Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys

Kuopio
Navigaatio päälle/pois

KLYY jakaa vuosittain rahastostaan apurahoja – Vuonna 2021 haettavana on yhteensä enintään 45 000 euroa

Hakuaika 15.2. – 31.3.2021
Myönnetyt apurahat julkistetaan toukokuun alussa. Apurahojen saajille ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti postitettavalla kirjeellä ja sähköpostilla, jos hakija on sellaisen laittanut hakemukseensa. Lisätietoja apurahamenettelystä, hakemuksista ja apurahojen maksamisesta voit kysyä sähköpostilla apurahat@klyy.fi

Lehtori Betty Väänäsen apuraha ja kasvivaurioapuraha

Betty Väänäsen apurahoja jaetaan vuonna 2021 enintään 25 000 €.
Apurahan voi saada perinnöllisyystieteen (genetiikka) tutkija ja opiskelija. Stipendin voi saada esimerkiksi tutkija/työryhmä työskentelyapurahaksi, väitöskirjatyöhön tai opiskelija pro graduun. Savolaisuus katsotaan eduksi.

Kasvivaurioapurahoja jaetaan vuonna 2021 enintään 2 000 €.
Kasvivaurioapurahat on tarkoitettu nuorille tutkijoille tai korkeakouluopiskelijoille, joiden tutkimus- tai opinnäytetyö kohdistuu ihmisen toiminnasta aiheutuneisiin kasvien ympäristövaurioihin.

Hakeminen
Lehtori Betty Väänäsen apurahoja ja kasvivaurioapurahoja haetaan lomakkeella, jonka voit tallentaa omalle koneellesi ja tulostaa täyttämisen jälkeen. Muista allekirjoittaa lomake ennen lähettämistä! Lähetä allekirjoitettu hakemus ja liitetiedostot skannattuna (pdf-tiedostona) osoitteeseen apurahat@klyy.fi tai postilla osoitteeseen Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry, Puijonkatu 15, 70100 Kuopio. Postitus osoitteet löytyvät myös hakemuslomakkeesta.

Hakemuksen on oltava perillä viimeistään 31.3.2021 klo 17

Hakemuslomake – Betty Väänänen ja kasvivaurioapuraha

Jäsenapurahat

Yhdistettyä jäsenapurahaa ja Luontosatasia jaetaan vuonna 2021 enintään 18 000 €.
Näitä apurahoja voivat hakea vain KLYY:n jäsenet. Jäsenmaksun on oltava voimassa 31.12.2020 (jäsenyys tarkistetaan jäsenrekisteristä).

Yhdistetty jäsenapuraha

Apurahaa jaetaan monenlaisiin luontoon, ympäristöön sekä KLYY:n toimintaan liittyviin tutkimus- ja harrastushankkeisiin. Apuraha voidaan myöntää toiminnasta aiheutuvien välittömien materiaali- ja matkakulujen yms. kattamiseen tai se voi olla joko osaksi tai kokonaan kannustuksen- tai tunnustuksenomainen henkilökohtainen stipendi.

Luontosatanen

Jos sinulla on jokin luontoon tai luonnonharrastukseen liittyvä haave, jonka saisit toteutettua 100 eurolla, hae Luontosatasta. Kun satanen on myönnetty, toimitat kuitit hakuvuoden aikana ja rahasto korvaa kulusi 100 euroon saakka.

Hakeminen
Yhdistettyä jäsenapurahaa sekä Luontosatasia haetaan lomakkeella, jonka voit tallentaa omalle koneellesi ja tulostaa täyttämisen jälkeen. Merkitse rasti siihen kohtaan, mitä apurahaa haet! Muista allekirjoittaa lomake ennen lähettämistä! Lähetä allekirjoitettu hakemus ja liitetiedostot skannattuna (pdf-tiedostona) osoitteeseen apurahat@klyy.fi tai postilla osoitteeseen Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry, Puijonkatu 15, 70100 Kuopio. Postitus osoitteet löytyvät myös hakemuslomakkeesta.

Hakemuksen on oltava perillä viimeistään 31.3.2021 klo 17

Hakemuslomake – Jäsenapurahat

HUOM! Apurahoja haettaessa hakija varautuu tulemaan esittelemään tutkimustaan yhdistyksen tilaisuudessa tai kirjoittamaan siitä yhdistyksen julkaisuun. Apurahojen jaossa huomioidaan hyvän käyttökohteen ohella myös jäsenaktiivisuus sekä pitkäaikainen jäsenyys, varsinkin jos anomusten määrä ylittää jaettavissa olevan kokonaissumman

Työskentelyapuraha vai kohdeapuraha?

