Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Oikaisuvaatimus Fingridin mai­se­ma­työ­lu­vas­ta

Oikaisuvaatimus Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle koskien maisematyölupaa LP-091-2023-08216

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry (kotikunta: Helsinki) vaatii Fingridin 400 kilovoltin kaapeliyhteyden rakentamista varten myönnetyn maisematyöluvan LP-091-2023-08216 oikaisua siltä osin, joka koskee puiden kaatamista Kivikon metsässä lintujen pesimäaikana sekä liito-oravien ja lepakoiden pesiä ja päiväpiiloja silloin, kun ne ovat käytössä.

Maisematyölupa sallii puiden kaatamisen 26.6.2024 alkaen niin, että pesäpuita ei kaadeta ja hakkuualueen ympäristössä pesiviä lintuja ei häiritä. Luvassa puiden kaatamista rajoitetaan myös niin, ettei puita, joissa on liito-oravien pesiä ja lepakkojen päiväpiiloja saa kaataa.

Vaadimme maisematyöluvan muuttamista seuraavasti:

  • Hakkuita lykätään vähintään 31.7.2024 tai mieluiten 15.8.2024 asti sekä liito-oravien pesien ja lepakkojen päiväpiilojen löytyessä siihen saakka, kun pesät ja päiväpiilot eivät ole enää käytössä.
  • Tällaisessa tilanteessa luvassa olisi syytä myös vaatia lepakkoasiantuntijan käyttämistä lepakoiden päiväpiilojen kartoitukseen ja liito-orava-asiantuntijan käyttämistä liito-oravien käyttämien risupesien, kolojen ja pönttöjen tunnistamiseen.

Perustelemme vaatimuksiamme seuraavasti:

  • Sellaisten lintujen pesien, joissa pesän rakentaminen, hautominen ja poikasten ruokkiminen on käynnissä, löytäminen on erittäin vaativa tehtävä asiantuntijallekin ja edellyttää pitkää tarkkailua esimerkiksi kolossa hautovan käpytikan kohdalla. Hakkuu häiritsee pesintää myös laajalla alueella itse kaadettavan metsä vieressä. Moottorisahojen, motojen, traktoreiden, kaivinkoneiden ja kuorma-autojen äänet voivat karkottaa lintuemot ja pesäpoikaset liian varhain pesiltä ja aiheuttavat niille kohtuutonta stressiä karkeasti arvioiden ainakin 50 metrin matkalla työskentelyalueen reunasta riippuen häirinnän määrästä. Liian aikaisin pesistä poistuneilla poikasilla on suuri todennäköisyys menehtyä.
  • Lupaehdoissa ei huomioida maapoikasia, jotka ovat poistuneet pesästä, mutta tarvitsevat vielä emon hoivaa. Lintuemot ruokkivat niitä pesän läheisyydessä laajallakin alueella ainakin parin viikon ajan, kunnes poikaset itsenäistyvät. Maapoikasvaihe kuuluu monien lintujen kehitykseen. Niitä on vaikeaa havaita samalla, kun lintuasiantuntija etsii pesiä. Maapoikaset jäävät helposti huomaamatta, koska poikaset pysyttelevät hiljaa vaaran lähestyessä.
  • Lupaehdoissa mainittujen lepakoiden päiväpiiloina käyttämien kolojen lisäksi ehdoissa tulisi mainita irtonaiset kaarnan ja kuoren palat iäkkäiden mäntyjen ja kuusien pinnalla. Lepakkojen käyttämien kolojen ja rakojen tunnistaminen vie aikaa ja vaatii usein puuhun kiipeämistä. Siksi maisematyöluvassa olisi hyvä edellyttää lepakkoasiantuntijan käyttämistä päiväpiilojen kartoitukseen.
  • Todennäköisesti liito-oravia on siirtynyt Kivikon metsään, minkä vuoksi viimevuotiset ja sitä vanhemmat kartoitustiedot ovat vanhentuneita. Siksi myös myös liito-oravien käyttämien risupesien, kolojen ja pönttöjen tunnistamiseen tulisi käyttää liito-orava-asiantuntijaa.

Lopuksi

Hakkuiden lykkääminen vähintään 31.7. asti on tärkeää myös Kivikon metsän luonnosta huolta kantavien ihmisten takia. Entistä useampi kaupunkilainen on tietoinen lajikadosta, eläinten elinympäristöjen vähenemisestä kaupunkiluonnossa ja kesähakkuiden haitoista linnuille. Kivikon metsään kohdistuu paljon suuria rakennushankkeita, jotka toteutuessaan heikentäisivät metsässä elävien lajien elinympäristöjä. Kaapelilinja on niistä yksi kerrostalokortteleiden, pikaratikkalinjan, ammuntahallin, Lahden- ja Porvoonväylän levennyksen ja helikopterikentän lisäksi.

Linnuston, liito-oravien ja lepakoiden lisäksi alueella on myös muuta lajistoa, kuten runsaasti kyitä, rantakäärmeitä ja vaskitsoja, jotka on tärkeää huomioida.

Helsingissä 25.6.2024

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry