Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

HYVÄ TIETÄÄ LUONTOKATO VAI LUONTOTEKO? -KAMPANJASTA

Miksi puhutte luontokadosta? Suomihan on metsiä ja maaseutua täynnä.

Luonto katoaa myös Suomessa. Joka yhdeksäs suomalainen laji on vaarassa kuolla sukupuuttoon. Suomen luonnon monimuotoisuutta voidaan säästää vain Suomessa. Luontokatokohteiksi olemme valinneet paikkoja, joiden luonto on erityisen arvokasta. Esimerkiksi Kumpulan jalopuinen metsikkö, jonka kokonaisuutta rakentaminen nyt uhkaa, on koko Suomen suurimpia.

Kuuluuko luonto ylipäänsä isoihin kaupunkeihin? Eivätkö palvelut, asunnot ja liikenneyhteydet ole tärkeämpiä?

Luonto on kaupungeissa tärkeää luonnon itsensä ja kaupunkilaisten virkistyksen takia. Tutkimus toisensa perään on myös osoittanut, että luonnossa oleskelu on terveydelle tärkeää. Kaupunkeja voidaan rakentaa viisaasti niin, ettei arvokasta luontoa menetetä.

Miten kaavoitus vaikuttaa luontokatoon tai luontotekoihin?

Kaavoituksessa tehdään säilyttävät tai hävittämisen mahdollistavat ratkaisut.

Usein luontokatoa aiheuttavat ihmisille rakennettavat palvelut – kuten vaikkapa lasten päiväkoti tai liikuntapalvelut. Jos nämä ovat luontoarvojen kanssa vastakkain, eikö palvelut kuitenkin ole tärkeämpiä?

Ymmärrämme, että päätöksentekijöiden pitää ottaa monenlaisia asioita huomioon. Päiväkodeille ja palveluille on kuitenkin miltei aina olemassa rakentamispaikkoja, jotka kaikki hyväksyvät. Päätökset rakennusten sijainnista perustuvat usein suunnitelmiin ja kaavaratkaisuihin ajalta, jolloin luonnon asema päätöksenteossa oli vielä hyvin heikko.

Missä vaiheessa kaavoituksen kautta tapahtuvaan luontokatoon olisi parasta puuttua / yrittää vaikuttaa viranomaisiin ja luottamushenkilöihin?

Mahdollisimman varhain. Paras olisi vaikuttaa jo siinä vaiheessa, kun asia ei ole vielä julkinen. Koskaan ei ole kuitenkaan liian myöhäistä yrittää. Joskus harvoin kaavat palautuvat uudelleen valmisteltaviksi jopa ihan päätöksenteon viimeisissä vaiheissa.

Miksi syyllistätte yksittäisiä poliitikkoja nimeämällä heitä?

Haluamme osoittaa, että luontokatoa tapahtuu Helsingissä myös poliittisin päätöksin. Tämä voi olla ajattelemattomuutta ja oletamme, että päätökset voivat muuttua, kun poliitikot tiedostavat tämän. Nimeämisen tarkoitus on muistuttaa, että jokaisen kaavoitus- ja muun päätöksen takana on joukko yksittäisiä ihmisiä, joiden tulee kantaa vastuunsa päätöksistä.

Jokaisella poliitikolla on varmasti ollut omaan päätökseensä painavat syyt. Oletteko lainkaan kuunnelleet heitä?

Poliitikkojen mielipiteet ovat tärkeitä. Uskomme, että poliitikot eivät ole luontokohteissa ehtineet tutustua kylliksi luontoarvoihin.

Eikö kaupunkimetsien/metsiköiden säilyttäminen vain aiheuta sen, että luontoalueita muualla otetaan rakentamisen käyttöön?

Rakentaminen arvoluontoon on hyvin harvoin välttämättä tarpeen. Olemme usein osoittaneet vaihtoehtoisia rakentamisalueita.

Onko tämä jonkin poliittisen puolueen masinoima kamppis? Kuka/mikä on kamppiksen takana?

Tämä on puolueista riippumaton luontokampanja, jonka käynnistäjä on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys. Innoituksensa paikalliskampanja on saanut koko luonnonsuojeluliiton yhteisestä Luontokato vai luontoteko? -kampanjasta.

Miten voi ehdottaa luontokatokohdetta / luontotekokohdetta?

Kuka tahansa voi ehdottaa luontokato- ja luontotekokohteita täällä.

Millaisia luontotekoja Helsingin kaupunki tekee?

Kaupunki perustaa mailleen suojelualueita ja pyrkii joskus säästämään kohteita, joista kiistellään. Parhaimmillaan koko kiistakohde saa suojan.

Miten tavalliset kaupunkilaiset voivat tehdä luontotekoja?

Vaikuttamalla poliittisiin päättäjiin ja pitämällä luonnon arvoja esillä. Jos omistaa maata ja esimerkiksi metsää, vaihtoehtoja on paljon. Arvometsiä voi suojella ja talousmetsää hoitaa myös luonnonarvoja painottaen. Helsyn jäsenenä lisäät järjestön voimaa vaikuttaa luonnon puolesta (järjestössä on yli 5000 tavallista luonnonystävää). Liity jäseneksi täällä.

Luontokato vai luontoteko?

Yleiskuva syksyisestä Kumpulanmäen vaahterametsästä.

Luontokatoa Helsingissä

Tälle sivulle kokoamme esimerkkejä luontokatokohteista Helsingissä. Alla on lueteltu ne kohteet, joiden luonnon monimuotoisuus on vaarassa huonon kaupunkisuunnittelun vuoksi.

Lue lisää

Luontotekoja Helsingissä

Tälle sivulle kokoamme esimerkkejä luontotekokohteista Helsingissä. Annamme reilusti ja rohkeasti kiitosta niille päätöksille ja päätöksentekijöille, jotka edesauttavat, että arvokas luontomme Helsingissä säästyy.

Lue lisää