa lohikannan kääntämiseksi takaisin kasvuun. Tärkeintä on luopua lohenkalastuksen aikaistuksesta. Isojen emokalojen ylämitta on tarpeen. Kalastuskiintiön supistamista kansallisesti tulee selvittää, samoin Tornionjoen lohilaskurin käyttöä kalastuksen sääntelyyn kauden aikana. Julkistimme aloitteen, koska on ollut epäselvää aikooko toimitusministeristö toimia asiassa tänä keväänä vai ei.

Lue lisää

Komission kysely ankeriasasetuksesta

Tapani Veistola täytti 7.3.2019 liiton puolesta englanninkielisen komission kyselylomakkeen. Pääpointit: nyt tarvitaan Itämerelle täyttä rauhoitusta ICESin neuvon mukaan sekä kalojen kulun turvaamista kalateillä ja patojen purulla.

Lue lisää

Ympäristöjärjestöjen kirje turskasta komissaari Vellalle

Luonnonsuojeluliitto on kirjoittanut monien muiden ympäristöjärjestöjen kanssa komissaari Vellalle vaatien Itämeren itäisen turskakannan kalastuksen keskeyttämistä kannan romahduksen takia. Viime retkellään tanskalaisen DTU Aquan tutkimusalus sai saaliiksi enemmän roskia kuin turskia. Myös turskan tärkeän saaliskalan kilohailin kalastusta eteläisellä Itämerellä tulee rajoittaa.

Lue lisää

Lumen kippaaminen mereen raivostuttaa

Talvi yllättää suomalaiset joka vuosi. Tänä vuonna "Valkoinen kurittaja" toi Helsinkiin "lumihelvetin", joka johti erikoisiin ongelmiin. Esiin on noussut Helsingin laajamittainen lumen kippaaminen Itämereen.

Lue lisää

Kalastuslain muutoksista

Kalastuslain muutosesitykset ovat hyviä: Ylä-Lappiin tulisi sikäläisiä kiistoja rauhoittava kalastuslupamenettely, jossa toki pitää varmistaa riittävät luvat ulkopuolisille myös kalastusmatkailun takia. Vaelluskalojen salakalastajille tulisi menettämisseuraamus, joka voisi olla uhanalaisten osalta jopa tuhansia euroja.

Lue lisää