Vedet

Vesiensuojelu on tärkeää, sillä vesi on yksi elämämme perusedellytyksistä: kaikki tarvitsevat puhdasta vettä. Luonnonsuojeluliitto työskentelee monin keinoin puhtaamman Itämeren ja sisävesien hyväksi.

Kuva: Reijo Nenonen

Etusivu Mitä me teemme Vedet

Tavoitteena puhtaat ja vapaat vedet

Luonnonsuojeluliitossa tehdään töitä sen eteen, että myös seuraavilla sukupolvilla on mahdollisuus nauttia puhtaista, vapaista ja monimuotoisista vesistämme. Luonnonsuojeluliitto suojelee monin tavoin tuhansia järviämme, monimuotoista pienvesiluontoa ja erityislaatuista Itämertamme.

Lue lisää vesitavoitteista

Mitä teemme vesien puolesta

Suojelemme ainutlaatuista vesiluontoamme monin keinoin. Luonnonsuojeluliitto on ajanut vuosikymmeniä vesiensuojelua edistäviä lakeja jaolemme useissa vesiensuojelun työryhmissä. Teemme konkreettista suojelutyötä: ennallistamme esimerkiksi pien- ja virtavesiluontoa.

Tutustu toimintaamme

Näin voit suojella vesiä

Vesi on yksi elämämme perusedellytyksistä: kaikki tarvitsevat puhdasta vettä. Jokainen voi itse omassa elämässään vaikuttaa vesiympäristön hyvään tilaan ja vaikuttaa veden laadun parantamiseksi. Luonnonsuojeluliitto tuo tunnetuksi kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa lähivesiensä suojeluun.

Katso mitä sinä voit tehdä

Vapaan Kemijoen puolesta

Rovaniemelle suunniteltu Sierilän vesivoimalaitos uhkaa Suomen pisimmän joen viimeistä luonnontilaista osuutta. Voimalaitos vaarantaisi useiden uhanalaisten lajien elinympäristöjä ja estäisi kalojen vaelluksen. Rakennetun Kemijoen viimeiset vapaat kosket ovat myös merkittävä virkistys- ja kalastuskohde.

Lue lisää

Ajankohtaista

Metsurista purokunnostajaksi

Vuoden vapaaehtoiseksi 2020 valittu Matti Rintala on elättänyt itsensä kiertäen sahatyöntekijänä ja metsurina ympäri Suomea. Eläkkeelle päästyään hänestä kehkeytyi luonnonsuojelun monitoimimies.

Lue lisää

Näin se tehdään – kohti vapautettujen virtojen Suomea

Suomessa on noin 207 vesivoimalaa, jotka tuottavat sähköä valtakunnan verkkoon. Vain pienellä osasta vesivoimaloista on toimivat kalatiet. Niistä 150 on pien- ja minivoimaloita, joista pienimmillä ei ole merkittävää roolia sähköntuotannossa. Pienikin voimalaitos on suuri haitta vaelluskaloille ja raakulle. Vesivoimaa säätelevä lainsäädäntö on päivitettävä turvaamaan uhanalaista virtavesiluontoa, ei voimayhtiöitä.

Lue lisää

Vapautetaan vesivoiman patoamat virrat

Tiesitkö, että vesivoima on padonnut valtaosan Suomen joista? Entä tiesitkö, että virtavesiluontoa voidaan auttaa ilman, että vesivoimasta luovutaan? Luonnonsuojeluliitto käynnistää Vapauta virrat -kampanjan vangittujen virtojen vapauttamiseksi.

Lue lisää

Vesi ei ole vain rahaa

"Vesivoimapato ei herätä samanlaista ärtymystä kuin hiilikasa. Selfietä ei ehkä ottaisi hiilikasan edessä, mutta kuohuva vesivoimapato kerää turisteja ihailemaan veden voimaa", kirjoittaa Liisa Hulkko Luonnonsuojelija-lehden pääkirjoituksessa.

Lue lisää

Vesi ei ole vain rahaa

Vesivoima on saanut monissa joissa sata prosenttia joen virtaamasta. Vesivoimasta ei tarvitse luopua, mutta edes kymmenys virtaamasta tulee ohjata tulevaisuudessa virtavesien uhanalaiselle luonnolle. Kohtuullista vai mitä?

Lue lisää

Aineistot

Aihepiirin tapahtumat

Tervetuloa mukaan!

Suomen Luonnonsuojeluliiton yli 160 paikallisyhdistystä järjestävät vuosittain satoja tapahtumia ympäri Suomen. Tutustu toimintaamme paikkakunnallasi.

Tapahtumakalenteri