Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Pit­kä­jän­teis­tä työtä Stansvikin luonnon puolesta

Viime aikoina paljon esillä ollut Stansvik on upea luontoalue Laajasalon Kruunuvuorenrannassa. Jo vuosikymmeniä sitten – ennen kuin Helsy oli edes perustettu – öljyvarastojen rakentamista pohdittaessa Suomen luonnonsuojeluliitto ehdotti alueen suojelua.

Stansvikinkallion asuinaluesuunnitelmat tulivat julki, kun yleiskaava 2002 osoitti puolet Stansvikinkalliosta rakennettavaksi. Rakentamisen sinetöi kaupunginvaltuuston vuonna 2008 tekemä päätös Kruunusiltojen raitiovaunuyhteyden toteuttamisesta.

Helsy on pitkään puolustanut alueen luontoa; yleiskaavaan 2002 vaikuttaessamme vaadimme, että Kruunuvuoren luontoalueille, mukaan lukien Stansvik, ei missään nimessä tule rakentaa. Myöhemmin aloitimme yhteistyön Stansvikin kyläyhdistyksen kanssa. Vuosien saatossa olemmekin käyttäneet lukuisia vaikuttamiskeinoja kuten vetoomuksia, kannanottoja, lausuntoja sekä oikeusteitä. Voit tutustua useimpiin niistä täällä verkkosivuillamme: käytä oikeassa yläkulmassa olevaa hakutoimintoa kirjoittamalla Hae-kenttään sana Stansvik.

Stansvikinkallion kaavoitushistoria on pitkä ja monimutkainen, mikä johtuu pitkälti siitä, että Stansvikinkallio on jaettu useaan kaava-alueeseen. Lisäksi kaava-alueita on pirstottu ja kaavojen rajoja toistuvasti muutettu asemakaavatyön kuluessa. Tällä hetkellä Stanvikinkallion alueella on voimassa Stansvikinkallion, Kruunuvuorenrannan keskuskortteleiden sekä Rannat, puisto ja palvelukortteli -nimiset asemakaavat. Nykyään palvelukortteli kuuluu Kruunuvuorenrannan keskuskorttelit -kaavaan, mutta välillä se on kuulunut myös Stansvikinnummen asemakaavaan, joka tätä nykyä tunnetaan Stansvikinkallion asemakaavana. Perusteellinen selvitys kaavojen välisten suhteiden muutoksista sisältyy Helsyn ja Stansvikin kyläyhdistyksen valitukseen keskuskortteleiden asemakaavasta korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Stansvikin luonnon puolesta ovat aiemmin toimineet myös Laajasalo-seura ja Pro Kruunuvuori -ryhmä. Viime aikoina puolustajien joukkoon ovat liittyneet Luontoliiton Kaadetaan kaava, ei metsää! -kampanja sekä Suojellaan Stansvik -kansanliike, ja Elokapina on osoittanut tempauksillaan tukensa.

Kaupunki on avannut Stansvikinkallion alueen asemakaavan osittain uudelleen arvioitavaksi, ja arviointi on yhä kesken. Siitä huolimatta Helsingin kaupunki aloitti viime kuussa puunkaadon ja maansiirtotyöt. Toiminta on myös vastoin useita kaupungin omia linjauksia. Kaupunkistrategiassa yhtenä painopistealueena on kunnianhimoinen ilmastovastuu ja luonnonsuojelu; sen mukaan Helsinki suojelee ja vaalii aktiivisesti monimuotoista luontoaan eikä arvokkaimmille luontoalueille osoiteta rakentamista. Lisäksi luonnonsuojeluohjelman mukaisesti arvokkaimmat alueet suojellaan sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmaa toteutetaan kunnianhimoisesti.

Työt Stansvikissa keskeytyivät väliaikaisesti alueella olevan, vesilain vahvasti suojeleman luontotyypin – noron – vuoksi. Se on tullut esiin jo vuonna 2005 Helsingin kaupungin omassa luontoselvityksessä ja useissa hallintovalituksissa käytetyssä Stansvikin kyläyhdistyksen luontoselvityksessä. Noro oli myös yksi peruste Helsyn ja Stanvikin kyläyhdistyksen hallintopakkohakemuksessa, jonka ELY toimitti kaupungille lausuntoa varten yli viikko ennen puiden kaatoa. Helsingin kaupunki kuitenkin kertoo, ettei sillä olisi ollut tietoa norosta, jota ympäristöineen ehdittiin turmella.

”Stansvikissa lopulta nähdään, miten Helsingin omikseen toteamat arvot ja linjaukset toteutuvat käytännössä. Luonnonmetsän pirstominen ei sovi joustavimpaankaan kestävän toiminnan määritelmään”, toteaa Helsyn puheenjohtaja Noora Kaunisto.

Stansvikin puolesta on vedottu myös uudella adressilla, jonka voit allekirjoittaa täällä. Näkymiä ja tapahtumia Stansvikista on Helsyn verkkosivuilla Stansvik-artikkeleissa sekä Instagram– ja Facebook-tileillämme. Stansvikin ajankohtaisen tilanteen löydät stansvik.info-verkkosivulta.

Järjestämme lauantaina 18.11. vaellusretken Tengströminpuistosta Stansvikiin – tule mukaan! Tutustu tapahtumaan tästä.

Kuvat: Aki Eerikäinen.