Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Vetoomus Stans­vi­kin­kal­lion katutöiden lykkäämiseksi

Stansvikin ranta, tuleva palvelukortteli ja suunniteltu tietyömaa-alue Stansvikinkalliolla. Kuva: Juuso Luukkonen

Vetosimme 28.9.2023 yhdessä Stansvikin kyläyhdistyksen sekä Luontoliiton Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanjan kanssa asianosaisin viranomaisiin sekä kaupunginvaltuutettuihin Stansvikinkallion katutöiden lykkäämiseksi:

Arvoisa apulaispormestari Anni Sinnemäki, toimialajohtaja Ville Lehmuskoski, projektinjohtaja Tarmo Hyvärinen, projektinjohtaja Lasse Mustonen sekä valtuutetut ja varavaltuutetut

Helsingin kaupunki julkaisi tämän viikon maanantaina 25.9.2023 tiedotteen, jossa kerrotaan katujen rakentamisen Stansvikinkallion alueella alkavan lokakuussa puunkaadoilla ja louhintatöillä. Pidämme huolestuttavana sitä, että katusuunnitelmaa edistetään siitä huolimatta, että Stansvikinkallion asemakaavan alueella on edelleen käynnissä uudelleenarviointi metsäluonnon arvojen näkökulmasta.

Vetosimme viime talvena kaupunkiin sen puolesta, että katuja ei tässä vaiheessa suunniteltaisi ja toteuttaisi laajasti sillä oletuksella, että metsään rakennetaan myöhemmin. Vetoamme nyt uudelleen teihin, että katusuunnitelmia ei aleta vielä toteuttaa.

Kaupungin tiedotteessa kerrotaan katutöiden perustuvan kaupunginvaltuuston päätökseen. Valtuusto on kuitenkin päättänyt vain suunnittelun jatkamisesta ja päätöksenteon edistämisestä – ei rakentamisesta. Nykytilanteessa on otettava huomioon sekin, että monet tonttivarauksista ovat päättymässä lähiaikoina ja rakennusala kärsii heikosta suhdanteesta.

Stansvikinkallion luontoarvoiltaan rikas ja virkistysalueena helsinkiläisille rakas metsä tulee säästää. Metsän säilyttäminen on ainoa kestävän kaupunkisuunnittelun mukainen lopputulema. Vähintään katu- ja muissa rakentamiseen liittyvissä töissä tulee ottaa aikalisä, kunnes kaavan uudelleenarviointi on valmis. Tiedossa olevien luontoarvojen lisäksi Stansvikinkallion lähialueelta on tänä vuonna tehty havaintoja liito-oravasta, ja liito-oravakartoitukset tulisi ulottaa Stansvikinkalliolle. Stansvikin kyläyhdistys on teettänyt menneenä kesänä alueella perhoskartoituksen, jonka tuloksia tulisi odottaa ennen katusuunnitelmien toteuttamista. Myös kääpäselvitys on valmistumassa ja monia tarpeellisia selvityksiä yhä tekemättä, mukaan lukien kovakuoriaisselvitys.

Stansvikinkalliolle rakentaminen on vastoin kaupunkistrategian linjausta, jossa luvataan jättää arvokkaimmat metsäalueet rakentamisen ulkopuolelle. Rakentamisen kaavoittaminen metsiin ei ole kestävää kaupunkisuunnittelua enää aikana, jona luontokadon ja ilmastokriisin huomioimisen tulisi olla mukana kaikessa päätöksenteossa. Kaupunkimetsät tukevat kokonaisvaltaisesti ihmisten hyvinvointia ja ovat tärkeä osa luonnon monimuotoisuutta, joka on uhattuna niin globaalisti kuin paikallisesti. Virkistyskäyttöön säästetyissä kaupunkimetsissä luonnon monimuotoisuus on huomattavasti paremmalla tasolla kuin Etelä-Suomen talousmetsissä. Monimuotoisia kaupunkimetsiä säästämällä voimme torjua osaltamme luontokatoa.

Helsingissä 28.9.2023

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Marjo Huuskonen

puheenjohtaja, Stansvikin kyläyhdistys ry

Aino Juvonen

kampanjakoordinaattori, Luontoliiton Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanja