Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Va­li­tus­lu­pa­ha­ke­mus ja valitus KHOlle Kruunu­vuorenrannan kes­kus­kort­te­lei­den asemakaavasta

Kartta 1. Keskuskortteleiden asemakaava-alueen luontoalueet

Lähetimme 23.6.2022 korkeimpaan hallinto-oikeuteen Stansvikin kyläyhdistyksen kanssa valituslupahakemuksen ja valituksen koskien Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä, jolla hallinto-oikeus hylkäsi Stansvikin ky­läyhdistyksen ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen valituksen Kruunu­vuorenrannan keskuskortteleiden asemakaavasta. Valituslupahakemus ja valitus (pdf) on luettavissa täällä.