Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto: Matokallion luon­no­nym­pä­ris­tön säilyttämistä puoltavat tekijät ja asemakaavan ajankohtaisuuden arviointi

Matokallio. Kuva: Riitta Malve

Lähetimme 14.4.2023 Helsingin kaupunginhallitukselle kannanoton koskien jääurheilukeskuksen kehittämisvarausta Matokallion metsässä:

Hyvät Helsingin kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet

Jääurheilukeskuksen kehittämisvaraus on jälleen kaupunginhallituksen esityslistalla 17.4.2023 pidettävässä kokouksessa. Muistutamme vielä lyhyesti tärkeimmistä asioista, joiden näemme puoltavan jääurheilukeskuksen tontin säilyttämistä luonnontilaisena metsänä ja keskuksen sijoittamista muualle:

– Tontin arvokas metsä on osa poikittaisen metsäverkostoyhteyden ainoaa ydinmetsää. Sen säilyminen riittävän monimuotoisena ja laajana on tärkeää Viikki-Kivikko -vihersormen ja Mustavuoren metsien monimuotoisuudelle.

– Matokallio on Puotinharjun alueen ainoa lähimetsä, jota asukkaat, koulut, päiväkodit sekä Kulttuurikeskus Stoa käyttävät runsaasti. Seuraavaksi lähin metsäalue on pieni Korkeakallionpuisto, mutta myllypurolaiset sekä Myllypuron koulut ja päiväkodit ulkoilevat siellä jo paljon.

– Lähimetsän ja lähiluonnon merkitys asukkaiden, koululaisten ja päiväkotien lasten hyvinvoinnille ja terveydelle on tunnistettu monissa tutkimuksissa. Matokallio on kouluille ja päiväkodeille myös tärkeä oppimis- ja leikkiympäristö. Helsinkiläiset koulut ja päiväkodit oleskelevat kaiken kaikkiaan yhä enemmän luonnossa oppitunneilla ja päiväkotiarjessa. Lähiluonto ja siellä syntynyt luontosuhde ovat ympäristökasvatuksen ja luonnonsuojelun kulmakiviä.

Pyydämme kaupunginhallitusta kiinnittämään huomiota myös asemakaavan ajankohtaisuuden arviointiin (MRL 60 §:n 2 momentti), joka tulee tehdä Myllypuron liikuntapuiston asemakaavasta MRL:n mukaisesti yli 13 vuotta vanhoille kaavoille. Näemme, että kyseisen asemakaavan tilanne on muuttunut jääurheilukeskuksen tontin kohdalla ratkaisevasti muun muassa  edellä lueteltujen syiden takia. Kun asemakaava tehtiin, kaupunkimetsien monimuotoisuuden, lähimetsien, luonnon terveysvaikutusten ja ympäristökasvatuksen merkitystä ei nähty tai pidetty tärkeänä. Tieteellinen tieto em. tekijöihin liittyen on lisääntynyt tässä ajassa ratkaisevasti.

Ohessa vielä linkit tänä vuonna lähettämiimme kannanottoihin, jotka koskevat Matokallion metsän säilyttämistä.
https://www.sll.fi/helsinki/2023/03/24/kannanotto-matokallion-metsan-saastamiseksi/
https://www.sll.fi/helsinki/2023/02/03/kannanotto-matokallion-metsan-puolesta/

Helsingissä 14.4.2023

Noora Kaunisto
puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola
järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys r