Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Esitys hakkuiden kes­keyt­tä­mi­sek­si Uutelan vir­kis­ty­sa­lu­eel­la

Tämä vetoomus on lähetetty Helsingin kaupungin asiasta vastaaville virkahenkilöille 21.1.2021.

Uutelan alueella ollaan toteuttamassa tänä talvena pari vuotta sitten laaditun Uutelan luonnonhoitosuunnitelman mukaisia harvennushakkuita.

Uutelan esitetyt harvennushakkuut kohdentuvat osaltaan sellaisiin metsiin, joissa harvennukset aiheuttavat tarpeetonta haittaa luontoarvoille sekä metsän tunnulle. Osa näistä metsistä on todettu vuonna 2020 merkittäviksi lahokaviosammalen kannalta. Pidämme harvennushakkuita näiltä osin kaupunkistrategian monimuotoisuuskirjausten vastaisena.

Helsingin valtuusto hyväksyi 25.11.2020 vastauksen valtuustoaloitteeseen metsien harventamisen vähentämisestä. Päätöksen mukaisesti ”suojametsien, puistojen ja lähivirkistysalueiden hoitotoimenpiteissä pyritään vähentämään valtapuuston sekä pienpuuston harvennusten määrää. Erityisen tärkeää harvennusten vähentäminen on arvokkaiksi luontokohteiksi määritellyillä alueilla, tärkeissä virkistysmetsissä sekä muuten puustorakenteeltaan monipuolisissa metsissä. Hoitotoimenpiteissä pyritään kiinnittämään nykyistä enemmän huomiota siihen, että toimenpiteet kohdennetaan paremmin alueille, joilla niistä on selkeintä hyötyä”

Uutela on erinomainen esimerkki tapauksesta, jossa harvennusten ja pienpuuston käsittelyjen määrä tulisi vähentää.

Harvennuksien jäädyttäminen varsinkin luonnonsuojeluohjelmakohteiden lähialueilla (merkittävä osa kuvioista näistä) on perusteltua myös siksi, että suojelupäätökset ovat pitkällä valmistelussa ja niiden loppuvaiheessa pitää olla myös mahdollisuudet esittää ohjelmarajausten laajennuksia.

Vaihtoehtoinen vaatimus:

Esitämme hakkuisiin kahden viikon työrauhaa, jonka aikana kaupungin metsäsuunnittelusta vastaavat ja Helsy voivat läpikäydä hakkuiden järkevyyden vuoden 2021 olosuhteissa. Luonnonhoidon työryhmässä aikanaan tapahtunut hakkuuesitysten sparraus on mm. tehty ennen kaupunkistrategian monimuotoisuuskirjausten hyväksymistä, jolloin hakkuiden järkevyys on syytä arvioida v. 2021 uudelta pohjalta.

Käynnissä olevan, rakenteeltaan yksipuolisen kasvatusmännikkökuvion 186 (1,45 ha) käynnissä oleva harvennus on tänä aikana mahdollista toteuttaa.

Lisätietoja:

Antti Halkka

puheenjohtaja

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

040 7006582

antti.halkka(AT)sll.fi