Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kainuun piiri

Kainuu
Navigaatio päälle/pois

Kannanotot, Lausunnot, muistukset ja valitukset

2018

Muistutus_TUKES Mondo Tyynelä_SLLKainuun piiri ry ja muut yhdistykset 22.10.2018

Lausunto_Kainuun maakuntakaava2030_SLL_Kainuun piiri ry31.8.2018

Muistutus TUKES Mondo Tyvisuo SLLKainuunpiiri ry ja Vesiluonnon puolesta ry_24.8.2018

Kaicell YVA-selostus lausunto SLL Kainuu ja Paltamon luonto 9.8.2018

Destian valitus 01.08.2018_Vaasan hallinto-oikeudelle

Murskauslupa YIT INFRA, valitus 01.08.2018_Vaasan hallinto-oikeudelle

SLLKainuun piiri ry lausunto Vaalan Turkkiselän tuulivoimahankkeen YVA ohjelmasta 6.7.2018

Mondo Minerals Uutela YVA-ohjelma 21.5.2018

Hossan rantaosayleiskaavamuutos_7.3.2018

Terrafamen uraanin talteenotosta TEM:lle

Kaicell YVA-ohjelma 31.1.2018 Lausunto

2017

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 27.4.2017 Jonkerin ranta-asemakaava

Muistutus kaivosyhtiö Terrafamen ympäristölupahakemukseen

2016

14.1.2016     Tiedote Hossan valinnasta Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kansallispuistoksi

20.1.2016     Valitus Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan hyväksymispäätöksestä

27.1.2016     Vireillepano hakkuutoimenpiteiden keskeyttämiseksi Ärjänsaaressa

5.2.2016       Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen Ärjänsaaren hakkuista

9.2.2016       Aloite liikkumis- ja oleskelurajoitusten rajausten muuttamisesta Terrafamen kaivosalueella ja kaivosalueen ulkopuolella

23.2.2016     Valitus Suomussalmen Leipimäen liito-oravapäätöksestä

29.2.2016     Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä Jonkerin ranta-asemakaavasta

20.3.2016      Lausunto Cellunolix-bioetanolitehdashankkeen YVA-ohjelmasta

18.4.2016      Kysymys veronmaksajien rahojen käytöstä ja käytön valvonnasta Talvivaara/Terrafame -yhtiöissä

23.5.2016      Avoin kirje Kainuun ELY-keskukselle

23.5.2016      Tiedote: Purkuputki pilaa Nuasjärven syvänteet

Luonnonsuojeluliiton tiedote asiasta lisäksi täällä.

Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen 04.01.2017

Vetoomus: Vienan reitti Suomussalmi 13.12.2016

Vetoomus: Säynäjänsuo-Syväjärvi Suomussalmi 12.12.201

Esitys Kainuun keskeisten liito-oravan esiintymisalueiden rauhoittamiseksi metsätalouskäytöltä

 

2015

13.2.2015      Vetoomus kahden etelä-Sotkamossa sijaitsevan, valtakunnallisesti arvokkaan suovaltaisen alueen suojeluneuvotteluihin ryhtymisen puolesta

16.2.2015      Vetoomus Suomussalmen Pesiöjärven saarten säästämiseksi hakkuilta

4.7.2015       Tiedote Suomussalmen kunnan Hossa kansallispuistoksi -aloitteen tukemisesta

14.10.2015    Lausunto Kainuun tuulivoimamaakuntakaavaehdotuksesta

25.10.2015    Kommentti Metsähallituksen lakimuutokseen

 

2014

13.1.2014      Oikaisuvaatimus PSAVI:lle

17.3.2014      Muistutus malminetsintäkuulutuksesta, Suomussalmi Rutisuo

24.3.2014      Muistutus/mielipide KaivosNro 806 Jormua1, Kajaani

26.3.2014      Muutoksenhaku Kuhmon kaupungin päätökseen Jonkeri-järven ranta-asemakaavasta

12.5.2014       Lausunto Piiparinmäen-Lammaslamminkankaan tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

15.12.2014     Kiannan-purkuputki-kaivospiiri

16.12.2014     Lausunto Vaalan kaavaan

 

2013

27.5.2013      Vireillepano louhoksista: harkinnanvaraisen YVA:n ratkaisutarve

 

2012

31.7.2012      Esitys Vaara-Kainuun kansallispuistoksi

                    Julkaisuvapaita kuvia esitetyn kansallispuiston alueelta

5.11.2012      Vireillepano Ely-keskukselle/Talvivaara

7.11.2012      Vireillepano vesilain nojalla

27.11.2012     Piiri vaatii Ely-keskuksen valvontatoimet esiin

28.11.2012     Suojelukeinoja Vaara-Kainuun arvometsille

13.12.2012     Vireillepano Talvivaaran tuloksista

 

2011

8.9.2011        Suojeluesitys Paljakan UPM:n osalle

 

2010

23.8.2010      Lausunto Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelmasta