Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide yleis­kaa­va­luon­nok­seen

Yleiskaavan tärkein tehtävä on suunnitella hyvää Helsinkiä nykyisille ja tuleville helsinkiläisille. Kaavaluonnos ei kuitentaan tunnista monia Helsingin nykyisiä vahvuuksia, kuten luonnonläheisyyttä, minkä takia se epäonnistuu päätehtävissään eli eri maankäyttöratkaisujen tasapuolisessa ja tasapainoisessa esittämisessä.

Yleiskaavan tärkein tehtävä on suunnitella hyvää Helsinkiä nykyisille ja tuleville helsinkiläisille. Kaavaluonnos ei kuitentaan tunnista monia Helsingin nykyisiä vahvuuksia, kuten luonnonläheisyyttä, minkä takia se epäonnistuu päätehtävissään eli eri maankäyttöratkaisujen tasapuolisessa ja tasapainoisessa esittämisessä.

Ongelmaa pahentaa valittu ratkaisu käsitellä osa maankäytöstä hyvinkin ohjaavasti ja vastaavasti osan keskeisestä maankäytöstä jättäminen hyvin  ylimalkaisen ohjauksen varaan. Kaavan esitystapa on muun kuin rakentamisen suhteen ylimalkainen eikä mielestämme ilman muutoksia täytä lainsäädännön minimivaatikuksia.

Yhdistys näkee kaavan monissa päätavoitteissa paljon hyvää ja kehityskelpoista. Esitetyt kaavoitusratkaisut ovat kuitenkin osin noiden yleistavoitteiden vastaisia. Muun muassa tiivistämisen nimeen vannova kaava sisältää aidon tiivistämisen ohella runsaasti maankäyttösuunnitelmia, joilla edistetään rakentamisen levittäytymisestä nykyisille säilyneille viheralueille.

Yleiskaavaluonnos häittäisi jopa kolmanneksen kaava-alueen metsistä, 1900 hehtaaria ja kaikkiaan 22 prosenttia viheralueista. Erityisen vakavaa on, että monet rakennettaviksi esitetyt metsäalueet ovat tutkitusti luonnonarvoiltaan merkittäviä.

Kaavaluonnos on oikeusvaikutteisita merkinnöiltään tasapainoton. Rakentamisesta ohjataan tavattoman tarkasti ja yksin asuinrakentamisen merkitsemiseen on varattu neljä luokkaa. Viheralueverkosto on tästä poiketen osoitettu äärimmäisen karkealla jaottelulla ja puutteellisilla kaavamääräyksillä. Esitys ohjaa nykyisellään aivan liikaa rakentamista säilyneille luonto- ja virkistysalueille, ja myös arvokkaiksi todetuille luontoalueille. Kaava edellyttää uutta tarkastelua, jossa lisärakentamisenkohteet haetaan voimakkaammin nykyisin jo rakennetuilta alueilta sekä kaupunkinbuleradien varsilta, joilla ei ole luonto- tai virkistyrarvoja. Vastaavasti tulee vähentää rakentamisen ohjaamista nykyisille viheralueille.

Lue koko mielipide

Liite: kartta