Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys

Kuopio
Navigaatio päälle/pois

Yhdistys jakaa apurahoja perinnöllisyystieteen (genetiikka) tutkijoille ja opiskelijoille, luontoa käsittelevään julkaisutoimintaan, kasvien ympäristövaurioihin kohdistuviin tutkimuksiin tai opinnäytetöihin sekä jäsenapurahoja luontoon ja ympäristöön liittyviin tutkimus- ja harrastushankkeisiin sekä julkaisutoimintaan.

Vuonna 2021 apurahan saaneiden tulee tehdä selvitys apurahan käytöstä 31.3.2022 mennessä ja postittaa se osoitteella Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys, Puijonkatu 15, 70100 KUOPIO tai sähköpostitse apurahatyöryhmän pj Olavi Raatikaiselle olavi.raatikainen@gmail.com

Apurahat vuodelle 2022 tulevat hakuun helmikuussa ja niiden hakumenettelystä ilmoitetaan mm. tällä kotisivulla.

Avoimesti haettavat apurahat ovat:

  • Lehtori Betty Väänäsen apuraha
  • Kasvivaurioapuraha

Vain jäsenten haettavissa apurahat ovat:

  • Jäsenapuraha
  • Luontosatanen

Vuonna 2021 apurahoja myönnettiin yhteensä 41 090 €.

KLYY:n vuonna 2021 myöntämät apurahat:

Lehtori Betty Väänäsen apurahat – Myönnetty yhteensä 24 990 euroa

Jiri Vihavainen

Pöllönpesien puutteellisesti tunnetut ja uhanalaiset hyönteiset

2000 €

Enni Liinoja

Bakteeriyhteisöjen geneettisen koostumuksen ja metayhteisöjen kytkeytyneisyyden vaikutus bakteerien fenotyyppisen antibioottiresistenttiyden kehittymiseen

2000 €

Sofia Paasikivi

Arkeogeneettinen kenttätutkimus Seilin kirkkoon haudatuista vainajista

2500 €

Agate Auzane

Understanding plant yeast perception mechanisms and their role in leaf surface microbial community modification

1500 €

Hanna Susi

Mesimarjan (Rubus arcticus) maisemagenetiikka

3000 €

Päivikki Puolakka

Uhanalaisen jokihelmisimpukan (Margaritifera margaritifera) suojelugenetiikka: Geneettinen monimuotoisuus ja populaatiorakenne

4000 €

Joni Ollonen

Käärmeiden ja liskojen kallojen muodostumisen erot sekä näiden erojen evolutiivinen alkuperä

3000 €

Tuuli-Maaret Miettunen

Kuusen säätelyproteiinien sitoutuminen soluseinän muodostumiseen vaikuttaviin geeneihin

990 €

Sallamaari Siponen

Mikrobiyhteisöt talousvedessä perimään perustuvin tutkimusmenetelmin kartoitettuna

3000 €

Jaakko Kuurne

Mitokondriomuuntelu suomalaisilla kekomuurahaislajeilla

1500 €

Inkeri Markkula

Maaperän hyppyhäntäisten geenikirjaston luominen DNA massaviivakoodaustutkimuksiin

1500 €

Jäsenapurahat – Myönnetty yhteensä 15 500 euroa.

Lauri Hallikainen

Luonto soi osa 15: Veden äärellä, rannoilla ja kosteikoilla tupla CD-albumi

3150 €

Jouni Sorvari

Kekomuurahaiset kaupungissa: ollako vai eikö olla

2500 €

Tapio Osala

Sääksien ja merikotkien tutkimus- ja suojelutyö Pohjois-Savossa

4500 €

Maaret Väänänen ja Eveliina Korkiatupa

Varpuslintujen sisämaan seurantapyyntialueen perustaminen Pohjois-Savoon

950 €

Minna Kivimäenpää ja työryhmä

Tutkimus: Ilmaston lämpenemisen ja pilvisyyden vaikutukset pohjoisten varpukasvien menestymiseen

4400 €

Luontosataset – Myönnetty yhteensä 600 euroa.

Matias Takala

Kalansilmälisäke kameraan vedenalaista valokuvausta varten

100 €

Susanna Miettinen

Retkireppu ja eväät saariretkeilyyn Kallavedellä Karhonsaareen, Hietasaloon ja Iivarinsaloon

100 €

Jari Tiikkanen

Riippumattoteltta

100 €

Elina Häikiö

Kahluuhousujen hankinta virtavesikunnostuksia varten

100 €

Anita Tegelberg

Kirjat: Metsäpuiden uudistumisbiologia, Metsätuhot ja Metsäkasvio

100 €

Tuija Ruuskanen

Riippumattomatkailuun: riippumattoteltta ja makuupussi

100 €

 

Vuonna 2020 apurahoja myönnettiin yhteensä 31 060 €.

Vuoden 2020 osalta apurahojen hakuaika päättyi 31.3.2020.

Vuonna 2020 apurahojen jakamisessa painotettiin aiheita, jotka käsittelevät luonnon monimuotoisuutta, ilmastonmuutosta tai vesiteemaa.

KLYY:n vuonna 2020 myöntämät apurahat:

Hakija/työryhmä Apurahan aihe

Myönnetty summa

LEHTORI BETTY VÄÄNÄSEN APURAHAT    
Jaakko Haverinen Ilmastonmuutoksen vaikutukset Saimaan järvilohen vaellukseen 3500 €
Mikaela Hukkanen Alkionkehityksen aikaisen hormonialtistuksen vaikutus talitiaisen (Parus major) DNA-metylaatioon ja geeniekspressioon 2000 €
Mauno Konu Lasius niger-muurahaisen geenin hiljentäminen RNAi-menetelmällä 990 €
Elina Laiho Helsingin citykanipopulaation geneettinen rakenne ja vuoden 2016 RHDV2- virusepidemian vaikutus populaation geneettiseen monimuotoisuuteen 2000 €
Kaisa Merimaa Varpuslintujen poikasajan ruokavalio- ja suolistomikrobianalyysi 2000 €
Christina Nokkala Suopursukempin partenogeneettisen ja biseksuaalisen lisääntymismuodon esiintyminen Fennoskandiassa 4000 €
Jiri Vihavainen Perhosyhteisön diversiteetin palautuminen trooppisen sademetsän ennallistamisessa 1150 €
  YHT. 15 640 €
KASVIVAURIOAPURAHAT    
Lauri Heikkonen Lannoitteen mukana kulkeutuneen glyfosaatin vaikutus mansikan mykorritsoihin 2000 €
  YHT. 2000 €
JÄSENAPURAHAT    
Hannu Kärkkäinen Rengastustoiminnan ja sen kehittämisen kustannuksiin 2500 €
Peter Lahdenperä Luontorakennustapahtumissa tarvittavien lasten käyttöön soveltuvien työ- ja suojavälineiden hankinta 720 €
Eelis Rissanen ja työryhmä Vesilintulaskennat Pohjois-Savossa 2020–21 4000 €
Kalle Ruokolainen ja työryhmä Kuopion kansallisen kaupunkipuiston linnustotutkimukset ja niiden esittely keskeisine tuloksineen 6000 €
Mimma Kuurakka Teltan hankinta 100 €
Tuomas Väätäinen Linturetkien matkakuluihin 100 €

KLYY:n vuonna 2019 myöntämät apurahat:

KLYY-rahaston apurahat  
Myönnetyt apurahat yhteensä 13 030 €  (hakemusten yhteissumma 31 718 €)
Hakija/työryhmä apurahan aihe myönnetty summa
     
JÄSENAPURAHAT:    
Haataja Heidi Lintuharrastukseen ja luonnossa liikkumisen tarvikkeisiin 100,00 €
Haataja Henna Lumikenkien ostamiseen 100,00 €
Hallikainen Lauri Savon Luonto -äänimaisemia 5 -cd-albumi 2 700,00 €
Martiskainen Henna Enää en ole suotta – vapaaehtoista soidensuojelua Majakankaanalussuolla 1 530,00 €
Osala Tapio Pohjois-Savon sääksien tutkimukseen 3 500,00 €
LUONTOSATASET:    
Kemiläinen Marjo Vaellus Kilpisjärvellä 100,00 €
Laitinen Seija Kiikareiden hankintaan 100,00 €
Tegelberg Anita Sienten biologia -kirjan ja vaelluskenkien hankintaan 100,00 €
Vainikainen Vesa Minarin pönttöprojekti 100,00 €
    8 330,00 €
JULKAISUAPURAHAT:    
Huhtaniska Annaleena Postikorttisarja Korkeakosken luonnonsuojelualueelta 500,00 €
McElwain Anna Maria Luontoaiheinen esitys, jossa yhdistyy klavikordimusiikki ja valokuvat 1 800,00 €
Väisänen Jaakko ja työryhmä Puijoga (elokuva) 900,00 €
    3 200,00 €
KASVIVAURIOAPURAHAT:    
Konttila Johanna Ilmastonmuutoksen vaikutukset kasviyhteisöön, sen kokonaisbiomassaan ja resurssien allokointiin 990,00 €
Lampinen Eveliina Ihmispaineiden vaikutukset pohjoisen Perämeren vedenalaiskasviyhteisöihin 510,00 €
    1 500,00 €
     
Juhani Ruotsalaisen muistoraha sienitutkimukseen  
Vauras Jukka Tieteelle uusien haperolajien kuvaaminen (sekvensointi, tuoretuntomerkit ja levinneisyys) 1 190,00 €
Lehtori Betty Väänäsen apurahat  
Myönnetyt apurahat yhteensä 35 130 €  (hakemusten yhteissumma 76 160 €)  
Hakija/työryhmä     apurahan aihe myönnetty summa
         
Carrasco Navarro Victor FT Kuopio Mikromuovien riskinarviointi sisävesien vesieliöille 2 000,00 €
Elo Riikka FT Turku DNA-viivakoodikirjaston rakentaminen petopunkeille 3 000,00 €
Heikkinen Mirka LuK Oulu Kaupunkiympäristön viheralueiden sammalten runsaus ja monimuotoisuus 820,00 €
Holmberg Ida LuK Oulu Valloittajalaji argentiinanmuurahaisen populaatiogenomiikka 990,00 €
Honka Johanna FM Oulu Metsähanhisaaliin alalajijakauman geneettinen määrittäminen ja kannanhoidon menetelmien kehittäminen 4 000,00 €
Kekkonen Jaana PhD Vantaa Evolutiivisen potentiaalin säilyttäminen ympäristönmuutoksissa – tutkimusyhteistyö Suomen, Venäjän, Viron ja Latvian välillä liito-oravan maisemagenetiikassa 3 400,00 €
Kyrö Kukka FM Lohja DNA-viivakoodaus apuna viherkattojen niveljalkaislajiston määrityksessä 4 000,00 €
Lansink Gerhardus FM Oulu Kohdeapuraha ahman luonnonsuojelugenetiikkaan (väitöskirjatyö) 2 000,00 €
Leino Lyydia opisk. Turku Glyfosaatin vaikutus ihmisen suoliston bakteereihin ja bakteerikoostumukseen 3 800,00 €
Liedes Oona opisk. Oulu Valinnan vaikutus suomenhevosen genotyyppisiin ja fenotyyppisiin ominaisuuksiin 990,00 €
Miettinen Antti FM Helsinki Itämeren lohen luonnonkannan populaatiogenominen selvitys 5 500,00 €
Mojzer Janka FM Turku Glyfosaatin vaikutukset makrosieniin ja mykorritsakolonisaatioon 1 190,00 €
Peltola Sanni LuK Helsinki Matka-apuraha tutkimusvierailuun Evolutiivisen lääketieteen instituuttiin Zürichissä 800,00 €
Piirto Sameli opisk. Ilmajoki Talitiaisen (Parus major) ravintoketjun mikrobisto 990,00 €
Valtonen Anu FT Kuopio Ruspolia differens hepokattien DNA-viivakoodaus 1 650,00 €

Katso alla olevista linkeistä aiemmin myönnetyista apurahoista.

KLYYn apurahat 2018

Myönnetyt apurahat 2017

Toiminta

Neljä toimintaseuraa ja yksi jaosto  muodostavat yhdistyksemme toiminnan peruskiven.

Lue lisää

Lausunnot, mielipiteet, muistutukset, valitukset

KLYY ottaa aktiivisesti kantaa ympäristön tilaan vaikuttaviin hankkeisiin. Laatimiensa lausuntojen, mielipiteiden, muistutusten ja valitusten…

Lue lisää

Retket ja tapahtumat

KLYY järjestää retkiä lähialueen luontoon sekä erilaisia tapahtumia, kuten keskustelutilaisuuksia ja seminaareja (esim. vuonna 2019 järjestettiin…

Lue lisää

Karhonsaari

Karhonsaari on Kuopiossa Kallavedellä sijaitseva n. 50 ha laajuinen saari. Se sijaitsee Ranta-Toivalan edustalla. Saaresta löytyy puulajipuisto…

Lue lisää