Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Linnunlauluntien ulkokuntosalin puis­to­suun­ni­tel­ma­luon­nok­ses­ta

Ulkokuntosalille ehdotettu paikka. Kuva: Tiina Tarkkanen

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ja Töölön kaupunginosat – Töölö ry ovat tutustuneet Linnunlauluntien ulkokuntosalin puistosuunnitelmaluonnokseen.

Ulkokuntosalia suunnitellaan esitetyn Töölönlahden luonnonsuojelualueen vihersuojavyöhykkeelle (https://www.sll.fi/helsinki/2022/09/12/yhdistykset-vaativat-toolonlahdesta-luonnonsuojelualue/) ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle RKY-alueelle. Mielestämme puistosuunnitelman esittämä sijainti ei ole ulkokuntosalille sopiva paikka. Ehdotammekin ulkokuntosalin tarpeen ja sijainnin miettimistä uudelleen, mieluiten yhdessä Hesperian ja Hakasalmen puistojen suunnittelun kanssa.

Suunnitelmassa ei juuri esitellä aluetta ympäröiviä, merkittäviä luontoarvoja, eikä hankkeen ympäristövaikutuksia ole juurikaan arvioitu. Ympäristövaikutuksia syntyy mm. hiekkatekonurmen rakentamisesta sekä valaistuksesta. Myös mahdollinen mikromuovin kulkeutuminen linnustoltaan monipuoliseen Töölönlahden vesistöön tulisi selvittää. Töölönlahdella pesii esim. erittäin uhanalainen nokikana ja silmälläpidettävä silkkiuikku, ja lahti on tärkeä vesistö syyslevähtäjille.

Töölönlahden kaltaisella merkittävällä luonto- ja kultuuriympäristöalueella puistosuunnitelmaan tulisi kuulua suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet -vaihe, joka laaditaan vuorovaikutteisesti kaupunkilaisten, alueella ulkoilevien, suunnittelualueen naapureiden, järjestöjen, alueen yrittäjien ja muiden kanssa, joita asia koskee. Myös hankkeen kustannukset tulisi tuoda esiin avoimesti.

Töölönlahdella on jo Helsingin designpääkaupunkivuonna perustettu neljän liikuntarastin reitti, ns. WDC-kuntopolku. Neljä WDC-rastia on kaupungilta saadun tiedon mukaan nyt tarkoitus poistaa. Suunnitelmaluonnoksessa mainitaan kuitenkin vain yksi poistettava rasti.

Puiston nurmen korvaaminen osaksi hiekkatekonurmella, mullan korvaaminen laajalta alueelta hiekalla sekä 16 kuntosalilaitteen pystyttäminen alueelle muuttaa puiston käyttötarkoituksen sekä alueen maiseman asemakaavasta poikkeavasti.

Suunnittelualueen luoteisin osa kuuluu Töölön kaupunginosaan ja muu osa Kallion kaupunginosaan. Puistoa koskeva asemakaava on vahvistettu Pietarhovissa v. 1906. Puistokulmaus kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön, RKY-alueeseen nimeltä ”Eläintarhanlahden huvilat ja yleishyödylliset laitokset” (http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=3976). Kaupungin viherympäristöluokituksessa puistokulmaus on aikakaudelleen tyypillinen puisto.

Puistossa kasvaa suurien punatammien ja pylväshaapojen sekä pajujen lisäksi muun muassa koristeomenapuita ja koristekirsikkapuu. Yksi punatammista on Helsingin suurin. Puistossa on havaittu mm. rastaita, tilhiä, peukaloinen, tiltaltti ja satakieli.

Puistossa kasvaa Helsingin suurin punatammi. Kuva: Tiina Tarkkanen

Edellä todetuin perustein esitämme, että ulkokuntosalille nyt ehdotettua paikkaa harkittaisiin uudelleen vuorovaikutuksessa asukkaiden, järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Helsingissä 26.9.2023

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n puolesta

Noora Kaunisto, puheenjohtaja

Emilia Pippola, järjestösihteeri

Töölön kaupunginosat – Töölö ry:n puolesta

Jussi Tarkkanen, hallituksen jäsen

Markku Koivusalo, puheenjohtaja