Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Aloite luon­non­suo­je­lua­lu­een ja vi­her­suo­ja­vyö­hyk­keen perustamiseksi Töö­lön­lah­del­le

Liite 1 Kartta: Töölönlahden tärkeän lintualueen rajaus. Ehdotus luonnonsuojelualueen rajaukseksi.

Toimitimme 12.9.2022 yhdessä Töölö-Seura ry:n, Töölön kaupunginosat – Töölö ry:n, Kallio-Seura ry:n ja Kruununhaan asukasyhdistys ry:n kanssa Helsingin kaupungille aloitteen luonnonsuojelualueen ja vihersuojavyöhykkeen perustamiseksi Töölönlahdelle:

Töölönlahden ainutlaatuinen luonto on suojeltava

Töölönlahti on ainutlaatuinen virkistys- ja luontoalue Suomen pääkaupungin sydämessä. Se tarjoaa kymmenilletuhansille kaupungin asukkaille mahdollisuuden päivittäiseen luonnon tarkkailuun ja liikuntaan. Tämän luontoalueen säilyminen nykyisenlaisena virkistysalueena on turvattava. 

Me allekirjoittaneet kansalaisjärjestöt esitämme, että Helsingin kaupunki ryhtyy kiireellisiin toimiin Töölönlahden vesialueen, sen rantojen ja näihin liittyvän lähiluonnon ja linnuston suojelemiseksi. Tavoitteemme:

  • Tavoite 1: Esitämme Töölönlahdelle luonnonsuojelualueeksi vesialuetta ja rantoja oheisen kaupungin luontotietojärjestelmän tärkeän lintualueen rajauksen mukaisena (liite 1). Tavoitteena tulee olla etenkin Töölönlahden rikkaan ja monipuolisen linnuston ja muun luonnon suojelu (linkit 1–3).
  • Tavoite 2: Esitämme lisäksi, että luonnonsuojelualueen perustamisen yhteydessä Töölönlahden vesialueen ja rantojen ympärille on määriteltävä riittävän laaja rakentamaton vihersuojavyöhyke (liite 2). Tämä suojaa Töölönlahden vesialueen ja rantojen tulevaa luonnonsuojelualuetta ympäri Töölönlahden.

Vihersuojavyöhykkeeseen tulee kuulua kaikki Töölönlahden rantoihin liittyvät viheralueet tai sellaiseksi muutettavissa olevat alueet. Vihersuojavyöhyke voisi etelässä ulottua itä-länsisuuntaiseen Töölönlahdenkatuun.

Luonnonsuojelualue suojavyöhykkeineen tulee huomioida Töölönlahden alueen puistojen puistosuunnitelmissa. Tavoitteena on myös oltava Töölönlahden alueen liittäminen kokonaan, vesialueineen ja puistoineen, kansalliseen kaupunkipuistoon, jota valmistellaan Keskuspuiston ja Haltialan muodostaman ytimen pohjalta.

Perustettavan luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksissä on kiinnitettävä huomiota etenkin siihen, ettei Töölönlahdelle saa tuoda sellaista toimintaa ja tapahtumia, jotka häiritsevät lahdella pesivää linnustoa. Moottoriveneiden ja -laitteiden käyttökieltoa on jatkettava vesialueella.

Niiltä osin kuin luonnonsuojelualueen vesi- tai maa-alueiden omistus on Suomen valtiolla esitämme, että kaupunki neuvottelee valtion kanssa siitä, että valtio omalta osaltaan mahdollistaa esityksemme Töölönlahden vesi- ja maa-alueiden luonnon suojelusta.

Luonnonsuojelualue suojavyöhykkeineen Töölönlahden alueella tukisi tämän vihreän keitaan säilymistä jälkipolville. Ilman erillistä suojeluohjelmaa Töölönlahtea uhkaa hiljattainen supistuminen kuten monella muulla Helsingin luontoalueella on jo tapahtunut.

Helsingissä 12.9.2022

Töölö-Seura ry:n puolesta:

Matti Niiranen, puheenjohtaja & Anneli Sarajärvi, sihteeri

Töölön kaupunginosat – Töölö ry:n puolesta:

Markku Koivusalo, puheenjohtaja

Kallio-Seura ry:n puolesta:

Juha Koskinen, puheenjohtaja & Olli Turunen, sihteeri

Kruununhaan asukasyhdistys ry:n puolesta:

Leena Nousiainen, puheenjohtaja

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n puolesta:

Antti Halkka, puheenjohtaja & Emilia Pippola, järjestösihteeri

Liitteet ja linkit:

Liite 1 Kartta: Töölönlahden tärkeän lintualueen rajaus

Liite 2 Kartta: Vihersuojavyöhyke

Linkki 1 Raportti Töölönlahden linnustosta vuonna 2021: https://www.vanha.tringa.fi/wp-content/uploads/2022/02/Toolonlahden-linnusto-2021.pdf

Linkki 2 GEOn luontopäivän ennätystempauksessa kaupunkiluonnosta bongattiin yli 750 lajia: https://luomus.fi/fi/geon-luontopaivan-ennatystempauksessa-kaupunkiluonnosta-bongattiin-yli-750-lajia

Linkki 3 Lintuharrastaja Marja Saarisen blogi: http://marjalintu.blogspot.com

Lisätiedot:

Emilia Pippola, järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry: helsy(ät)sll.fi / puh. 050 3011633
Matti Niiranen, puheenjohtaja, Töölö-Seura ry, matti.niiranen(ät)welho.com / puh. 040 5019192
Markku Koivusalo, puheenjohtaja, Töölön kaupunginosat – Töölö ry, markku.koivusalo(ät)helsinki.fi / puh. 050 3385771
Juha Koskinen, puheenjohtaja, Kallio-Seura ry, onkimaa09(ät)gmail.com / puh. 050 4408293
Leena Nousiainen, puheenjohtaja, Kruununhaan asukasyhdistys ry, puheenjohtaja(ät)krunikka.fi

Liite 2 Kartta: Vihersuojavyöhyke.