Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Föreningarna kräver: Tölöviken bör skyddas

Utsikt över Tölöviken. Bild: Pertti Salolainen

Pressmeddelande 12.9.2022, fritt att publicera genast

Sällskapet Tölö rf, Töölön kaupunginosat – Töölö ry, Kallio-Seura ry, Kronohagens invånarförening rf och Helsingfors naturskyddsförening rf kräver snabba åtgärder för att skydda närnaturen och fågellivet i Tölöviken.

Föreningarna har skickat i dag till Helsingfors stad ett initiativ om att grunda ett naturskyddsområde som innefattar Tölövikens vattenområde och stränder (bilaga 1). Föreningarna föreslår också att runt naturskyddsområdet grundas en bred, obebyggd grön skyddzon.

”Skyddszonen skyddar naturskyddsområdet Töölöviken och möjliggör ett större grönområde som befrämjar naturens mångformighet i stadens centrum”, säger Helsingfors naturskyddsförening rf:s organisationssekreterare Emilia Pippola.

Tölöviken med omgivning är internationellt sett ett unikt rekreations- och naturområdde i hjärtat av Finlands huvudstad. I Helsingfors naturdatasystem är Tölöviken ett viktigt fågelområde.

”För tiotusentals stadsbor ger området runt Tölöviken möjlighet att dagligen röra sig i naturnära miljö, möjlighet till undervisning, till naturupplevelser, lek och rekreation och till att bevara hälsan”, säger Sällskapet Tölö rf:s ordförande Matti Niiranen.

”Det är nödvändigt att freda området både för att bevara naturvärdena i centrala Helsingfors och stödja stadens maritima strategi. Det gäller också stadens trovärdighet som miljövänlig aktör”, säger Töölön kaupunginosat – Töölö ry:s Jussi Tarkkanen.

”Staden bör kunna se vilken stor betydelse Tölöviken har för områdets rika stadsnatur och för invånarnas välmående. Ett naturskyddsområde med omgivande skyddszon skulle bevara det unika området runt Tölöviken som en grön oas för framtida generationer”, anser Kallio-Seura ry:s ordförande Juha Koskinen.

Föreningarna ordnar en naturvandring vid Tölöviken för media och allmänheten onsdagen 21.9.2022 kl. 13:00-14:30. Träff framför Pikku-Finlandia kl. 13:00. Som guider fungerar representanter för föreningarna och ornitologen Christa Granroth. Representanter för media bedes anmäla sig för vandringen senast tisdagen den 20.9.2022 på adressen helsy@sll.fi

Tilläggsuppgifter:

Emilia Pippola, organisationssekreterare, Helsingfors naturskyddsförbund rf, helsy(ät)sll.fi / tel. 050 3011633
Matti Niiranen, ordförande, Sällskapet Tölö rf, matti.niiranen(ät)welho.com / tel. 040 5019192
Markku Koivusalo, Markku Koivusalo, ordförande, Töölön kaupunginosat – Töölö ry, markku.koivusalo(ät)helsinki.fi / tel. 050 3385771
Juha Koskinen, ordförande, Kallio-Seura ry, onkimaa09(ät)gmail.com / tel. 050 4408293
Leena Nousiainen, Leena Nousiainen, ordförande, Kronohagensinvånarförening rf, puheenjohtajaj(ät)krunikka.fi

Bilagor:

Bilaga 1 Aloite luonnonsuojelualueen ja vihersuojavyöhykkeen perustamiseksi Töölönlahdelle (pdf)

Länk till för bilder publicering:

Bild 1. Utsikt över Tölöviken: https://www.sll.fi//app/uploads/sites/72/2022/09/Toolonlahti_maisema2_kuvaPerttiSalolainen.jpeg

Bild 2. Utsikt över Tölöviken: https://www.sll.fi/app/uploads/sites/72/2022/09/Toolonlahti_maisema3_kuvaPerttiSalolainen.jpeg

Bild 3. Bland annat skäggdopping, som är en nära hotad art, häckar i Tölöviken: https://www.sll.fi/app/uploads/sites/72/2022/09/Toolonlahti_silkkiuikku_kuvaPerttiSalolainen.jpeg

Bilder: Pertti Salolainen. Fotografens namn bör alltid nämnas vid användning av fotografierna