Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys

Kuopio
Navigaatio päälle/pois

KLYY jakaa rahastostaan apurahoja – vuonna 2020 apurahoja myönnettiin yhteensä 31 060 €.

Yhdistys jakaa apurahoja perinnöllisyystieteen (genetiikka) tutkijoille ja opiskelijoille, luontoa käsittelevään julkaisutoimintaan, kasvien ympäristövaurioihin kohdistuviin tutkimuksiin tai opinnäytetöihin sekä jäsenapurahoja luontoon ja ympäristöön liittyviin tutkimus- ja harrastushankkeisiin sekä julkaisutoimintaan.

Avoimesti haettavat apurahat ovat:

  • Lehtori Betty Väänäsen apuraha
  • Kasvivaurioapuraha

Vain jäsenten haettavissa apurahat ovat:

  • Jäsenapuraha
  • Luontosatanen

Vuoden 2020 osalta apurahojen hakuaika päättyi 31.3.2020.

Vuonna 2020 apurahojen jakamisessa painotettiin aiheita, jotka käsittelevät luonnon monimuotoisuutta, ilmastonmuutosta tai vesiteemaa.

KLYY:n vuonna 2020 myöntämät apurahat:

Hakija/työryhmä Apurahan aihe

Myönnetty summa

LEHTORI BETTY VÄÄNÄSEN APURAHAT
Jaakko Haverinen Ilmastonmuutoksen vaikutukset Saimaan järvilohen vaellukseen 3500 €
Mikaela Hukkanen Alkionkehityksen aikaisen hormonialtistuksen vaikutus talitiaisen (Parus major) DNA-metylaatioon ja geeniekspressioon 2000 €
Mauno Konu Lasius niger-muurahaisen geenin hiljentäminen RNAi-menetelmällä 990 €
Elina Laiho Helsingin citykanipopulaation geneettinen rakenne ja vuoden 2016 RHDV2- virusepidemian vaikutus populaation geneettiseen monimuotoisuuteen 2000 €
Kaisa Merimaa Varpuslintujen poikasajan ruokavalio- ja suolistomikrobianalyysi 2000 €
Christina Nokkala Suopursukempin partenogeneettisen ja biseksuaalisen lisääntymismuodon esiintyminen Fennoskandiassa 4000 €
Jiri Vihavainen Perhosyhteisön diversiteetin palautuminen trooppisen sademetsän ennallistamisessa 1150 €
YHT. 15 640 €
KASVIVAURIOAPURAHAT
Lauri Heikkonen Lannoitteen mukana kulkeutuneen glyfosaatin vaikutus mansikan mykorritsoihin 2000 €
YHT. 2000 €
JÄSENAPURAHAT
Hannu Kärkkäinen Rengastustoiminnan ja sen kehittämisen kustannuksiin 2500 €
Peter Lahdenperä Luontorakennustapahtumissa tarvittavien lasten käyttöön soveltuvien työ- ja suojavälineiden hankinta 720 €
Eelis Rissanen ja työryhmä Vesilintulaskennat Pohjois-Savossa 2020–21 4000 €
Kalle Ruokolainen ja työryhmä Kuopion kansallisen kaupunkipuiston linnustotutkimukset ja niiden esittely keskeisine tuloksineen 6000 €
Mimma Kuurakka Teltan hankinta 100 €
Tuomas Väätäinen Linturetkien matkakuluihin 100 €

 

 

KLYY:n vuonna 2019 myöntämät apurahat:

KLYY-rahaston apurahat
Myönnetyt apurahat yhteensä 13 030 €  (hakemusten yhteissumma 31 718 €)
Hakija/työryhmä apurahan aihe myönnetty summa
JÄSENAPURAHAT:
Haataja Heidi Lintuharrastukseen ja luonnossa liikkumisen tarvikkeisiin 100,00 €
Haataja Henna Lumikenkien ostamiseen 100,00 €
Hallikainen Lauri Savon Luonto -äänimaisemia 5 -cd-albumi 2 700,00 €
Martiskainen Henna Enää en ole suotta – vapaaehtoista soidensuojelua Majakankaanalussuolla 1 530,00 €
Osala Tapio Pohjois-Savon sääksien tutkimukseen 3 500,00 €
LUONTOSATASET:
Kemiläinen Marjo Vaellus Kilpisjärvellä 100,00 €
Laitinen Seija Kiikareiden hankintaan 100,00 €
Tegelberg Anita Sienten biologia -kirjan ja vaelluskenkien hankintaan 100,00 €
Vainikainen Vesa Minarin pönttöprojekti 100,00 €
8 330,00 €
JULKAISUAPURAHAT:
Huhtaniska Annaleena Postikorttisarja Korkeakosken luonnonsuojelualueelta 500,00 €
McElwain Anna Maria Luontoaiheinen esitys, jossa yhdistyy klavikordimusiikki ja valokuvat 1 800,00 €
Väisänen Jaakko ja työryhmä Puijoga (elokuva) 900,00 €
3 200,00 €
KASVIVAURIOAPURAHAT:
Konttila Johanna Ilmastonmuutoksen vaikutukset kasviyhteisöön, sen kokonaisbiomassaan ja resurssien allokointiin 990,00 €
Lampinen Eveliina Ihmispaineiden vaikutukset pohjoisen Perämeren vedenalaiskasviyhteisöihin 510,00 €
1 500,00 €
Juhani Ruotsalaisen muistoraha sienitutkimukseen
Vauras Jukka Tieteelle uusien haperolajien kuvaaminen (sekvensointi, tuoretuntomerkit ja levinneisyys) 1 190,00 €

 

Lehtori Betty Väänäsen apurahat
Myönnetyt apurahat yhteensä 35 130 €  (hakemusten yhteissumma 76 160 €)
Hakija/työryhmä apurahan aihe myönnetty summa
Carrasco Navarro Victor FT Kuopio Mikromuovien riskinarviointi sisävesien vesieliöille 2 000,00 €
Elo Riikka FT Turku DNA-viivakoodikirjaston rakentaminen petopunkeille 3 000,00 €
Heikkinen Mirka LuK Oulu Kaupunkiympäristön viheralueiden sammalten runsaus ja monimuotoisuus 820,00 €
Holmberg Ida LuK Oulu Valloittajalaji argentiinanmuurahaisen populaatiogenomiikka 990,00 €
Honka Johanna FM Oulu Metsähanhisaaliin alalajijakauman geneettinen määrittäminen ja kannanhoidon menetelmien kehittäminen 4 000,00 €
Kekkonen Jaana PhD Vantaa Evolutiivisen potentiaalin säilyttäminen ympäristönmuutoksissa – tutkimusyhteistyö Suomen, Venäjän, Viron ja Latvian välillä liito-oravan maisemagenetiikassa 3 400,00 €
Kyrö Kukka FM Lohja DNA-viivakoodaus apuna viherkattojen niveljalkaislajiston määrityksessä 4 000,00 €
Lansink Gerhardus FM Oulu Kohdeapuraha ahman luonnonsuojelugenetiikkaan (väitöskirjatyö) 2 000,00 €
Leino Lyydia opisk. Turku Glyfosaatin vaikutus ihmisen suoliston bakteereihin ja bakteerikoostumukseen 3 800,00 €
Liedes Oona opisk. Oulu Valinnan vaikutus suomenhevosen genotyyppisiin ja fenotyyppisiin ominaisuuksiin 990,00 €
Miettinen Antti FM Helsinki Itämeren lohen luonnonkannan populaatiogenominen selvitys 5 500,00 €
Mojzer Janka FM Turku Glyfosaatin vaikutukset makrosieniin ja mykorritsakolonisaatioon 1 190,00 €
Peltola Sanni LuK Helsinki Matka-apuraha tutkimusvierailuun Evolutiivisen lääketieteen instituuttiin Zürichissä 800,00 €
Piirto Sameli opisk. Ilmajoki Talitiaisen (Parus major) ravintoketjun mikrobisto 990,00 €
Valtonen Anu FT Kuopio Ruspolia differens hepokattien DNA-viivakoodaus 1 650,00 €

Katso alla olevista linkeistä aiemmin myönnetyista apurahoista.

KLYYn apurahat 2018

Myönnetyt apurahat 2017

Toiminta

Neljän toimintaseuran ja yhden jaoston lisäksi yhdistyksessä toimii säännöllisesti kokoontuva luonnonsuojeluryhmä, joka käsittelee ajankohtaisia…

Lue lisää

Lausunnot, mielipiteet, muistutukset, valitukset

KLYY ottaa aktiivisesti kantaa ympäristön tilaan vaikuttaviin hankkeisiin. Laatimiensa lausuntojen, mielipiteiden, muistutusten ja valitusten…

Lue lisää

Luonnonsuojeluryhmä

Yhdistyksen tiloissa kokoontuu noin kerran kuukaudessa sen jäsenistä koostuva luonnonsuojeluryhmä, jonka toimintaan voi tulla mukaan milloin…

Lue lisää

Retket ja tapahtumat

KLYY järjestää retkiä lähialueen luontoon sekä erilaisia tapahtumia, kuten keskustelutilaisuuksia ja seminaareja (esim. vuonna 2019 järjestettiin…

Lue lisää

Karhonsaari

Karhonsaari on Kuopiossa Kallavedellä sijaitseva n. 50 ha laajuinen saari. Se sijaitsee Ranta-Toivalan edustalla. Saaresta löytyy puulajipuisto…

Lue lisää