Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys

Kuopio
Navigaatio päälle/pois

Kuopion met­sä­suun­ni­tel­ma päivitetään

Kuopion kaupunki on päivittämässä pitkän aikavälin metsänhoitosuunnitelmaa (2021 – 2070). Suunnitelman aineistot ovat nähtävillä kaupungin nettisivuilla ja kommentoivana seuraavat 2 viikkoa 12.5. – 27.5.2021. 

Nyt nähtävillä olevasta aineistosta puuttuvat täysin luontoarvoja koskevat tarkastelut ja jokaisen luonnon ystävän kannattaakin nyt niiden huomioimista vaatia vastaamalla kaupungin kyselyyn. 

Voit vastata metsien hoitoa koskevaan kyselyyn tällä lomakkeella https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHPydsQmg7ij42Xl9ig8miQ2H3oWxWFD1e0Y81Gpqfd0I7tw/viewform?fbclid=IwAR2j65l9PR9Zp2ggjPxDnLs9FB7Qk0ey_0ysvMQn6eHB75NJ6svkrteg0VU

Aineistot: https://www.kuopio.fi/-/kuopion-kaupungin-metsasuunnitelma-paivitetaan

Metsäsuunnitelmaan liittyvässä kyselyssä on esitetty muutamia harhaanjohtavia väitteitä, joten kyselyn kysymyksiin kannattaa suhtautua tarkkaavaisuudella.  

Esimerkiksi puuston vanhuus ja ns. metsätuhot eivät ole yhteydessä toisiinsa. Toki vanhat puut luontaisesti kuolevat aiemmin kuin nuoret, mutta niillä ei useinkaan ole yhteyttä metsätaloudellisia tappioita aiheuttaviin ns. metsätuhoihin. 
Kuusikoiden metsätuholainen kirjanpainaja aiheuttaa tuhoja useimmiten kerralla runsaasti kuusia kaataneiden myrskyjen jälkeen, mutta nämä tuhot kohdistuvat useimmiten aukkohakkuiden reunametsiin sekä muihin tuulelle alttiisiin paikkoihin. 
Vanhoissa ja luonnontilaisissa metsissä puita kuolee usein muutamia kerrallaan ja näin ollen myöskään kirjanpainajille ei synny runsaita ruoka-apajia. Kirjanpainajaa kiinnostavat vain juuri kuolleet kuuset, eivät pidempään lahonneet puut tai muut puulajit. Kirjanpainajien runsastumista edesauttavat lämpimät kesät ja äärevät kasvupaikat, kuten hakkuuaukkojen reunametsät. 
Metsien säilyttäminen eri kokoisia puita kasvavina ja lahopuuta sisältävinä elinympäristöinä sekä laajojen hakkuuaukkojen välttäminen vähentävätkin metsätuhoriskiä merkittävästi.

Lisää erilaisten metsänhoitomenetelmien vaikutuksista metsätuhoihin voit lukea esimerkiksi julkaisusta Metsätuhoriskit tasa- ja eri-ikäismetsätaloudessa (https://metsatieteenaikakauskirja.fi/article/10310)

KLYY aikoo jättää kommenttinsa koskien Kaupungin metsänhoitosuunnitelmaa.