Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Helsingin luon­non­suo­je­lu­yh­dis­tys pe­rään­kuu­lut­taa vastauksia Mannerheimintien katutöiden epäselvyyksiin

Mannerheimintien remonttityömaa huhtikuun lopulla. Kuva: Emilia Pippola

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys peräänkuuluttaa vastauksia Mannerheimintien katutöiden epäselvyyksiin

Kasvokkaiset ja vuorovaikutteiset keskustelutilaisuudet tarpeen

TIEDOTE 12.5.2023

Helsingin kaupunki on vastannut 4.5.2023 kieltävästi Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen (Helsyn) lukuisiin pyyntöihin järjestää keskusteleva, kasvokkainen yleisötilaisuus meneillään olevista Mannerheimintien katutöistä. Kaksivaiheisten katutöiden ensimmäinen vaihe alkoi 6.3.2023 Postikadun ja Runeberginkadun välillä.

Samoihin aikoihin, 2.5.2023, kaupungin kieltävän vastauksen kanssa Helsingin hallinto-oikeus on antanut välipäätöksensä Helsyn hakemaan Mannerheimintien katutöiden toimenpidekieltoon. Välipäätöksessään hallinto-oikeus kieltää Mannerheimintien katusuunnitelman toteuttamiseen liittyvän puiden kaatamisen Hesperian esplanadin Töölönkadun ja Mannerheimintien välisellä alueella sekä Hesperian puiston alueella – siten kuin alueet on rajattu asemakaavakarttaan.

Yleisötilaisuutta koskevassa vastauksessaan kaupunki toteaa, että kaupungilla ei ole katutöiden urakasta sellaista tiedotettavaa, joka edellyttäisi tilaisuuden järjestämistä.

”Emme kuitenkaan pyytäneet kaupunkia järjestämään tiedotustilaisuutta urakan ajankohtaisista asioista, vaan toivoimme keskustelevaa yleisötilaisuutta Mannerheimintien katuremonttia koskevista, epäselviksi jääneistä kysymyksistä”, kertoo Helsyn järjestösihteeri Emilia Pippola.

Mannerheimintien katuremontti tehdään maamme pääkaupungin pääkadulla, valtakunnallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla alueella. Remontin vaikutukset kulttuuriympäristöön sekä alueen historiallisiin puistoihin ovat jääneet suunnitteluvaiheessa kuitenkin lähes täysin arvioimatta. 

”Nykyhetkessä, kun taistelemme luontokatoa ja ilmastonmuutosta vastaan, kunnolliset vaikutusarvioinnit pitäisi ehdottomasti ottaa katusuunnitteluun mukaan. Mannerheimintien remontti saa miettimään, onko lainsäädäntömme ajan tasalla katu- ja liikennesuunnitelmien vaikutusarvioiden suhteen”, kommentoi Helsyn puheenjohtaja Noora Kaunisto.

“Lisäksi katutyöt puunkaatoineen ja katualueen levennyksineen heikentävät merkittävästi Hesperiankatujen kohdalle yleiskaavan lainvoimaiseen karttaan merkittyä metsäverkostoyhteyttä. Katusuunnitelmassa tai sen selostuksessa yhteyttä ei mainita lainkaan.”

Vastauksessaan kaupunki kertoo järjestäneensä Mannerheimintien katutöistä verkkotilaisuuden ja ”rajoitetulla osallistumisella yhdistysten avulla Mannerheimintielle katselmuksen” ennen toimenpiteiden aloitusta.

”Nettiin vietyjen, asiamäärältään täpötäysien verkkotilaisuuksien aika alkaa olla ohi. Tarvitsemme yleisölle avoimia, kasvokkaisia alueellisten hankkeiden esittelyjä sekä maastokäyntejä asioiden konkretisoimiseksi ja aidon keskustelun virittämiseksi”, toteaa Emilia Pippola Helsystä.

”Koska yleisötilaisuutta ei ole tulossa, julkaisemme Helsyn verkkosivuilla joukon kysymyksiä, joita olisimme halunneet Helsingin kaupungille tilaisuudessa esittää.” 

Helsy toivoo kysymysten julkaisun edistävän Helsingissä monimuotoisen luonnon ja elinkelpoisen ympäristön sekä kulttuuri- ja rakennusperinnön hoitoa ja varjelua ”ihmisen ja kaikkien elollisten onneksi” (ote Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen säännöistä § 2).

Mannerheimintien katuremontin alettua Helsy on hakenut toimenpidekieltoa ensin Uudenmaan Ely-keskukselta ja sittemmin Helsingin hallinto-oikeudelta sekä myös Etelä-Suomen aluehallintovirastolta.

Kysymyksiä Mannerheimintien katutöistä Helsingin kaupungille: https://www.sll.fi/helsinki/2023/05/12/kysymyksia-helsingin-kaupungille-mannerheimintien-katuremontista/

Lisätietoja: Emilia Pippola, Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen järjestösihteeri: puh. 050 3011633 / helsy(ät)sll.fi (tavoitettavissa viikolla 19 pe 12.5. klo 16.30 saakka ja la 13.5. klo 9–14, viikolla 20 maanantaista alkaen pääsääntöisesti virka-aikaan).