Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Töölönlahden eteläosan puis­to­suun­ni­tel­man päi­vit­tä­mi­ses­tä

Aloitteen liite 2 Kartta: Vihersuojavyöhyke

Lähetimme 12.12.2023 Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle kannanoton koskien lausuntoa valtuutettu Pekka Saurin ym. valtuustoaloitteesta koskien Töölönlahden eteläosan puistosuunnitelman päivittämistä:

Arvoisat kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet sekä Pekka Sauri

Lautakunnan kokouksen esityslistalla on tänään kohtana 7 kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Pekka Saurin ym. valtuustoaloitteesta koskien Töölönlahden eteläosan puistosuunnitelman päivittämistä.

Haluamme muistuttaa, että kaupunkiympäristölautakunta on 14.2.2023 ottanut positiivisen kannan järjestöjen aloitteeseen perustaa Töölönlahdelle suojelualue: https://paatokset.hel.fi/fi/asia/hel-2022-010804?paatos=64d8aa64-4d78-cb3a-a0c7-8b6aa8c00003

Aloitteessa olemme varsinaisen suojelualueen lisäksi esittäneet vihersuojavyöhykettä luonnonsuojelualueen ympärille: https://www.sll.fi/helsinki/2022/09/12/aloite-luonnonsuojelualueen-ja-vihersuojavyohykkeen-perustamiseksi-toolonlahdelle/

Kaupunkiympäristölautakunnan tulisi lausunnossaan Saurin ym. aloitteesta ottaa huomioon, että Töölönlahdenpuisto sijaitsee tällä vihersuojavyöhykkeellä. Lausuntoon tulisi liittää sekä järjestöjen aloite että lautakunnan vastaus siihen (linkit yllä).

Tähän mennessä kaupunki ei ole ottanut mitään kantaa järjestöjen ehdotukseen vihersuojavyöhykkeestä – toivottavasti otatte tämänkin asian työn alle. Lisäksi aloitteen tehneet järjestöt tulisi kutsua mukaan lausuntotekstissä mainittuun konsepti- ja ideasuunnitelman laatimiseen.

Helsingissä 12.12.2023

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry