Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Kumpulanmäen asemakaava- ja asemakaavan muu­to­seh­do­tuk­ses­ta

Havainnekuva Kumpulanmäen kaava-alueelta. Yläkuvassa nykytilanne, alakuvassa kaavan mukaiset rakentamissuunnitelmat.

Lähetimme 7.12.2021 kaupunkiympäristölautakunnalle kannanoton koskien Kumpulanmäen asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotusta ja sen asettamista nähtäville:

Arvoisa kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja, jäsen ja varajäsen

Kaupunkiympäristölautakunnan kokouksen esityslistalla on 7.12.2021 asiakohtana 7 Kumpulanmäen asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12744) ja sen asettaminen nähtäville.

Kumpulanmäen rakentamisen alle jäisi suuri osa ”Vanhankaupungin, Kumpulan, Toukolan ja Koskelan luonnonhoitosuunnitelma Vuosille 2017–2026” C5-luokan arvometsäkuviosta 158.

Luonnonhoitosuunnitelmassa kuviota pidettiin lehtomaisena kankaana, mikä on uhanalainen luontotyyppi siinä missä lehdotkin. Lisäksi luonnonhoitosuunnitelman kohdekuvauksen numeroarvot ylittävät luonnonsuojelulain luontotyypin jalopuumetsän kriteerit.

Helsingin pitäisi kantaa vastuunsa jalopuumetsien suojelussa. Jalopuumetsien määrä on koko Suomessa pieni, ja rakentaminen aiheuttaisi niiden suhteen merkittävää luontokatoa. Kumpulanmäen metsäselänne on myös kaupunkikuvallisesti erittäin merkittävä ja sen olemassaolo kertoo myös ohi liikkuville luonnon arvostamisesta tässä kaupungissa.

Siksi esitämme seuraavaa:

  • Rakentaminen pitäisi ensisijaisesti poistaa kuviolta 158.
  • Toissijaisesti asia pitäisi pistää pöydälle luontotyypin selvittämisen ajaksi.
  • Lisäksi rakentamatta jäävät C5-alueet tulisi merkitä puiston sijaan suojelualueiksi niiden tulevaisuuden varmistamiseksi.

Voit lukea yksityiskohtaisemmin kaavaehdotuksen ongelmista heinäkuisesta mielipiteestämme: https://www.sll.fi/helsinki/2021/07/01/mielipide-kumpulanmaen-asemakaavan-tarkistetusta-osallistumis-ja-arviointisuunnitelmasta/

Helsingissä 7.12.2021