Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Katajaharjun suun­nit­te­lu­pe­ri­aat­tei­den luonnoksesta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut Katajaharjun suunnitteluperiaatteiden luonnokseen ja lausuu siitä mielipiteenään seuraavaa.

Yleistä

Katajaharjun suunnitteluperiaatteet ovat pääsääntöisesti hyvät. Katajaharjun omaleimaisuus, kulttuurihistorialliset arvot sekä kaupunkikuvaukselliset ja maisemalliset ominaisuudet on otettu vahvasti suunnitteluperiaatteiden lähtökohdiksi. Näitä erityispiirteitä ovat muun muassa alueen harjumuoto sekä alueen vehreä yleisilme.

Rantavyöhykkeellä eli C-alueella hyvänä periaatteena on ”rakennuksen ja kadun väliin jätettävä istutettava vyöhyke”. Mielestämme myös A- ja B-alueilla periaatteeksi sopisi puiden vaaliminen ja istuttaminen vehreän ilmeen ylläpitämiseksi. Puut toimivat myös hiilinieluina sekä tarjoavat suojaa kesähelteillä.

Erityisen ilahduttavaa on, että suunnittelualueen viheralueet, luontonsa puolesta arvokkaat metsä- ja ranta-alueet, Laukkaniemenpuisto, Nackapuisto tärkeine virkistysreitteineen ja Lauttasaaren liikuntapuisto, säilyvät nykyisen käyttötarkoituksen mukaisina eli viheralueina.

Ei viheralueita rakennustyömaiden käyttöön

Viheralueiden hyväksikäyttö lähialueiden rakennustöiden aikana tulisi kieltää suunnitteluperiaatteissa. Viheralueita, varsinkaan luontoalueita reuna-alueineen, ei tule käyttää rakentamisen aikana tilapäisiin työmaaparakkeihin tai rakennusmateriaalin ja -tarvikkeiden säilymiseen. Esimerkiksi asemakaavanmuutoksia tehdään parasta aikaa Laukkaniemen puiston eteläpuolella suunnittelualueen B-alueella. Jos rakennuksia alueella puretaan ja uusia rakennetaan, Laukkaniemen puisto tulee suojata rakentamisen ”sivuvaikutuksilta”.

Rakentamisesta alavilla mailla

Yleisenä periaatteena mainitaan, että alavilla mailla (alle 3,3 m kokeudella meren pinnasta) tulee rakentamisen tekniset edellytykset sekä vaikutukset maisemaan selvittää huolellisesti. Tämä on erittäin kannatettavaa. Mielestämme kuitenkin vähintään asuinrakentamisen voi kieltää kokonaan alle 3 m merenpinnasta sekä paikoilla, jotka ennen rakentamista vaativat meriveden nousun ennakoimisen takia maan täyttöä ja korottamista.

Nackapuisto

Suunnitteluperiaatteissa Nackapuisto on esitetty säilytettäväksi luonto- ja viheralueena. Nackapuisto kuitenkin sijaitsee varsinaisen suunnittelualueen ulkopuolella. Osa puistoa on merkitty periaatekartalla Länsiväylän ympäristön selvitysalueena, jonka lähtökohdat voivat muuttua Länsiväylän ympäristön osayleiskaavoituksen takia. Tuemme suunnitteluperiaatteiden kantaa säilyttää Nackapuisto luonto- ja viheralueena, mutta vastustamme rantametsien rakentamiseen tähtääviä muutoksia kaikissa kaavoissa ja suunnitelmissa. Arvokkaana luontoalueena koko Nackapuisto olisi parasta liittää Katajaharjun suunnitteluperiaatteiden suunnittelualueeseen. Yleisesti ottaen suunnitteluperiaatteiden kanta ”puistoihin ei rakenneta” on erittäin kannatettava.

Helsingissä 18.3.2022

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry