Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Uutelan hakkuut jatkuvat

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on käynyt kevättalvella kaupungin kanssa keskustelua Vuosaaren Uutelan hakkuista ja osallistui muiden järjestöjen kanssa myös Helsingin järjestämään maastokatselmukseen helmikuussa. Helsy esitti suurimmasta osasta hakkuista ja hoidosta luopumista ja saikin aikaan kevennyksiä monin paikoin. Kaupunki aikoo nyt kuitenkin maankäyttöjohtaja Rikhard Mannisen lähettämän sähköpostiviestin perusteella jatkaa hakkuita alueella tekemällä muun muassa laajoja pienpuuston poistoja ja taimikonhoitotöitä, joita yhdistys vastustaa. Yhdistys haluaa palauttaa hakkuut ja hoitopäätökset jatkossa lautakuntiin poliittiseen päätöksentekoon.

Viestimme kaupungille 5.3.2021

Arvoisat maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen ja muut vastaanottajat,
Kiitos tiedosta Uutelan maiseman- ja luonnonhoidon toteutussuunnitelmaan esitetyistä tarkennuksista.
Olemme Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksessä tyytyväisiä, että suunnitelmassa on luovuttu joukosta metsäkuvioiden hoitotoimenpiteitä ja siten aiempaan suunnitelmaversioon verraten parannettu Uutelan metsien mahdollisuuksia kehittyä entistä monimuotoisemmiksi.
Kirjeenne perusteella kaupunki olisi kuitenkin toteuttamassa merkittävästi sellaisia hakkuita ja hoitotoimia, joiden karsimista olemme esittäneet.
Olisimme yllättyneitä siitä, että kaupunki olisi kirjeennne perusteella lopettamassa dialogin jo nyt, sillä olisimme mielellämme jatkaneet keskustelua näistä kohteista. Tällaisia ovat muun muassa erittäin laajat pienpuuston hoidot sekä lähes kaikille suojeluohjelmakohteiden ulkopuolisille nuoren metsän puuston kuvioille esitetyt taimikonhoidot. Yhdistys ei hyväksy näitä hakkuita.
Pidämme kuitenkin hyvänä, että niin kaupunki kuin luonnonsuojelujärjestöt näkevät Helsingin hienojen metsien monimuotoisuuden luonnonhoidon keskeisenä tavoitteena.
Metsien hoitoon liittyviä keskusteluja kannattaa ehdottomasti jatkaa kaupungin toimijoiden, kaupunkilaisten ja järjestöjen välillä. Niillä on myös ympäristökasvatuksellista merkitystä ja ne auttavat kaupunkilaisia ymmärtämään esimerkiksi metsien ekosysteemejä.
Luonnonhoitoon liittyvää vuorovaikutusta on syytä kehittää edelleen. Hakkuu ja hoitopäätökset olisi paikallaan palauttaa takaisin lautakuntatasolla päätettäväksi. Ehdotamme, että tällaisen menettelytavan muutoksen valmistelu aloitetaan, sillä se palvelee nähdäksemme kaikkein etua.
Helsy on edelleen halukas jatkamaan keskustelua Uutelan hakkuista.
ystävällisin terveisin
Antti Halkka
puheenjohtaja
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys