Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Tam­ma­saa­ren­lai­tu­rin kelluvan korttelin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut Tammasaaren kelluvan korttelin asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Vastustamme kelluvaa asuinkerrostalokorttelia. Se kaventaisi selvästi muutoinkin kapeaa salmea ja muodostaisi merkittävän virtausesteen alueelle.

Lauttasaarensalmen ja koko Lauttasaariselän vesialue on viimeisinä vuosikymmeninä supistunut jatkuvasti. Merialueen vähenemisen myötä vilkkaan meriliikenteen vaikutukset ympäristöön korostuvat ja kaupungin merelliset maisemat muuttuvat. Lisäksi suunnitelmassa meitä arveluttavat seuraavat seikat:

  • Ihmistoiminnan levittäytyminen yhä laajemmalle meriluontoon.
  • Lauttasaarensalmen kapeneminen entisestään ja sen vaikutukset eliöstöön kuten silakkaan, sinisimpukkaan ja vesilintuihin.
  • Maisemahaitta.
  • Vedenalainen melu ja siitä aiheutuvat haitat eliöstölle erityisesti rakennusvaiheessa.
  • Vedenpinnan nousu ilmastonmuutoksen myötä, ja nousun vaikutukset kelluvaan kortteliin; osataanko nousun vaikutuksia arvioida riittävästi.
  • Mahdolliset muut uhkatekijät, joita kelluvaan rakentamiseen liittyy: esim. kuinka kortteli kestää aikaa ja onko kelluva rakentaminen Suomen oloissa kestävää rakentamista.

Helsingissä 7.6.2024

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry