Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Aloite liikkumis- ja oleskelurajoitusten rajausten muuttamisesta Terrafamen kaivosalueella ja kaivosalueen ulkopuolella

Aloite liikkumis- ja oleskelurajoitusten rajausten muuttamisesta Terrafamen kaivosalueella ja kaivosalueen ulkopuolella

Tiedote Kainuun luonnonsuojelupiirin, Kajaanin Seudun Luonnon ja Sotkamon Luonnon laatimasta aloitteesta.

Kainuun luonnonsuojelupiiri ja Suomen luonnonsuojeluliiton Kajaanin ja Sotkamon paikalliset järjestöt Kajaanin Seudun Luonto ja Sotkamon Luonto ovat jättäneet aloitteen sisäasiainministerön poliisiosastolle liikkumis- ja oleskelurajoitusalueen rajauksen muuttamisesta nykyisen Terrafamen kaivosalueella ja kaivospiirin ulkopuolella.

Asetus liikkumis- ja oleskelurajoituksesta Terrafamen kaivosalueella ja jopa alueen ulkopuolella laadittiin nopeassa aikataulussa vuonna 2013. Lausuntoa pyydettiin vain Sotkamon kunnalta ja Kainuun poliisilta, vaikka noin kolmannes rajoitusalueesta on Kajaanin kaupungin puolella.

Asetuksen suurimpana puutteena voidaan pitää satojen hehtaarien laajuisten erämaa-alueiden sulkemista sakon uhalla jokamiehen oikeuksien ulkopuolelle. Toimella on estetty samalla kansalaistarkkailu mm. Ylä-Lumijärvellä ja Lumijoen yläjuoksulla sekä Pirtti- ja Kivipuron latvavesillä. Ylä-Lumijärven ja Lumijoen seutu sijaitsee kaivospiirin ulkopuolella.

Vuoden 2012 kipsisakka-altaan vuodon jälkeen on kansalaistarkkailun tuloksena saatu mm. käynnistettyä Mourunpuron laakson saastuneiden maa-alueiden kuorinta ja estettyä osin Ylä-Lumijärven ja Lumijoen metalleista saastuneiden sakkojen huuhtelu alavirtaan kohti Vuoksen vesialueen suuria järviä.

Nyt liikkuminen näillä teittömillä alueilla on kielletty sakon uhalla ja kansalaistarkkailu estetty.

26.1.2016 päivätty vetoomus sisäasiainministeriön poliisosastolle epäonnistuneen asetuksen muuttamiseksi on lähetetty lausuntopyyntöä varten myös Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekniselle lautakunnalle, Kajaanin ympäristöteknisen lautakunnan lupajaostolle, Kainuun ja Pohjois-Savon ELY-keskukselle, Poliisilaitokselle, Terrafamelle ja Kainuun ja Ylä-Savon maakunnan ympäristövalvonnalle.

Demokratian luonteeseen kuuluu itsekorjautuvuus. Huonosti valmisteltuja tai seurauksiltaan negatiivisia asetuksia on kyettävä muuttamaan tai tarkastelemaan uudelleen. Kansalaistarkkailua harrastaneet tahot tahtovat toimia edelleen viranomaisten rinnalla ja tukena kaivosten päästötarkkailussa. Näin toimien on mahdollista tunnistaa ja löytää ongelmakohtia virallisen päästötarkkailun ulkopuolisista kohteista. Ympäristövahinkojen ennaltaehkäisy tai mahdollisimman varhainen puuttuminen päästöihin on aina edullisempaa ja luonnolle kestävämpää kuin jälkien korjaaminen jo tapahtuneiden vahinkojen jälkeen.


Lisätiedot:

Kainuun piirin metsävastaava Antti Lankinen
antti.lankinen@sotkamo.net
puh. 040 5945622