Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Pyyntö käyttää otto-oikeutta koskien päätöstä Linnunlauluntien ulkokuntosalin puis­to­suun­ni­tel­mas­ta

Ulkokuntosalille ehdotettu paikka. Kuva: Tiina Tarkkanen

Vetosimme yhdessä Töölön kaupunginosat – Töölö ry:n kanssa 16.1.2024 apulaispormestari Anni Sinnemäkeen, jotta hän vetäisi maankäyttöjohtajan päätöksen pois koskien Linnunlauluntien ulkokuntosalin puistosuunnitelmaa:

Arvoisa apulaispormestari Anni Sinnemäki

Tiedoksi: erityisavustaja Julianna Kentala ja kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet

Pyydämme teitä kohteliaimmin käyttämään otto-oikeutta koskien maankäyttöjohtajan 14.12.2023 tekemää päätöstä Linnunlauluntien ulkokuntosalin puistosuunnitelmasta: https://paatokset.hel.fi/fi/asia/hel-2023-015014/90260697-49ac-413c-a1ad-5e0f3c514d93

Maankäyttöjohtajan päätös tulisi vetää pois, koska ulkokuntosali sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla RKY-alueella sekä esitetyn Töölönlahden luonnonsuojelualueen vihersuojavyöhykkeellä (https://www.sll.fi/helsinki/2022/09/12/yhdistykset-vaativat-toolonlahdesta-luonnonsuojelualue/). Hallintosäännön mukaan maankäyttöjohtaja voi päättää taloudellisesti tai periaattellisesti vähäisistä puistosuunnitelmista. Tällaisen arvokkaan alueen puistosuunnitelmaa ei kuitenkaan voida pitää vähäisenä, ja päätös tulisi tehdä kaupunkiympäristölautakunnassa. Päätöksen kannalta ongelmallista on myös se, että asianosaisia eli naapuruston asukkaita ei ole kuultu hankkeessa.

Lisäksi on kiinnitettävä huomiota siihen, että osa Linnunlauluntien ulkokuntosalin puistosuunnitelma-alueesta kuuluu Hesperian- ja Hakasalmenpuistojen suunnittelualueeseen, jonka puistosuunnitelmaluonnos on vasta tulossa nähtäville. Töölönlahden alueella on monia muitakin hankkeita suunnitteluvaiheessa, kuten asemakaavan ajantasaistaminen ja Töölönlahdenpuiston kehittäminen. Alueen toimijoille ja järjestöille tarkoitetut puistosuunnitelman työpajat ja muut tilaisuudet ovat vasta alkamassa. Olisikin tarkoituksenmukaista käsitellä kuntosaliasia vasta näiden tilaisuuksien jälkeen, jotta alueen käyttäjillä olisi mahdollisuus osallistua vuorovaikutteiseen päätöksentekoon. Kokonaisuuden kannalta ei ole järkevää toteuttaa ulkokuntosalin kaltaisia pistehankkeita erillään muista suunnitelmista. 

Haluamme vielä lopuksi tuoda esiin sen, että paikalla on myös taidehistoriallista merkistystä, sillä Hugo Simberg on maalannut Haavoittunut enkeli -teoksensa ulkokuntosalille suunnitellussa paikassa.

Normaalisti viranomaispäätökset tulevat kaupunkiympäristölautakunnan seurattavaksi, mutta kokousten joulutauon aikaan näin ei ole käynyt. Kaupungin lakipalveluiden Kaisu Tähtiseltä saamamme tiedon mukaan teillä apulaispormestarina on asiassa otto-oikeus voimassa niin kauan kun valitusaika on käynnissä. Pisimmillään valitusaika on päätöksen muutoksenhakuohjeiden mukaan ensi viikon maanantaihin 22.1.2024 saakka.

Helsingissä 16.1.2024

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n puolesta

Antti Halkka, varapuheenjohtaja

Emilia Pippola, järjestösihteeri

Töölön kaupunginosat – Töölö ry:n puolesta

Jussi Tarkkanen, hallituksen jäsen