Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Kumpulanmäen asemakaavasta

Kumpulanmäen vaahterametsää. Kuva: Antti Halkka.

Arvoisa kaupunginhallituksen jäsen,

Kaupunginhallituksen käsiteltävänä on tänään Kumpulanmäen asemakaava, jossa kultturimaiseman vaahterainen jalopuumetsä korvattaisiin talomuurilla. Kumpulanmäen rakentaminen olisi vastuuton teko, joka aiheuttaisi luontokatoa ja hävittäisi kulttuuriympäristöä.

Kyseinen vaahterametsä on alueensa vehreä maamerkki, ja sen vehreys on myös kaupunginmuseon mukaan olennaista kulttuurimaisemalle. Tämä on selvää myös jokaiselle alueella liikkuvalle tai viereistä Kustaa Vaasan tietä pitkin Helsinkiin saapuvalle.

Alueen vaahterametsä on Suomen suurimpia, ja kaava hävittäisi metsäalueen suureksi osaksi. Rakennettavaksi aiottu osa on moni-ikäistä, lahopuustoistakin, rehevää metsää. Metsään rakentaminen aiheuttaisi väistämättä muutoksia myös säästyvään osaan reunavaikutuksen, pinta-alavaikutuksen ja kulumisen kautta.

Koska kyseessä on räikeä luontokadon aiheuttaminen, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys Helsy on yrittänyt vaikuttaa alueen kaavoitukseen jokaisessa vaiheessa, mutta tuloksetta, ks. esimerkiksi:

https://www.sll.fi/helsinki/2022/02/09/muistutus-kumpulanmaen-asemakaavasta-ja-asemakaavan-muutoksesta/

https://www.sll.fi/helsinki/luontokato/luontokatoa-helsingissa/kumpulanmaen-vaahterametsa-2/

Kumpulanmäki on Helsyn Luontokatokohde, jonka luonnon hävittäminen olisi kaupunkiluonnon kannalta aivan olennainen vaurio. Nostamme luontokatoa näillä kohteilla puolustavia tai luonnon puolesta toimivia päättäjiä myös niminä esiin.

Alueen rakentaminen olisi täysin vastoin kaupunkistrategiaa, jonka mukaan Helsinki suojelee ja vaalii aktiivisesti monimuotoista luontoaan sekä hyväksyttyjä ympäristönsuojelun tavoitteita, joiden mukaan ”Vuonna 2030 Helsingissä tapahtuva luontokato on pysähtynyt ja luonnon monimuotoisuus kasvaa…”, ”Luontotyyppien tila on parantunut…” sekä ”Rakentaminen kohdistetaan ensisijaisesti muualle kuin arvokkaimmille luontoalueille”.

Toivomme, että olette luonnon huomioivan kaupunkisuunnittelun puolella.

Helsingissä 17.6. 2024

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen puolesta

Noora Kaunisto, puheenjohtaja
Antti Halkka, varapuheenjohtaja