Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto eläin­pe­las­tus­toi­min­nan turvaamiseksi

Lähetimme 5.4.2022 yhdessä Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry:n kanssa kaupunkiympäristölautakunnalle kannanoton eläinpelastustoiminnan turvaamiseksi:

Arvoisat kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry ja Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry ovat tutustuneet valtuutettu Elina Kauppilan ym. eläinpelastustoiminnan turvaamista koskevaan valtuustoaloitteeseen ja kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoehdotukseen. Pidämme aloitetta tervetulleena ja kannatamme sekä aloitetta että lautakunnan lausuntoehdotusta. Tarve eläinpelastustoiminnan jatkamiselle on ilmeinen ja välitön, ja aloitteessa esitetty ratkaisu Korkeasaarelle kohdennettavasta lisärahoituksesta toiminnan järjestämiseen asiantuntijatahona on nähdäksemme järkevä ja kannatettava.

Esitämme aiempaan kannanottoomme viitaten, että eläinpelastustoiminnan järjestämistä nykyisen mallin mukaan jatketaan siihen saakka, kunnes toiminnan jatkamisesta aloitteen mukaisesti on päätetty.

Järjestöjen aiempi yhteinen kannanotto:
https://www.sll.fi/helsinki/2021/11/25/kannanotto-helsingin-pelastuslaitoksen-elainpelastusyksikon-toiminnasta/

Helsingissä 5.4.2022

Antti Halkka
puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola
järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Aleksi Mikola
puheenjohtaja, Helsingin seudun lintutieteellinen yhdistys Tringa ry

Lisätiedot:
Emilia Pippola, järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry: helsy(ät)sll.fi / puh. 050 3011 633
Juho Leppänen, suojelusihteeri, Helsingin seudun lintutieteellinen yhdistys Tringa ry: suojelusihteeri(ät)tringa.fi