Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys

Kuopio
Navigaatio päälle/pois

100 lajia -haaste

Luonnontieteellinen keskusmuseo on aloittanut 100 lajia -haasteen, jonka tarkoituksena on kannustaa ihmisiä tunnistamaan sata hyönteis-, kasvi- tai sienilajia vuoden aikana. Haasteessa pyritään havainnoimaan vähintään sata lajia kasvien, hyönteisten tai sienten eliöryhmistä vuoden 2024 aikana. Haaste sopii niin aloittelijalle, kuin kokeneemmalle konkarille. Lajitiedon kerääminen on hauska tapa laajentaa omaa lajintuntemusta ja liikkua enemmän luonnossa.

Suomessa esiintyy yli 24 000 hyönteislajia, reilut 5 500 lajia sieniä ja kasvejakin löytyy yli 4 200 lajia. Haasteen voi suorittaa yhden tai useamman eliöryhmän osalta (100 lajia/eliöryhmä). Jokaisesta ryhmästä on laadittu 150 lajin listat, joita voi käyttää apuna havainnoinnissa. Näistä lajeista julkaistaan kuvia ja taustamateriaalia Pinkka -oppimisympäristöön sekä haasteen somekanaviin. Listoihin on valittu helposti tunnistettavia Suomen luonnossa esiintyviä lajeja. Haasteeseen osallistuminen tapahtuu 100 lajia -tulospalvelussa, jonka avulla voit seurata omaa ja muiden edistymistä. Havaintoja voi tehdä myös listan ulkopuolisista lajeista. Halutessasi voit tallentaa havaintosi erillisinä Lajitietokeskuksen Laji.fi-portaaliin tai iNaturalist -sovellukseen.

Osallistu rekisteröitymällä 100 lajia -tulospalveluun osoitteessa: 100lajia.luomus.fi

100 lajia -haasteen tavoitteena on innostaa kansalaisia tarkkailemaan luontoa. Suomessa lajitietoa kerätään pääosin harrastajien voimin, eli kansalaistieteen avulla. Pitkäaikaisista havaintoaineistoista saadaan arvokasta tietoa eliöiden runsauden ja levinneisyyden muutoksista ja siitä, miten eri ympäristömuutokset vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen.

Projektin idea on syntynyt BirdLife Suomen ’100 lintulajia’- ja Suomen Hyönteisseuran ’100 hyönteislajia’ -haasteista. Hanketta rahoittaa Koneen Säätiö.