Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Vetoomus Pesiöjärven saarten säästämiseksi hakkuilta

Vetoomus Pesiöjärven saarten säästämiseksi hakkuilta

Vetoomus Suomussalmen Pesiöjärven saarten jättämisestä hakkuiden ulkopuolelle

 

Kainuun luonnonsuojelupiiri vetoaa Metsähallitukseen, että Suomussalmen Pesiöjärven saarille suunniteltujen hakkuiden valmistelu keskeytetään. Kyse ei voi olla puuhuollon kannalta pakottavista hakkuista, koska Kainuussakin puuta kasvaa metsissä enemmän kuin on kysyntää.

Kainuuseen ollaan parhaillaan laatimassa luonnonvarasuunnitelmaa valtion maille ja vesille.
Luonnonvarasuunnitelmassa on tavoitteena tarkastella mm. matkailua valtion mailla. Pesiön saaret on voimassa olevassa maakuntakaavassa osoitettu virkistysalueeksi.   Maakuntakaavamääräyksen mukaan virkistysalueiden maankäyttöä suunniteltaessa tulee kiinnittää erityisesti huomiota alueen virkistyskäytön kehittämiseen sekä luonnon- ja ympäristöarvojen säilymiseen. Maakuntakaavan mukaan virkistysalueet ovat merkittäviä, eivät pelkästään paikallisten asukkaiden virkistyksen kannalta, vaan myös luontomatkailun kehittämisen kannalta. 

 

 

Kainuun luonnonsuojelupiirin mielestä saarten metsien käyttö voidaan suunnitella uudelleen luonnonvarasuunnitelman valmistumisen jälkeen, mikäli saaria ei kokonaan siirretä metsätalouden ulkopuolelle, mikä tulee olla ensisijainen tavoite. Alueelle on laadittava uusi hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa saarten luonto- ja maisema-arvot on otettu selkeästi huomioon.  Hakkuut on suunniteltava siten, että virkistysalueen maakuntakaavassa mainittu tarkoitus ei vaarannu. Saarten tärkein käyttömuoto on jatkossakin oltava virkistys.

 

 

Kajaanissa 16.2.2015

 

Kainuun luonnonsuojelupiiri