Hakemuslomakkeissa kysytään, haetko työskentelyapurahaa vai kohdeapurahaa. Tämä tieto on olennainen 1000 euron ja sen ylittävien apurahojen kohdalla, sillä tieto tarvitaan ilmoitettaessa apurahoista verottajalle. Tässä lyhyesti selvennettynä mitä nämä eri apurahatyypit tarkoittavat. Lisätietoja löytyy verottajan sivuilta
Työskentelyapuraha on tarkoitettu kattamaan työskentelijän tavallisia henkilökohtaisia elinkustannuksia tietyllä ajanjaksolla.
Kohdeapurahalla katetaan toiminnasta syntyviä kuluja esim. matka- ja tarvikekustannuksia.

Vuonna 2020 apurahoja myönnettiin yhteensä 31 060 €.

Yhdistys jakaa apurahoja perinnöllisyystieteen (genetiikka) tutkijoille ja opiskelijoille, luontoa käsittelevään julkaisutoimintaan, kasvien ympäristövaurioihin kohdistuviin tutkimuksiin tai opinnäytetöihin sekä jäsenapurahoja luontoon ja ympäristöön liittyviin tutkimus- ja harrastushankkeisiin sekä julkaisutoimintaan.

Avoimesti haettavat apurahat ovat:

  • Lehtori Betty Väänäsen apuraha
  • Kasvivaurioapuraha

Vain jäsenten haettavissa apurahat ovat:

  • Jäsenapuraha
  • Luontosatanen

Vuoden 2020 osalta apurahojen hakuaika päättyi 31.3.2020.

Vuonna 2020 apurahojen jakamisessa painotettiin aiheita, jotka käsittelevät luonnon monimuotoisuutta, ilmastonmuutosta tai vesiteemaa.

KLYY:n vuonna 2020 myöntämät apurahat:

Hakija/työryhmä Apurahan aihe

Myönnetty summa

LEHTORI BETTY VÄÄNÄSEN APURAHAT
Jaakko Haverinen Ilmastonmuutoksen vaikutukset Saimaan järvilohen vaellukseen 3500 €
Mikaela Hukkanen Alkionkehityksen aikaisen hormonialtistuksen vaikutus talitiaisen (Parus major) DNA-metylaatioon ja geeniekspressioon 2000 €
Mauno Konu Lasius niger-muurahaisen geenin hiljentäminen RNAi-menetelmällä 990 €
Elina Laiho Helsingin citykanipopulaation geneettinen rakenne ja vuoden 2016 RHDV2- virusepidemian vaikutus populaation geneettiseen monimuotoisuuteen 2000 €
Kaisa Merimaa Varpuslintujen poikasajan ruokavalio- ja suolistomikrobianalyysi 2000 €
Christina Nokkala Suopursukempin partenogeneettisen ja biseksuaalisen lisääntymismuodon esiintyminen Fennoskandiassa 4000 €
Jiri Vihavainen Perhosyhteisön diversiteetin palautuminen trooppisen sademetsän ennallistamisessa 1150 €
YHT. 15 640 €
KASVIVAURIOAPURAHAT
Lauri Heikkonen Lannoitteen mukana kulkeutuneen glyfosaatin vaikutus mansikan mykorritsoihin 2000 €
YHT. 2000 €
JÄSENAPURAHAT
Hannu Kärkkäinen Rengastustoiminnan ja sen kehittämisen kustannuksiin 2500 €
Peter Lahdenperä Luontorakennustapahtumissa tarvittavien lasten käyttöön soveltuvien työ- ja suojavälineiden hankinta 720 €
Eelis Rissanen ja työryhmä Vesilintulaskennat Pohjois-Savossa 2020–21 4000 €
Kalle Ruokolainen ja työryhmä Kuopion kansallisen kaupunkipuiston linnustotutkimukset ja niiden esittely keskeisine tuloksineen 6000 €
Mimma Kuurakka Teltan hankinta 100 €
Tuomas Väätäinen Linturetkien matkakuluihin 100 €

KLYY:n vuonna 2019 myöntämät apurahat:

KLYY-rahaston apurahat
Myönnetyt apurahat yhteensä 13 030 €  (hakemusten yhteissumma 31 718 €)
Hakija/työryhmä apurahan aihe myönnetty summa
JÄSENAPURAHAT:
Haataja Heidi Lintuharrastukseen ja luonnossa liikkumisen tarvikkeisiin 100,00 €
Haataja Henna Lumikenkien ostamiseen 100,00 €
Hallikainen Lauri Savon Luonto -äänimaisemia 5 -cd-albumi 2 700,00 €
Martiskainen Henna Enää en ole suotta – vapaaehtoista soidensuojelua Majakankaanalussuolla 1 530,00 €
Osala Tapio Pohjois-Savon sääksien tutkimukseen 3 500,00 €
LUONTOSATASET:
Kemiläinen Marjo Vaellus Kilpisjärvellä 100,00 €
Laitinen Seija Kiikareiden hankintaan 100,00 €
Tegelberg Anita Sienten biologia -kirjan ja vaelluskenkien hankintaan 100,00 €
Vainikainen Vesa Minarin pönttöprojekti 100,00 €
8 330,00 €
JULKAISUAPURAHAT:
Huhtaniska Annaleena Postikorttisarja Korkeakosken luonnonsuojelualueelta 500,00 €
McElwain Anna Maria Luontoaiheinen esitys, jossa yhdistyy klavikordimusiikki ja valokuvat 1 800,00 €
Väisänen Jaakko ja työryhmä Puijoga (elokuva) 900,00 €
3 200,00 €
KASVIVAURIOAPURAHAT:
Konttila Johanna Ilmastonmuutoksen vaikutukset kasviyhteisöön, sen kokonaisbiomassaan ja resurssien allokointiin 990,00 €
Lampinen Eveliina Ihmispaineiden vaikutukset pohjoisen Perämeren vedenalaiskasviyhteisöihin 510,00 €
1 500,00 €
Juhani Ruotsalaisen muistoraha sienitutkimukseen
Vauras Jukka Tieteelle uusien haperolajien kuvaaminen (sekvensointi, tuoretuntomerkit ja levinneisyys) 1 190,00 €
Lehtori Betty Väänäsen apurahat
Myönnetyt apurahat yhteensä 35 130 €  (hakemusten yhteissumma 76 160 €)
Hakija/työryhmä apurahan aihe myönnetty summa
Carrasco Navarro Victor FT Kuopio Mikromuovien riskinarviointi sisävesien vesieliöille 2 000,00 €
Elo Riikka FT Turku DNA-viivakoodikirjaston rakentaminen petopunkeille 3 000,00 €
Heikkinen Mirka LuK Oulu Kaupunkiympäristön viheralueiden sammalten runsaus ja monimuotoisuus 820,00 €
Holmberg Ida LuK Oulu Valloittajalaji argentiinanmuurahaisen populaatiogenomiikka 990,00 €
Honka Johanna FM Oulu Metsähanhisaaliin alalajijakauman geneettinen määrittäminen ja kannanhoidon menetelmien kehittäminen 4 000,00 €
Kekkonen Jaana PhD Vantaa Evolutiivisen potentiaalin säilyttäminen ympäristönmuutoksissa – tutkimusyhteistyö Suomen, Venäjän, Viron ja Latvian välillä liito-oravan maisemagenetiikassa 3 400,00 €
Kyrö Kukka FM Lohja DNA-viivakoodaus apuna viherkattojen niveljalkaislajiston määrityksessä 4 000,00 €
Lansink Gerhardus FM Oulu Kohdeapuraha ahman luonnonsuojelugenetiikkaan (väitöskirjatyö) 2 000,00 €
Leino Lyydia opisk. Turku Glyfosaatin vaikutus ihmisen suoliston bakteereihin ja bakteerikoostumukseen 3 800,00 €
Liedes Oona opisk. Oulu Valinnan vaikutus suomenhevosen genotyyppisiin ja fenotyyppisiin ominaisuuksiin 990,00 €
Miettinen Antti FM Helsinki Itämeren lohen luonnonkannan populaatiogenominen selvitys 5 500,00 €
Mojzer Janka FM Turku Glyfosaatin vaikutukset makrosieniin ja mykorritsakolonisaatioon 1 190,00 €
Peltola Sanni LuK Helsinki Matka-apuraha tutkimusvierailuun Evolutiivisen lääketieteen instituuttiin Zürichissä 800,00 €
Piirto Sameli opisk. Ilmajoki Talitiaisen (Parus major) ravintoketjun mikrobisto 990,00 €
Valtonen Anu FT Kuopio Ruspolia differens hepokattien DNA-viivakoodaus 1 650,00 €

Katso alla olevista linkeistä aiemmin myönnetyista apurahoista.

KLYYn apurahat 2018

Myönnetyt apurahat 2017

Toiminta

Neljän toimintaseuran ja yhden jaoston lisäksi yhdistyksessä toimii säännöllisesti kokoontuva luonnonsuojeluryhmä, joka käsittelee ajankohtaisia…

Lue lisää

Lausunnot, mielipiteet, muistutukset, valitukset

KLYY ottaa aktiivisesti kantaa ympäristön tilaan vaikuttaviin hankkeisiin. Laatimiensa lausuntojen, mielipiteiden, muistutusten ja valitusten…

Lue lisää

Luonnonsuojeluryhmä

Yhdistyksen tiloissa kokoontuu noin kerran kuukaudessa sen jäsenistä koostuva luonnonsuojeluryhmä, jonka toimintaan voi tulla mukaan milloin…

Lue lisää

Retket ja tapahtumat

KLYY järjestää retkiä lähialueen luontoon sekä erilaisia tapahtumia, kuten keskustelutilaisuuksia ja seminaareja (esim. vuonna 2019 järjestettiin…

Lue lisää

Karhonsaari

Karhonsaari on Kuopiossa Kallavedellä sijaitseva n. 50 ha laajuinen saari. Se sijaitsee Ranta-Toivalan edustalla. Saaresta löytyy puulajipuisto…

Lue lisää