Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Lauttasaaren Katajaharjun suun­nit­te­lu­pe­ri­aat­teis­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on aiemmin esittänyt mielipiteen Katajaharjun suunnitteluperiaatteiden luonnoksesta (luonnos päivätty 21.2.2022). Mielipide löytyy myös verkkosivuiltamme:

https://www.sll.fi/helsinki/2022/03/28/mielipide-katajaharjun-suunnitteluperiaatteiden-luonnoksesta/

Iloitsemme siitä, että nyt esillä olevissa suunnitteluperiaatteissa on muutamia selviä parannuksia luonnosvaiheeseen verrattuna.

Tärkeä parannus on kaava-alueen laajentaminen niin, että entistä suurempi osa Katajaharjun viheralueesta on nyt osana suunnittelualuetta. Näin luonnon ja virkistyksen kannalta tärkeät viheralueet säilyvät nykyisessä käytössään, viheralueina. Myös rakentamisen kuuden metrin etäisyys Laukkaniemenpuistosta sekä maiseman ja rantojen luonnollisen topografian huomioiminen ovat tärkeitä periaatteita rantametsien, maiseman ja koko alueen viihtyisyyden kannalta.

Suunnitteluperiaatteisiin on lisätty myös korttelialueiden vehreyden säilymiseen ja edistämiseen liittyviä periaatteita, kuten riittävän leveät istutusvyöhykkeet katupuita varten.

Mielestämme Katajaharjun suunnitteluperiaatteet antaa hyvän pohjan alueen tulevaa kehitystä varten. Toivomme Länsiväylän ympäristön osayleiskaavan selvitysalueelle vastaavia periaatteita sekä viher- että merialueiden rakentamisen suhteen.

Helsingissä 6.3.2023

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry