Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Stans­vi­kin­kal­lion pohjoisosan ka­tusuun­ni­tel­ma­luon­nok­sis­ta

Kuvakaappaus katusuunnitelmaluonnosten koostepiirustuksesta.

Mielipide Stansvikinkallion pohjoisosan katusuunnitelmaluonnoksista

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, Stansvikin kyläyhdistys sekä Luonto-Liiton Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanja ovat tutustuneet nähtävillä oleviin Stansvikinkallion pohjoisosan katusuunnitelmaluonnoksiin ja lausuvat mielipiteenään seuraavaa.

Katusuunnitelman tulee koskea vain niitä osia, joihin ei kohdistu asemakaavan uudelleen arviointia ja jotka eivät kuulu hallinto-oikeuden käsittelyssä olevan Kruunuvuorenrannan keskuskorttelin muutosasemakaavan alueelle. Tästä johtuen katusuunnitelmasta tulee poistaa Stansvikinkallion asemakaavan uudelleen arviointiin liittyvässä osallistumis- ja arviontisuunnitelmassa määritellyt alueet (Stansvikinkallionkadun itäpää) sekä Kruunuvuorenrannan keskuskorttelin asemakaavassa olevat alueet (Varisluodonkatu).

Stansvikinkallion asemakaavan uudelleen arvioinnin ollessa vielä käynnissä ei tule toteuttaa vanhaan rakentamisen ja asukkaiden määrään mitoitettua katusuunnitelmaa, vaan katusuunnitelma tulee uusia ja keventää sitä entisestä vastaamaan vain toteutuvien tonttien tarpeeseen. Esimerkiksi Stansvikinkallionkatua ei tule rakentaa vanhan suunnitelman mukaisesti laajaksi lenkiksi tässä vaiheessa.

Metsään rajoittavien katujen on syytä sulautua mahdollisimman hyvin viereiseen metsätyyppiin. Asfaltin sijaan päällysteenä tulee suosia betonista nurmikiveä tai hiekkaa, ja istutusten tulee sulautua metsän kasvillisuuteen. Kaiken kaikkiaan katusuunnitelman istutuksissa on otettava lähtökohdaksi paikallinen metsä ja luonnon monimuotoisuuden lisääminen. Suunnitelmassa tulee huomioida myös kadun aiheuttama reunavaikutus metsässä, joka syntyy valoisuuden lisääntyessä. Siksi metsän reuna tulee pitää puustoltaan tiheänä. Vieraslajien leviäminen uusista maamassoista metsään tulee estää. Katuvalot on syytä suunnitella eläimistö huomioiden niin, ettei valosaaste leviä metsään.

Katusuunnitelman tulisi luontoarvojen säästämiseksi lähteä siitä, että liikenne taloihin kulkee lännestä tai pohjoisesta Koirasaarentien, Haakoninlahdenkadun ja öljysataman jo ennestään metsättömän alueen kautta, ei metsän puolelta.

Mielestämme metsään sijoittuva Kaivoskallionpolku tulee jättää kokonaan rakentamatta luonnonsuojelullisista syistä. Jos se kuitenkin rakennetaan, tulee se toteuttaa luontoa säästäen ja maastonmuotoja noudattaen kevyenä hiekkatienä, tai mikäli mahdollista sijoittamalla kevyen liikenteen kulku rakennuksen alle arkadikäytävään. Näin myös tavoite korttelin sisäpihan jatkumisesta metsään toteutuisi paremmin.

Jos Kaivoskallionpolku kuitenkin rakennetaan Koirasaarentieltä talojen taakse metsään, ainakaan Stansvikintieltä Kaivoskallionpolulle vievää ”luiskaa” ei tule toteuttaa, jotta rinteestä säästyy mahdollisimman paljon metsää.

Kaiken rakentamisen tulee tapahtua tontilta käsin niin, ettei rakentamisen aikana tärvellä luontoa rakennuskohteen ympäriltä. Rakentamisen aikaiset fasiliteetit, kuten kontit, tulee sijoittaa muualle kuin rakentamattomalle alueelle.

Teiden leveys tulee pitää minimissä.

Helsingissä 15.11.2022

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Marjo Huuskonen

puheenjohtaja, Stansvikin kyläyhdistys ry

Aino Juvonen

kampanjakoordinaattori, Luonto-Liiton Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanja

Lisätiedot:

Riitta Malve, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry: riittamalve(ät)gmail.com / puh. 050 5718146

Maija Wilskman, Stansvikin kyläyhdistys ry: maija.wilskman(ät)gmail.com / puh. 0400 132828