Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Sigurd Frosteruksen puiston puis­to­suun­ni­tel­mas­ta

Kuvakaappaus Sigurd Frosteruksen puiston suunnitelmaehdotuksesta.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on huolissaan hankkeista, joita Helsingin kaupunki suunnittelee Taivalsaareen.

Lähetimme juuri Etelä-Suomen aluehallintovirastolle muistutuksen koskien kaupungin lupahakemusta Taivalsaaren vesialueen ruoppaamiseksi ja täyttämiseksi sekä ruoppausmassojen läjittämiseksi mereen (https://www.sll.fi/helsinki/2022/10/03/muistutus-helsingin-kaupungin-hakemuksesta-taivalsaaren-vesialueen-ruoppaaminen-ja-tayttaminen-seka-ruoppausmassojen-lajittaminen-mereen/). Muistutuksessa esitimme, että hankkeesta tulisi luopua kokonaan, koska sen negatiiviset vaikutukset alueen luontoon, muun muassa linnustoon sekä vedenalaiseen luontoon vesikasveineen, kaloineen ja selkärangattomineen, ovat niin suuria. Lisäksi pilaantuneiden maamassojen kaivamiseen ja käsittelyyn liittyy suuria riskejä.

Olemme niin ikään huolissamme hotellihankkeesta sekä nähtävillä olevasta Sigurd Frosteruksen puiston puistosuunnitelmasta. Hotellille ei ole vielä saatu rakennuslupaa, mutta silti kaupunki vie puistosuunnitelmaa eteenpäin hotellin ehdoilla virkistysalueena ja vapaa-ajan toimintojen alueena. Hotellin tarpeiden sijaan puistosuunnitelmassa tulisi huomioida Taivalsaaren kaltaisen luonnonmukaisen ja rauhallisen alueen arvo lähiluontoalueena, jolla on siellä elävän lajiston lisäksi suuri merkitys asukkaiden virkistyksen ja luonnossa liikkumisen kannalta. Paikallisilta asukkailta saamamme palautteen mukaan Taivalsaari on tärkeä hengähdyspaikka, jossa pääsee tarkkailemaan rantaluontoa paossa kantakaupungin sykkeeltä. Osana merellistä strategiaansa Helsingin kaupungin tulisi kiinnittää huomattavasti enemmän huomiota ranta- ja meriluonnon vaalimiseen sekä ihmisten haluun kokea juuri sitä.

Esitämme, että puistosuunnitelmaa ei viedä eteenpäin ennen kuin hotellin toteutuminen on varmaa. Suunnittelussa tulee huomioida olemassa olevan luonnon vaaliminen ja kehittää Sigurd Frosteruksen puistoa lähiluontoalueena.

Helsingissä 4.10.2022

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry