Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois
Mies kävelee Kumpulanmäen syksyisessä vaahterametsässä.
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin suojeluasiantuntija Jyri Mikkola tutustumassa Kumpulanmäen vaahterametsään. Kuva: Antti Halkka

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys (Helsy) on valinnut rakennettavaksi suunnitellun Kumpulanmäen vaahterametsän LUONTOKATO-esimerkkikohteeksi.

Vaahteravaltaiset metsät ovat Suomessa harvinaisia ja luonnonsuojelulain suojaamia. Kumpulanmäen vaahterametsä on maanlaajuisestikin edustava ja yksi Suomen suurimmista.  Rakentaminen tällaiselle merkittävälle luontoalueelle edistää luontokatoa sen pienentäessä metsäistä aluetta ja heikentäessä viheryhteyttä. Helsingin kaupunkistrategian mukaan arvokkaimmille luontoalueille ei osoiteta rakentamista, mutta Kumpulanmäen kaavoituksessa on kysymys juuri siitä. Kaavan pohjana käytetyssä selvityksessä on virheellisesti lähdetty siitä, että alueen metsätyypeistä vain vaahteralehto olisi luonnonsuojelulaissa suojeltu. On kuitenkin niin, että myös jalopuustoiset kangasmetsät ovat luonnonsuojelulain suojaamia.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Kumpulanmäen kaavan

Kumpulanmäen rakennussuunnitelmat ovat luonnon kannalta niin vahingollisia, että Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on valinnut rakennettavaksi suunnitellun Kumpulanmäen vaahterametsän Helsingissä käynnistyneen Luontokato-kampanjan esimerkkikohteeksi. 

Helsingin kaupunki on tekemässä pahan virheen ja järjestelmällisen luontokatoteon suunnitellessaan massiivista rakentamista ainutlaatuiseen Kumpulanmäen vaahterametsikköön. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry (Helsy) on vedonnut useaan otteeseen Helsingin kaupunkiympäristölautakuntaan vaahterametsikön säilyttämiseksi.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Kumpulanmäen metsän hävityksen 11.10.2022 pitämässään kokouksessa. Asia etenee vielä kaupunginhallitukseen, ja lopullisen päätöksen tekee kaupunginvaltuusto. Helsy seuraa tilannetta ja tiedottaa asian etenemisestä.

Näin kaupunkiympäristölautakunnan päätös tehtiin

Seuraavat kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet hyväksyivät kokouksessaan 11.10.2022 Kumpulanmäen metsän hävittämisen:

  • Kokoomus: Risto Rautava, Jenni Pajunen, Otto Meri, Atte Kaleva
  • Vihreät: Anni Sinnemäki, Otso Kivekäs, Saana Rossi
  • SDP: Olli-Pekka Koljonen, Sami Kuusela
  • Vasemmistoliitto: Noora Laak, Hannu Koponen
  • Rkp: Silja Borgarsdottir Sandelin.

Marleena Isomaa (ps.) ehdotti kaavan palauttamista uuteen valmisteluun, mutta se ei saanut kannatusta.

Asia etenee vielä kaupunginhallitukseen, ja lopullisen päätöksen tekee kaupunginvaltuusto.

Millainen alue kyseessä?

Asemakaava-alue sijoittuu Kumpulanmäen kaakon suuntaiseen, jyrkkään rinteeseen ja lakialueelle (ks. sijainti Google Mapsissa). Maaston korkeusasemat alueella vaihtelevat noin viidestä metristä 27 metriin meren pinnan yläpuolella. Mäen laella on laajalti kalliopaljastumia. Rinteessä kasvaa rehevä vaahterametsikkö, joka muodostaa metsäisen reunan Vallilanlaakson puoliavoimelle maisematilalle ja Kustaa Vaasan tielle päin. Rinteen maaperä koostuu moreenista ja kerroksesta silttiä ja hiekkaa.

Kumpulanmäen etelärinteen metsäalue sijoittuu Nylanderinpuistoon ja on osa metsä- ja puustoisen verkoston Pasilasta Vanhankaupunginlahdelle kulkevaa alueellista yhteyttä. Nylanderinpuiston vaahterikko jatkuu Kustaa Vaasan tien varren rakentamattomalle korttelialueelle. Suunnitellun kaava-alueen länsipuolella kasvaa toinen vaahterametsikkö.

Maapohjaltaan korttelialue on lehtoa. Vaahteravaltaiset metsät ovat ylipäätään Suomessa hyvin harvinaisia, minkä vuoksi niiden tuhoaminen esimerkiksi kaavoituksen kautta on suoraan ristiriidassa LSL 6.3 §:n (kunnan velvollisuus edistää luonnonsuojelua alueellaan) kanssa.

Kumpulanmäen vaahterametsiköt muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, joka on Suomen oloissa poikkeuksellisen laaja ja edustava – yksi suurimmista tunnetuista vaahterametistä koko maassa. Lakiristiriitojen ohella huomattavan osan ottaminen siitä rakentamiskäyttöön olisi myös hyvän kaavoitustavan vastaista.

Viimeisin vetoomus tehtiin 7.10.2022 yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin sekä Luonto-Liiton metsäryhmän Kaadetaan kaava, ei metsää! -kampanjan kanssa Kumpulanmäen rakentamissuunnitelmista luopumiseksi.

Lisätietoa

  • Lue lisää Helsyn tekemästä Kumpulanmäen vetoomuksesta täältä.
  • Lisäksi muuta aiheeseen liittyvää materiaalia löydät täältä.
  • Lue lisää kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä täältä.
  • Allekirjoita adressi Kumpulanmäen vaahterametsän säästämiseksi täällä.