Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mannerheimintien vanhan holvisillan suojeluesitys

Liite 1. Holvisillan sijainti kartalla

Asia: Rakennussuojeluesitys ja pyyntö kiireellisesti määrätä vaarantamiskielto, Helsinki

Rakennussuojeluesitys

Esitämme kunnioittaen Uudenmaan ELY-keskukselle Helsingin kaupungin Mannerheimintien eteläpäässä sijaitsevan vanhan holvisillan suojelemista rakennusperintölain nojalla. Samoin esitämme, että holvisillan itäpuolen aukosta etelään ja pohjoiseen ulottuvat kiviset muurirakenteet suojellaan. Silta ja em. muurirakenteet näkyvät seuraavalla, meille tuntemattoman kuvaajan kuvaamalla videolla: https://www.youtube.com/watch?v=FTpekScrL40

Holvisillan sijainti on merkitty sinisellä ympyrällä kartalle, joka on liitteenä 1. Lisäksi liitteenä on yhdistyksemme säännöt (liite 2) sekä ote yhdistysrekisteristä (liite 3).

Pyyntö kiireellisen vaarantamiskiellon määräämiseksi

Helsingin kaupunki on ilmoittanut sulkevansa sillan alikulun 15.5.2023 alkaen (https://www.hel.fi/fi/uutiset/mannerheimintien-peruskorjaus-sulkee-baanan-alikulun-15-toukokuuta-alkaen). Sillan alikulun sulkeminen johtuu kaupungin mukaan sillan purkamisesta. Sillan purkamiseen kaupunki on taas ryhtymässä välittömästi osana 6.3.2023 alkanutta Mannerheimintien katuremontin ensimmäistä vaihetta välillä Postikatu – Paavo Nurmen tie.

Haemme kiirellistä vaarantamiskieltoa sillalle ja em. muureille rakennusperintölain nojalla. Vaarantamiskiellon määrääminen mahdollistaa vanhan holvisillan ja sen itäaukon molemmin puolin ulottuvien muurien suojelun.

Taustaa

Mannerheimintien katuremontista on päätetty 9.6.2015 Helsingin kaupungin silloisessa yleisten töiden lautakunnassa (asiakohta § 283 seuraavan linkin takaa): https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/arkisto/asiakirja?year=2023&ls=11&doc=HKR_2015-06-09_Ytlk_21_Pk

Sillan kohtaloon liittyvän päätöksenteon taustoituksessa on ollut puutteita. Helsingin kaupunginmuseolta ei pyydetty asiasta lausuntoa, eikä holvisillan purkamista esitelty lautakunnalle. Lautakunta hyväksyi sillan osalta pelkästään esityksen, jonka mukaan siltaa aiotaan leventää, mutta purkamisesta ei mainittu mitään. Esittelijän perusteluissa mainitaan vain seuraavasti ”Pohjoisen Rautatiekadun ylittävä silta on suunniteltu levennettäväksi enintään 3,10 metriä sillan eteläpuolelta.” ja katusuunnitelman selostuksessa seuraavasti ”Pohjoisen Rautatiekadun ylittävä silta on suunniteltu levennettäväksi enintään 3,10 metriä länteen ja sillan eteläpuolelta.” Silta ei ole rakennusperintölain mukaan suojeltu.

Museoalan ammattilaisilta olemme saaneet tietoomme tänä keväänä, että silta ilmeisesti puretaan vain siksi, että vanhojen holvisiltojen korjausrakentamisen osaamista ei olisi Suomessa. Yhdistyksenä olemme kysyneet kaupungilta, oltaisiinko osaamista voitu hankkia Keski-Euroopasta. Kysymyksemme löytyy mediatiedotteestamme, jonka julkaisimme viime perjantaina (12.5.2023): https://www.sll.fi/helsinki/2023/05/12/helsingin-luonnonsuojeluyhdistys-peraankuuluttaa-vastauksia-mannerheimintien-katutoiden-epaselvyyksiin/

Sillan omistussuhteet, arvo ja perusteet suojelulle

Käsityksemme mukaan sillan muurirakenteet ja niiden maa-alan omistaa Helsingin kaupunki. Helsingin kaupunginmuseon suullisen tiedonannon mukaan siltaa ei ole suojeltu siksi, että ”kukaan ei ole hakenut sillan suojelua”.

Silta on eri tietolähteiden mukaan valmistunut vuonna 1894 (mm. https://fi.wikipedia.org/wiki/Mannerheimintien_silta). Sillan kulttuurihistoriallista arvoa tai kulttuuriperintöarvoa ei Helsingin kaupunki ole tietojemme mukaan arvioinut. Tiedossamme ei ole, ovatko nämä arvot kaupunginmuseon tiedossa jonkin muun tahon arvioimana. Silta on kuitenkin vanha ja keskeinen osa kaupunkikuvaa sekä tärkeä ja konkreettinen muisto tavarajunien käyttämästä Helsingin satamaradasta: rata kulki sillan ali.

Helsingin satamarata kulki Rautatieasemalta Katajanokalle pitkin kaupungin eteläisiä rantoja (https://fi.wikipedia.org/wiki/Helsingin_satamarata). Wikipedian tietojen mukaan ko. satamaradan viimeiset raiteet purettiin vuoteen 2009 mennessä.

Helsingissä 16.5.2023

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Liitteet

Liite 1. Holvisillan sijainti kartalla (kuvakaappaus Helsingin karttapalvelusta)

Liite 2. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n säännöt

Liite 3. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n nimenkirjoittajat (ote yhdistysrekisteristä)