Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Itämerenkadun ja Lepakonaukion asemakaavan osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut Ruoholahden Itämerenkatua ja Lepakonaukiota koskevaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja sen aineistoon. Mielipiteessämme keskitymme korkean lasirakentamisen vaikutuksiin lintuihin ja rakennettuun kulttuuriympäristöön.

Viimeistään ennen seuraavaa kaavaprosessin vaihetta on selvitettävä suunnitteilla olevien korkeiden rakennusten vaikutukset lintuihin sekä suunniteltava sen pohjalta lintuystävälliset ratkaisut rakentamiseen. Lintujen muuttoreittejä kulkee kaava-alueen läheisyydessä. Tärkeitä lintualueita on sekä Lapinlahdessa että Seurasaarenselällä. Kun korkeisiin rakennuksiin suunnitellaan paljon lasipintoja, on vähintään huolehdittava, ettei maisema heijastu niistä eikä tehdä läpinäkyviä tiloja, kuten kaava-aineistossa esitellyt ravintolatilat ylimmässä kerroksessa. Jos rakennusten korkeus ja lasiarkkitehtuuri osoittautuvat ongelmallisiksi lintujen törmäysten kannalta, vaadimme niistä luopumista. Helsingissä on jo aivan liikaa rakennuksia ja rakennelmia, jotka ovat linnuille kohtalokkaita ansoja. Kaupunkisuunnittelussa olisi syytä kartoittaa pikimmiten, paljonko lintuja menehtyy vuosittain, kun ne törmäävät rakennuksiin ja muuhun rakennettuun ympäristöön.

Kaavaprosessissa on tutkittava myös tarkemmin ehdotettujen korkeiden rakennusten maisemallista ja varjostavaa vaikutusta Lapinlahden sairaalan puistossa ja hautausmailla eri vuoden- ja vuorokauden aikoina. Näillä ympäristöhäiriöillä on todennäköisesti yhteisvaikutusta alueella lisääntyvän liikenteen ja liikennemelun kanssa, jos satamatunneli toteutuu. Ehdotamme, että suunnitteluun otetaan mukaan ympäristöpsyologi, joka on ihmisen ja ympäristön suhteen asiantuntija.

Näemme, että Lapinlahden lähelle suunnitteilla oleva massiivinen rakentaminen yhdessä muun alueen lisärakentamisen kanssa heikentää merkittävästi sen kulttuuri-, luonto- ja virkistysarvoja.

Helsingissä 20.1.2022

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry