Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto val­ta­kun­nal­li­ses­ti­kin arvokkaan Kumpulanmäen kaavoituksesta

Lähetimme Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle toistamiseen 14.12.2021 kannanoton koskien Kumpulanmäen asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotusta ja sen asettamista nähtäville:

Arvoisa kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja, jäsen ja varajäsen

Kaupunkiympäristölautakunnan kokouksen esityslistalla on 14.12.2021 asiakohtana 6 Kumpulanmäen asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12744) ja sen asettaminen nähtäville.

Kyseessä on Helsingin luonnon monimuotoisuutta olennaisesti heikentävä hanke, sillä se haukkaisi suuren osan koko Etelä-Suomessa poikkeuksellisen laajasta vaahterametsästä. Metsä on yksi Suomen suurimmista vaahterametsistä. Kumpulanmäen alueen runsaasti vaahteraa sisältävät lehdot ovat mahdollisesti kyseisen luontotyypin laajin Etelä-Suomen esiintymä, ja alueen heikentämisellä olisi valtakunnallista merkitystä luontotyypin suojelutason osalta.

Kumpulanmäen rakentamisen alle jäisi suuri osa ”Vanhankaupungin, Kumpulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitelma Vuosille 2017–2026” C5-luokan arvometsäkuviosta 158.

Luonnonhoitosuunnitelmassa kuviota pidetään lehtomaisena kankaana, mikä on uhanalainen luontotyyppi siinä missä lehdotkin. Lisäksi luonnonhoitosuunnitelman kohdekuvauksen numeroarvot ylittävät luonnonsuojelulain luontotyypin jalopuumetsän kriteerit.

Helsingin pitäisi kantaa vastuunsa jalopuumetsien suojelussa. Jalopuumetsien määrä on koko Suomessa erittäin pieni, ja rakentaminen aiheuttaisi niiden suhteen merkittävää luontokatoa.

Kumpulanmäen metsäselänne on myös kaupunkikuvallisesti erittäin merkittävä. Sen olemassaolo kertoo ohi liikkuville luonnon arvostamisesta tässä kaupungissa. Helsingin kaupunginmuseon mukaan Kumpulanmäen laajalle näkyvä, yliopistokampuksen taakseen kätkevä puustoinen vehreys on ehdottomasti kaupunkikuvassa vaalittava tekijä.

Hanke olisi kaupunkiluonnolle syvästi vahingollinen ja ristiriidassa kaupunkistrategian kanssa.

Siksi esitämme seuraavaa:

  • Rakentaminen pitäisi ensisijaisesti poistaa kuviolta 158.
  • Toissijaisesti asia pitäisi pistää pöydälle luontotyypin selvittämisen ajaksi.
  • Lisäksi rakentamatta jäävät C5-alueet tulisi merkitä puiston sijaan suojelualueiksi niiden tulevaisuuden varmistamiseksi.

Voit lukea yksityiskohtaisemmin kaavaehdotuksen ongelmista heinäkuisesta mielipiteestämme: https://www.sll.fi/helsinki/2021/07/01/mielipide-kumpulanmaen-asemakaavan-tarkistetusta-osallistumis-ja-arviointisuunnitelmasta/

Helsingissä 14.12.2021