Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto: Haagan ympyrän ja Vihdintien kaavaehdotus käsiteltävä myöhemmin

Lähetimme 6.6.2023 Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle kannanoton koskien Haagan ympyrän ja Vihdintien kaavaehdotusta:

Arvoisat kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet,

Tuemme Riistavuoriryhmän esitystä palauttaa Haagan ympyrän ja Vihdintien kaavaehdotus käsiteltäväksi syksyllä 2023 yhdessä Riistavuoren puistoa koskevan asemakaavaehdotuksen kanssa. Pidämme tärkeänä, että läheisten katu- ja viheralueiden suunnittelua tehdään yhdessä.

Vaikka kaavaehdotuksessa puuston määrää on hieman lisätty risteyksessä, kaavaehdotus ei vieläkään huomioi riittävästi ekologisen metsäverkoston ydinalueen, ekologisen metsäyhteyden sekä liito-oravien ydinalueen säilyttämistä.

Voitte lukea lisää muistutuksestamme:
https://www.sll.fi/helsinki/2023/01/24/muistutus-haagan-ympyran-ja-vihdintien-asemakaavaehdotuksesta/

Helsingissä 6.6.2023

Noora Kaunisto
puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola
järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry