Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Helsingin pe­las­tus­lai­tok­sen eläin­pe­las­tusyk­si­kön toiminnasta

Lähetimme 22.11.2021 Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry:n kanssa Helsingin kaupunginvaltuustolle sekä pelastuslautakunnan jäsenille kannanoton koskien Helsingin pelastuslaitoksen eläinpelastusyksikköä:

Arvoisat valtuutetut ja varavaltuutetut sekä pelastuslautakunnan jäsenet

Helsingin kaupungin pelastuslaitos tiedotti keskiviikkona 17.11., että Helsingissä toimivan eläinpelastusyksikön puhelinneuvonta (p. 09 310 30151) lakkautetaan vuoden 2022 huhtikuussa. Helsingin pelastuslaitoksella tai sen eläinpelastusyksiköllä ei tämän jälkeen ole numeroa, johon kaupunkilaiset voivat soittaa ilmoittaakseen sairaasta, loukkaantuneesta tai ahdinkoon joutuneesta eläimestä. Sen sijaan soitettaisiin hätäkeskukseen ( numeroon 112).

Kaupunkilaiset ovat pyytäneet Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen eläinpelastusyksiköltä apua silloin, kun luonnonvarainen eläin on joutunut pulaan tai loukkaantunut. Puheluiden perusteella eläinpelastusyksikkö on tehnyt arvion paikalle lähtemisen tarpeesta.

Helsingin eläinpelastusyksikkö auttaa pelastuslaitoksen linjauksen mukaan jatkossakin lemmikki- ja tuotantoeläimiä, mutta luonnonvaraisia eläimiä koskevia tehtäviä pelastuslaitos ei muutoksen jälkeen enää ottaisi pääsääntöisesti vastaan. Näin etenkin loukkaantuneiden luonnonvaraisten lintujen auttaminen on jäämässä yhä enemmän yksittäisten kaupunkilaisten ja yhdistysten vapaaehtoisten harteille. Helsingin eläinpelastusyksikön nykyinen toimintamalli on ollut edistyksellinen; nyt kehityksessä valitettavasti kuljetaan taaksepäin.

Hätäkeskus välittäisi avunpyynnön alueelliselle pelastuslaitokselle jatkossa vain silloin, kun kyseessä on suurriistaan kuuluva eläin, tuotantoeläin tai jos luonnonvarainen eläin aiheuttaa vaaraa ihmiselle tai haittaa omaisuudelle. Näillä kriteereillä vaikeastikin loukkaantunut suuri lintu, joka ei aiheuta vaaraa ihmiselle tai omaisuudelle, ei saisi apua pelastuslaitokselta hoitoon kuljettamisen muodossa. Hoitoon saaminen jäisi näin ollen linnun äärelle sattumalta osuvan kaupunkilaisen tehtäväksi.

Edellä esitettyyn viitaten ehdotamme, että asiasta tehdään julkinen poliittinen päätös pelastuslautakunnassa tai kaupunginvaltuustossa. Päätöksessä huomioidaan seuraavat seikat

1) muutosta ei toteuteta suunnitellussa aikataulussa vaan vuonna 2022 toimitaan nykyisen mallin mukaan

2) puhelinpalvelua jatketaan vähintään vuoteen 2023 asti

3) tämän varmistamiseksi korvamerkitään jokin osa jo esitetyistä talousarvion menoista vuodelle 2022, jolloin pelastuslaitos tai jokin toinen taho kaupungilla pystyy vastaanottamaan eläinhätäpuhelut vuonna 2022 kuten aiemminkin

4) kaupunki asettaa kiireellisesti työryhmän pohtimaan pulaan joutuneiden tai loukkaantuneiden luonnonvaraisten eläinten hätäpuheluiden vastaanottamista ja työryhmä kuulee asiassa myös yhdistyksiä.

Helsingissä 22.11.2021

Aleksi Mikola, puheenjohtaja, Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry

Antti Halkka, puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola, järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Lisätietoja:

Johannes Silvonen, toiminnanjohtaja, Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry, toiminnanjohtaja(ät)tringa.fi, puh. 040 7532411

Emilia Pippola, järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry, helsy(ät)sll.fi, puh. 050 3011 633

Lue lisää:

Helsingin pelastuslaitoksen tiedote 17.11.2021.

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry:n ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n tiedote 19.11.2021.