Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois
Matokallion kallioinen metsänäkymä ja sininen taivast
Matokallion metsä on sen lähialueen varhaiskasvatuksen ja koulujen lasten seikkalumetsää. Kuva: Olli Manninen.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry (Helsy) antaa LUONTOTEKO-kunniamaininnan Helsingin Kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätökselle jättää Myllypuron jääurheilukeskus rakentamatta Matokallion metsän sydämeen Puotinharjuun. Hyvä välierävoitto Matokallion pelastamisessa! Matokallion kohtalosta päättää lopullisesti Helsingin kaupunginhallitus.

Matokallio on lähikouluille, päiväkodeille ja muille toimijoille korvaamaton oppimisympäristö monissa kouluaineissa, ympäristö- ja taidekasvatuksessa sekä seikkailumetsänä. Se on myös rakas lähimetsä ja tärkeä ulkoilupaikka.

Jääurheilukeskus suunniteltiin rakennettavaksi osoitteeseen Ratasmyllynkuja 4. Alueella on Matokallion metsä, joka on luontoarvoiltaan rikas ja lähivirkistysalueena tärkeä. Matokallion metsä on määritelty ydinmetsäksi vuoden 2019 metsä- ja puustoisen verkoston selvityksessä. Ydinmetsät ovat laajoja metsäalueita, joiden pinta-ala on vähintään 4 hehtaaria ja halkaisija vähintään 100 metriä. Laajuus mahdollistaa sen, että niissä on myös ydinosa – ei pelkkää reunavyöhykettä.

Matokallio on tärkeää säästää osana metsäverkoston virkistysreittejä, joita toivottavasti löytyy tulevaisuudessa myös pikaraitiotien varrelta. Jos jääurheilukeskus halutaan rakentaa, sille on etsittävä parempi paikka.

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA ÄÄNESTI MATOKALLION METSÄN SÄILYTTÄMISEN PUOLESTA

Kukkivia valkovuokkoja maassa.
Valkovuokkomattoa Matokallion metsässä. Kuva: Olli Manninen.

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsitteli jääurheilukeskuksen sijaintia jo joulukuussa 2022. Silloin asia jätettiin pöydälle. Myllypuron jääurheilukeskus oli seuraavan kerran käsittelyssä 17.1.2023, jolloin lautakunta äänesti niukasti Matokallion metsän säilyttämisen puolesta. 

”Kaupunginhallituksen Myllypuron jääurheilukeskus Oy:lle 29.3.2021 myöntämä kehittämisvaraus päättyi 31.12.2022. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että pikaluisteluhallille on valtakunnallinen liikuntapoliittinen peruste ja tarve. Esitetty sijainti ei kuitenkaan ole luontoarvojen ja asukkaiden näkökulmasta hyvä hallille. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, ettei Myllypuron jääurheilukeskus Oy:lle myönnettyä kehittämisvarausta jatketa esitetyllä sijainnilla. Sen sijaan lautakunta katsoo, että kaupunginhallitus voisi kehottaa hanketta selvittää mahdollisia muita potentiaalisia hallipaikkoja, esimerkiksi arvioimaan Vuosaaren liikuntapuiston soveltuvuutta hallille.” (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätöstiedote 17.1.2023)

NÄIN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA ÄÄNESTI

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta äänesti Matokallion metsän säilyttämisen puolesta äänin 7–6. Ruotsalaisella kansanpuolueella ei ole jäsentä lautakunnassa, mutta kaupunginhallituksessa se on edustettuna. Päätöksessään lautakunta toteaa, että pikaluisteluhallille on valtakunnallinen liikuntapoliittinen peruste ja tarve, mutta esitetty sijainti ei ole luontoarvojen ja asukkaiden näkökulmasta hyvä hallille. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, ettei Myllypuron jääurheilukeskus Oy:lle myönnettyä kehittämisvarausta jatketa esitetyllä sijainnilla.

Matokallion metsän säilyttämisen puolesta äänestivät (7):
  • Vasemmistoliitto: Paavo Arhinmäki ja Veronika Honkasalo 
  • Vihreät: Shawn Huff, Lukas Korpelainen ja Tuomas Tuomi-Nikula 
  • Keskusta: Eeva Kärkkäinen 
  • Perussuomalaiset: Teija Makkonen
Esitystä vastustivat (6):
  • SDP: Ahde Hilkka, Hanna Kivimäki
  • Kokoomus: Asko-Seljavaara Sirpa, Laaksonen Heimo ja Suomalainen Nina
  • Liike Nyt: Joel Harkimo

MATOKALLION METSÄ TÄYTTÄÄ METSO-KRITEERIT

Matokallio on rakas lähimetsä ja tärkeä ulkoilupaikka. Lisäksi se on luonnoltaan arvokas – se kuuluu Helsingin metsien arvokkaimpaan viidennekseen. Asiantuntijat ovat todenneet Matokallion täyttävän METSO-kriteerit. Paikalta on löytynyt uhanalaista ja korkeista suojeluarvoista kertovaa lajistoa, kuten uhanalaista lahokaviosammalta, silmälläpidettävää rakkosammalta ja vanhan metsän indikaattorilajia pohjanrypykkää, ruostekääpää, sysikääpää, levykääpää sekä runsaasti lahopuuta.

LISÄTIETOA

  • Lue Helsyn kannanotto Matokallion säilyttämisestä puolesta täältä.
  • Lue kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan Matokalliota koskevasta päätöksestä täältä.