Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Viraston yleis­kaa­vaeh­do­tus to­teut­ta­mis­kel­vo­ton ja helsinkiläisten kokonaisedun vastainen

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, tiedote 2.11.2015

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys pitää kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaavaehdotusta Helsingin kokonaisedun vastaisena, sillä siinä ratkaisevasti pienennetään metsäisiä lähivirkistysalueita. Ehdotettu asukasmäärä on kuitenkin mahdollista sijoittaa Helsinkiin siten, että keskeiset viheralueet säilytetään.

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee yleiskaavaehdotusta tiistaina 3. marraskuuta. Luonnonsuojeluyhdistys ehdotti aikoinaan kymmeniä muutoksia kaavaluonnokseen.

”Kaupunkisuunnitteluvirasto ei ottanut yhtäkään niistä huomioon, vaikka yhdistys oli pohjustanut ehdotustaan yhdessä asiantuntijoiden kanssa sekä laajalla maastotyöllä”, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Jarmo Nieminen.

”Yleiskaavaehdotukseen on edelleenkin jäänyt raskasta rakentamista muun muassa Keskuspuistoon, Vuosaaren ulkoilualueille ja Pornaistenniemen tulevan luonnonsuojelualueen viereen. Pornaistenniemeen ja Tuomarinkylään jopa lisättiin rakentamistehokkuutta”, ihmettelee Nieminen.

Viraston tuottamasta yleiskaavamateriaalista on vaikea hahmottaa, miten laajasti kaava mahdollistaisi viheralueille rakentamisen. Luonto on joko tahallisesti tai tiedon puutteen takia jätetty kakkosluokan asiaksi. Esimerkiksi luonnonsuojelualueita tai muuten tärkeitä luontoalueita ei ole esitetty varsinaisella, oikeusvaikutteisella kaavakartalla vaan erillisessä liitteessä.

Luonnonsuojeluyhdistys on laatinut yleiskaavaehdotuksesta tämän tiedotteen liitteenä olevan kartan, jolla viraston ehdotusta verrataan nykyisiin luontoalueisiin. Näin lisärakentaminen luontoalueille hahmottuu kokonaisuutena.

”Viraston esityksessä rakentamista on sijoitettu arvometsiin ja vakiintuneille viheralueille. Meidän kartastamme näkee, miten eri kaupunginosien viheralueet ovat uhattuina. Onko Helsingin kokonaisedun mukaista, että helsinkiläisten mahdollisuus nauttia lähiluonnosta ja ulkoilusta terveellisessä ympäristössä vähenee ratkaisevasti? Pidämme kaavaehdotusta toteuttamiskelvottomana, ellei luontoalueita osoiteta lisää”, sanoo Nieminen.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on myös sitä mieltä, että kaavaehdotus ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen yleiskaavan kriteerejä, koska kaava keskittyy vain rakentamiseen, mutta toimintojen yhteen sovittaminen puuttuu eikä luonnon terveysvaikutuksia ole huomioitu riittävästi. Lisäksi kaavamääräykset ovat puutteellisia.

Yleiskaavan asukasmäärä olisi mahdollista sijoittaa kaupunkiin järkiperustein ja samalla luontoa säästäen. Tämä on osoitettu esimerkiksi Pro Helsinki vaihtoehtokaavassa. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys pitää outona, että kaupunkisuunnitteluvirasto jättää kaavan kehittämisehdotukset kokonaan huomiotta.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen mielipide yleiskaavaluonnoksesta (27.2.2015):

https://www.sll.fi/app/uploads/sites/72/2020/03/Helsyn_mielipide_yleiskaavaluonnokseen_27.2.2015.pdf

Lisätiedot: Jarmo Nieminen, puheenjohtaja, puh. 045 656 75 42

Antti Halkka, varapuheenjohtaja, puh. 040 700 65 82