Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto luon­non­suo­je­lua­lu­een ja vi­her­suo­ja­vyö­hyk­keen perustamisesta Töö­lön­lah­del­le

Silkkiuikku pesällään Töölönlahdella. Kuva: Christa Granroth

Lähetimme 10.2.2023 yhdessä Töölö-Seura ry:n, Töölön kaupunginosat – Töölö ry:n, Kallio-Seura ry:n ja Kruununhaan asukasyhdistys ry:n kanssa kannanoton kaupunkiympäristölautakunnalle koskien kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoa kaupunginhallitukselle kunnan asukkaan aloitteesta, jossa esitetään luonnonsuojelualueen ja vihersuojavyöhykkeen perustamista Töölönlahdelle:

Arvoisat kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet,

Olemme ilahtuneita, että kaupunkiympäristölautakunnan kokouksen esityslistalla oleva lausuntoehdotus suhtautuu luonnonsuojelualueen perustamiseen Töölönlahdelle myönteisesti ja tunnustaa alueen merkittävät luontoarvot. Mielestämme lausuntoehdotuksessa tulisi kuitenkin huomioida seuraavat seikat:

  • Töölönlahden vesialueen ja sen rantojen suojelua tulisi edistää viipymättä, ei vasta osana vuonna 2025 voimaan tulevaa luonnonsuojeluohjelmaa. Kaupungin on tarjottava ympäristöpalveluille lisäresursseja, jotta ehdotuksemme mukainen luonnonsuojelualueen valmistelutyö saadaan käyntiin. Lisäresurssit tukevat myös kaupunkistrategian mukaista tavoitetta perustaa Helsinkiin vähintään viisi uutta luonnonsuojelualuetta vuosittain.
  • Kun luonnonsuojelualuetta aletaan valmistella välittömästi, kaupunki voi parhaiten huomioida sen Töölönlahden alueen muissa suunnitelmissa. Parhaillaan kaupunki valmistelee alueella ainakin puistosuunnitelmia sekä lausuntoehdotuksen perusteluissakin mainittuja tulvaportteja.
  • Vihersuojavyöhyke on mielestämme otettava huomioon kaikin mahdollisin tavoin, kaavoituksen lisäksi muun muassa alueen puistosuunnitelmissa. Itse luonnonsuojelualueen perustamisen osalta ei toki kannata odotella kansallisen kaupunkipuiston perustamista, mutta toteutuessaan kansallinen kaupunkipuisto ratkaisisi kysymyksen vihersuojavyöhykkeestä. Toivommekin, että kaupunki jatkaa kansallisen kaupunkipuiston valmistelua kaupunginhallituksen 2021 päätöksen mukaisesti pikimmiten ja ottaa myös Töölönlahden alueen mukaan kaupunkipuistoratkaisuun.

Jätimme 12.9.2022 Helsingin kaupungille aloitteen, jossa vaadimme, että kaupunki ryhtyy kiireellisiin toimiin Töölönlahden vesialueen, sen rantojen ja näihin liittyvän lähiluonnon ja linnuston suojelemiseksi, jotta alue säilyisi nykyiseen tapaan tärkeänä luonto- ja virkistysalueena. Tämän yhteydenoton liitteenä toimitamme teille alkuperäisen aloitteen liitteineen, koska jostain syystä esittelijä ei ole laittanut alkuperäistä aloitetekstiä mukaan.

Helsingissä 10.2.2023

Töölö-Seura ry:n puolesta:

Matti Niiranen, puheenjohtaja

Töölön kaupunginosat – Töölö ry:n puolesta:

Markku Koivusalo, puheenjohtaja

Kallio-Seura ry:n puolesta:

Juha Koskinen, puheenjohtaja & Olli Turunen, sihteeri

Kruununhaan asukasyhdistys ry:n puolesta:

Leena Nousiainen, puheenjohtaja

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n puolesta:

Noora Kaunisto, puheenjohtaja & Emilia Pippola, järjestösihteeri

Lisätiedot:

Emilia Pippola, järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry: helsy(ät)sll.fi / puh. 050 3011633

Matti Niiranen, puheenjohtaja, Töölö-Seura ry, matti.niiranen(ät)welho.com / puh. 040 5019192

Markku Koivusalo, puheenjohtaja, Töölön kaupunginosat – Töölö ry, markku.koivusalo(ät)helsinki.fi / puh. 050 3385771

Juha Koskinen, puheenjohtaja, Kallio-Seura ry, onkimaa09(ät)gmail.com / puh. 050 4408293
Jussi Heinämies, hallituksen jäsen, Kruununhaan asukasyhdistys ry, jussiheinamies(ät)gmail.com