Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Itämerenkadun ja Lepakonaukion toimitilojen asemakaavan muu­to­seh­do­tuk­ses­ta

Lähetimme 6.2.2024 Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle kannanoton Itämerenkadun ja Lepakonaukion toimitilojen asemakaavan muutosehdotuksesta:

Arvoisat kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet

Nyt, kun ympäristö- ja lupajaosto hyväksyi lintuturvallisen rakentamisen ohjeet viimeviikkoisessa kokouksessaan 1.2.2024, pyydämme kaupunkiympäristölautakuntaa kiinnittämään erityistä huomiota lintuturvallisuuteen Itämerenkadun ja Lepakonaukion asemakaavan muutosehdotuksessa, joka on lautakunnan tämänpäiväisen kokouksen esityslistalla asiana 3.

Kaavaehdotusta varten teetetty lintuturvallisuusselvitys valmistui jo reilu vuosi sitten 16.1.2023. Se tuo esiin lintujen muuttoreittejä ja eri lajien riskejä törmätä korkeisiin rakennuksiin kaava-alueella, mutta tarjoaa ratkaisuja suppeammin kuin uudet lintuturvallisen rakentamisen ohjeet. Siksi lintujen törmäyksiä korkeisiin rakennuksiin sekä törmäysten estämistä on välttämätöntä tarkastella tässä vaiheessa uudelleen ja tehtävä tarvittavat muutokset ennen kuin kaavaehdotus asetetaan nähtäville.

Myös kaavaehdotukseen liittyvän kaavakartan merkintää lintuturvallisuudesta on tiukennettava ja täsmennettävä. Esimerkiksi maininta ”törmäysriski vähenee” on liian ylimalkainen. Kaavaselostus kaipaa niin ikään tarkempaa kuvausta lintuturvallisuuden toimista.

Pidämme uusia lintuturvallisen rakentamisen ohjeita hyvinä ja esityslistalla olevan kaavaehdotuksen karttamerkinnän periaatteellista pyrkimystä oikeana suuntana lintuturvallisuuden parantamisessa. Lautakunnalla on nyt hieno tilaisuus tehdä ensimmäinen kaavaehdotus, jossa lintuturvallisuus huomioidaan kunnianhimoisesti tuoreiden ohjeiden mukaan. Lintuturvallisen rakentamisen ohjeet korostavat kaavoitusta yhtenä keinona lintujen suojelussa.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen mielipide kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta: https://www.sll.fi/helsinki/2023/01/24/mielipide-itamerenkadun-ja-lepakonaukion-asemakaavan-osallistumis-ja-arviointisuunnitelmasta/

Lintuturvallisen rakentamisen ohjeet: https://ahjojulkaisu.hel.fi/1E2F73BC-5D19-CFA9-95AD-8D1CD5900000.pdf

Lintuturvallisuusselvitys: https://ahjojulkaisu.hel.fi/486F0794-5DAB-C683-BAA7-8D1298400000.pdf

Helsingissä 6.2.2024

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry