Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Itäkeskuksen peruskoulun ja lukion alueesta

Matokallio. Kuva: Riitta Malve

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen muistutus Itäkeskuksen peruskoulun ja lukion alueesta (diaarinumero HEL 2021-012074)

Itäkeskuksen peruskoulun ja lukion alueen asemakaavan valmisteluun tulisi ottaa aikalisä, koska kaava-alueen ympäristön tulevaisuus on muuttumassa huomattavasti, kun jääurheiluhallihanke on siirtymässä toisaalle Matokalliolta.

Nyt näyttää siltä, että peruskoulun, lukiorakennuksen, uuden päiväkodin ja uuden leikkipuiston naapurissa ei sittenkään kohoa massiivinen urheiluhalli, vaan vanha, monimuotoinen ja pienipiirteinen metsä kallioineen, lintuineen, kääpineen ja muine lajeineen. Metsän säilyminen antaa mahdollisuuksia miettiä, miten se huomioidaan päiväkodin toiminnassa, arkkitehtuurissa, pihalla ja leikkipuistossa. Tämän kaiken tulisi näkyä myös asemakaavaehdotuksessa.

Lukio, joka siirtyi Myllypuroon, käytti Matokalliota paljon oppimisympäristönä koululta saamiemme tietojen mukaan. Matokallio on toiminut myös useiden lähialueen päiväkotien leikkimetsänä. Lisäksi Itäkeskuksen peruskoulusta ja Stoan ympäristöprojekteissa vieraillaan siellä usein. Kannattaisiko lukiorakennus sittenkin säilyttää kouluna jo ainutlaatuisen koulumetsän takia?

Liitetään Matokallion metsä kaava-alueeseen

Ehdotamme, että Matokallio lisätään Itäkeskuksen peruskoulun ja lukion alueen kaava-alueeseen ja muutetaan tässä yhteydessä virkistysalueeksi ja huomioidaan kaavassa myös sl-lisämerkinnällä. Matokallion luontoarvot ovat merkittävät, ja olemme ehdottaneet aluetta mukaan uuteen luonnonsuojeluohjelmaan (ks. https://www.sll.fi/helsinki/2022/10/14/ehdotus-alueista-jotka-vahintaankin-tulee-sisallyttaa-helsingin-luonnonsuojeluohjelman-2025-2034-valmistelun-kohdejoukkoon/). Lisäksi Helsingissä tulee tutkia ensimmäisen kerran, mitä koulu- ja leikkimetsä edellyttävät kaavoitukselta ja jatkossa myös luonnonhoidolta. Kokemuksia voidaan hyödyntää muualla, kun koulun ja päiväkodin läheltä löytyy metsää kävelymatkan päässä.

Metsä huomioitava tiehankkeessa

Olemme huolestuneita Ratasmyllynpolun ja Myllytaipaleen rakentamisen vaikutuksista Matokallion reunametsään. Katusuunnitelma on tehty silloin, kun Matokalliolle oli tulossa jäähalli. Teiden rakennystyöt ovat kuitenkin nyt jo käynnistyneet. Pidämme valitettavana, että katusuunnitelmaa ei arvioitu uudelleen, koska on eri asia rakentaa teitä jäähallin kuin metsän kylkeen. Myös metsien reunat voivat olla monimuotoisuudeltaan arvokkaita ja suojata metsää kaupungin häiriöiltä. Vaadimme, että tässä muuttuneessa tilanteessa kaupunki ainakin valvoo, ettei tieurakassa käytetä metsän puustoista reunaa materiaalien, työkoneiden ja vastaavien varastointiin, eikä sen takia tärvellä tai kaadeta puita. Valitettavasti tätä tapahtuu edelleen rakennushankkeissa Helsingissä.

Lähde tulee kartoittaa ja suojella

Vaadimme lisäksi, että tihkupintainen lähde, joka on jäähallin kaavassa juuri hallin pohjoisreunan kohdalla (ks. sijainti: https://kartta.hel.fi/link/dfrdUj), kartoitetaan ja merkitään kaavakartalle sekä luontotietojärjestelmään ja suojellaan. Vähintään lähde on huomioitava kaavassa poistamalla merkintä jäähallin huoltotiestä, joka lähtee Myllytaipaleelta. Toteutuessaan huoltotie osaltaan tuhoaisi lähdettä. 

Helsingissä 20.12.2023

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry