Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys

Kuopio
Navigaatio päälle/pois

Apurahojen haku alkaa

KLYY jakaa vuosittain rahastostaan apurahoja – Vuonna 2024 haettavana on yhteensä 30 000 euroa

Hakuaika 1.-31.3.2024

Myönnetyt apurahat julkistetaan toukokuun alussa. Apurahojen saajille ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti postitettavalla kirjeellä ja sähköpostilla. Lisätietoja apurahamenettelystä, hakemuksista ja apurahojen maksamisesta voit kysyä sähköpostilla apurahat@klyy.fi

Lehtori Betty Väänäsen apurahoja jaetaan vuonna 2024 enintään 18 000 €.

Apurahan voi saada perinnöllisyystieteen (genetiikka) tutkija ja opiskelija. Stipendin voi saada esimerkiksi tutkija/työryhmä työskentelyapurahaksi, väitöskirjatyöhön tai opiskelija pro graduun.  Savolaisuus katsotaan eduksi. 

Kasvivaurioapurahoja jaetaan vuonna 2024 enintään 2 000 €. 

Kasvivaurioapurahat on tarkoitettu nuorille tutkijoille tai korkeakouluopiskelijoille, joiden tutkimus- tai opinnäytetyö kohdistuu ihmisen toiminnasta aiheutuneisiin kasvien ympäristövaurioihin.

Hakeminen

Lehtori Betty Väänäsen apurahoja ja kasvivaurioapurahoja haetaan lomakkeella, jonka voit tallentaa omalle koneellesi ja tulostaa täyttämisen jälkeen. Muista allekirjoittaa paperinen lomake ennen lähettämistä! Lähetä allekirjoitettu hakemus ja liitetiedostot skannattuna (pdf-tiedostona) osoitteeseen apurahat@klyy.fi tai postilla osoitteeseen Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry, Puijonkatu 15, 70100 Kuopio. Postitus osoitteet löytyvät myös hakemuslomakkeesta.

Hakemuksen on oltava perillä viimeistään 31.3.2024.

Betty Väänäsen apuraha hakemuslomake (word)

Betty Väänäsen apuraha hakemuslomake (PDF)  

JÄSENAPURAHOJA JA LUONTOSATASIA JAETAAN VUONNA 2024 10 000 €. 

Näitä apurahoja voivat hakea vain KLYY:n jäsenet.  Jäsenmaksun on oltava voimassa 31.12.2023 (jäsenyys tarkistetaan jäsenrekisteristä)

Jäsenapuraha

Apurahaa jaetaan monenlaisiin luontoon, ympäristöön sekä KLYY:n toimintaan liittyviin tutkimus- ja harrastushankkeisiin. Apuraha voidaan myöntää toiminnasta aiheutuvien välittömien materiaali- ja matkakulujen yms. kattamiseen tai se voi olla joko osaksi tai kokonaan kannustuksen- tai tunnustuksenomainen henkilökohtainen stipendi.

Luontosatanen

Jos sinulla on jokin luontoon tai luonnonharrastukseen liittyvä haave, jonka saisit toteutettua 100 eurolla, hae Luontosatasta.  Luontosatanen myönnetään ensisijaisesti kouluikäisille, alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille, ja perustelluista syistä myös yli 18-vuotiaille opiskelijoille. Kun satanen on myönnetty, teet oston, toimitat kuitit hakuvuoden aikana ja rahasto korvaa kulusi 100 euroon saakka. HUOM! Luontosatasta ei myönnetä jo tehtyihin hankintoihin. 

Hakeminen

Yhdistettyä jäsenapurahaa sekäLuontosatasia haetaan lomakkeella, jonka voit tallentaa omalle koneellesi ja tulostaa täyttämisen jälkeen. Merkitse rasti siihen kohtaan, mitä apurahaa haet! Muista allekirjoittaa lomake ennen lähettämistä! Lähetä allekirjoitettu hakemus ja liitetiedostot skannattuna (pdf-tiedostona) osoitteeseen apurahat@klyy.fi tai postilla osoitteeseen Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry, Puijonkatu 15, 70100 Kuopio. Postitus osoitteet löytyvät myös hakemuslomakkeesta.

Hakemuksen on oltava perillä viimeistään 31.3.2024.

Jäsenapuraha hakemuslomake (word)

Jäsenapuraha hakemuslomake (PDF)  

HUOM! Apurahoja haettaessa hakija varautuu tulemaan esittelemään tutkimustaan yhdistyksen tilaisuudessa tai kirjoittamaan siitä yhdistyksen julkaisuun.  Apurahojen jaossa huomioidaan hyvän käyttökohteen ohella myös jäsenaktiivisuus sekä pitkäaikainen jäsenyys, varsinkin jos anomusten määrä ylittää jaettavissa olevan kokonaissumman

Työskentelyapuraha vai kohdeapuraha?

Hakemuslomakkeissa kysytään, haetko työskentelyapurahaa vai kohdeapurahaa. Tämä tieto on olennainen 1000 euron ja sen ylittävien apurahojen kohdalla, sillä tieto tarvitaan ilmoitettaessa apurahoista verottajalle. Tässä lyhyesti selvennettynä mitä nämä eri apurahatyypit tarkoittavat. Lisätietoja löytyy verottajan sivuilta https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48885/apurahojen-stipendien-ja-tunnustuspalkintojen-verotus2/

Työskentelyapuraha on tarkoitettu kattamaan työskentelijän tavallisia henkilökohtaisia elinkustannuksia tietyllä ajanjaksolla.

Kohdeapurahalla katetaan toiminnasta syntyviä kuluja esim. matka- ja tarvikekustannuksia.