Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Helsy: Länsiväylän osayleiskaavan suun­nit­te­lu­pe­ri­aat­teet haitalliset luonnolle, ilmastolle ja asukkaille

Lemissaari on villiintynyt vanha huvilasaari, jolla on myös metsäarvoja. Kuten kuvasta näkyy, siellä on yksi Helsingin mahtavimmista pystykiurunkannusten esiintymistä. Lemissaari pitää säilyttää veden lähes ympäröimänä keitaana, johon ei kaavoiteta uusia rakennuksia tai laitteita vaativaa virkistystoimintaa. Kuva: Leena Mikola

Helsy: Länsiväylän osayleiskaavan suunnitteluperiaatteet haitalliset luonnolle, ilmastolle ja asukkaille

TIEDOTE 9.5.2023

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys (Helsy) on ottanut kantaa Länsiväylän ympäristön osayleiskaavan suunnitteluperiaatteisiin. Periaatteita on tarkoitus käsitellä Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa tänään tiistaina 9.5.

Kaupunkiympäristölautakunnalle 5. toukokuuta lähettämässään kannanotossa Helsy toteaa, että neljästä aiemmin esitetystä skenaariosta Länsiväylän osayleiskaavan suunnitteluperiaatteeksi kaupunki ehdottaa vaihtoehtoa, joka on luonnon, meren, ilmaston, kulttuurimaisemien, talouden sekä nykyisten asukkaiden kannalta ylivoimaisesti haitallisin.

Periaatteet tulisikin jättää hyväksymättä ja palauttaa uuteen valmisteluun. Uudessa valmistelussa tulisi Helsyn mukaan luopua kokonaan merentäytöistä ja toteutettava esitetystä rakentamisesta vain murto-osa.

Valittu vaihtoehto, jossa suunnitellaan asuntoja 10 000–15 000 ihmiselle, muuttaisi Lauttasaaren pohjoisosan erittäin raskaasti rakennetuksi kattamalla Länsiväylää ja täyttämällä merenlahtia.

”Ekologisesti tuhoisaa merentäyttöä ei voida hyväksyä millään perusteella”, sanoo Helsyn varapuheenjohtaja, FT ekologi Antti Halkka.

”Myös rakentamisen ilmastovaikutukset ja vaikutukset Itämereen olisivat hyvin huomattavia verrattuina muihin vaihtoehtoihin.”

Merentäytöt ja rantojen rakentaminen Lauttasaaressa ja Lapinlahdessa häiritsisivät saaren pohjoisrantojen merellisiä ekosysteemejä sekä hävittäisivät kokonaan täyttömaan ja rakentamisen alle jäävät luontotyypit, kuten rantaniityt, terveleppäluhdat, linnustoltaan rikkaat ruovikot sekä suojaisat matalat murtovesilahdet uposkasvillisuuksineen. Merentäytöt myös tuhoaisivat ja heikentäisivät kalojen kutualueita ja poikasten kasvualueita.

Myöskään Lauttasaaren luontoalueet, joita rakentaminen ei suoraan koskisi, eivät kestäisi pienen kaupungin kokoisen lisärakentamisen tuoman väestön aiheuttamaa kulutusta.

Helsyn koko kannanotto:
https://www.sll.fi/helsinki/2023/05/05/kannanotto-lansivaylan-ympariston-osayleiskaavan-suunnitteluperiaatteista/

Lisätietoja:
Antti Halkka, Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen varapuheenjohtaja: 050 3082795 / antti.halkka(ät)sll.fi