Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Helsingin kansallisen kaupunkipuiston hakuprosessiin

Lähetimme 19.4.2024 Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle yhdessä Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liikkeen kanssa kannanoton Helsingin kansallisen kaupunkipuiston hakuprosessi vauhdittamiseksi:

Kaupunkiympäristölautakunnalle 19.4.2024

ASIA: Helsingin kansallisen kaupunkipuiston hakuprosessi

Missä viipyy Helsingin kansallinen kaupunkipuisto?

Helsingin kaupunginhallitus päätti jo kesällä 2021 jatkaa Helsingin kansallisen kaupunkipuiston suunnittelua Keskuspuiston ja Haltialan muodostaman ytimen pohjalta. Valmistelun edistäminen on kirjattu myös nykyisen valtuuston kaupunkistrategiaan: ”Kansallinen kaupunkipuisto -hankkeesta tehdään päätös kuluvan valtuustokauden aikana, tekeillä olevan selvityksen valmistuttua.”

Kaupunginhallituksen päätöksestä on kohta kulunut jo neljä vuotta, mutta valitettavasti virkatyönä tehtävä suunnittelu ei ole edennyt. Helmikuussa 2024 allekirjoittaneet saivat tiedon, että Kaupunkiympäristön toimialalla on käynnistetty kaupunginhallituksen päätöksen toimeenpano, eli kansallisen kaupunkipuiston hakemuksen valmistelu, ja että tavoitteena on tuoda kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn vähintään hakemuksen luonnos viimeistään vuonna 2025.

Ehdotamme nyt, että kaupunkiympäristölautakunta kiirehtii hakemuksen valmistelua siten, että Helsinki voisi tehdä kuluvan valtuustokauden aikana ympäristöministeriölle hakemuksen kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi Helsinkiin. Tarvittava informaatio Helsingin kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta on jo kerätty useilla selvityksillä, karttakyselyllä ja työpajoissa myös asukkaita kuullen. Asiassa ei ole tapahtunut sellaista oleellista uutta, että se edellyttäisi yhä edelleen pitkää valmistelua.

Aluerajauksesta ja tulevasta laajennuspolusta toteamme, että kansallisen kaupunkipuiston konseptiin ja kriteereihin oleellisesti liittyvä keskustayhteys on mahdollista toteuttaa Keskuspuiston vihersormeen sisältyvien Alppipuiston, Töölönlahden ja Kaisaniemen puiston kautta Senaatintorille, Esplanadille ja Kauppatorille. Myös Helsinkipuiston vihersormen liittämistä mukaan aluerajaukseen tulee tarkastella tekeillä olevassa jatkotyössä. Helsingin kaupungin syntymaisemien liittäminen mukaan aluerajaukseen on hyvin perusteltua, ja Helsinkipuiston myötä mahdollistuisi myös helsinkiläisyyteen oleellisesti liittyvän merellisyyden ja saariston huomiointi. Keskuspuiston vihersormi ulottuu vain sisälahdille.

Tulevat laajennuspolut Itä-Helsingin kulttuuripuiston vihersormeen sekä Viikki-Kivikon vihersormen että Läntisen vihersormen suuntiin pitäisi huomioida selvitystyössä optioina ja tehdä laajennuksista linjaus perustamispäätöksen yhteydessä. Helsingin kansalliseksi kaupunkipuistoksi muodostuisi siten vuosien mittaan hieno kokonaisuus luonnoltaan monimuotoisista arvometsäkohteista, historiallisista puistoalueista ja maisemallisesti merkittävistä rakennetuista ympäristöistä sekä kantakaupungissa että esikaupunkialueella, idästä länteen ja etelästä pohjoiseen.

Helsingissä 19.4. 2024

Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liikkeen puolesta,

Matti Lipponen

Marja Leino

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n puolesta,

Noora Kaunisto, puheenjohtaja

Emilia Pippola, järjestösihteeri

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:n puolesta,

Laura Räsänen, puheenjohtaja

Ursula Immonen, toiminnanjohtaja

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n puolesta,

Matti Pyhtilä, puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja

Suomen Latu ry:n puolesta,

Eki Karlsson, toiminnanjohtaja

Hannu Tiusanen, yhteiskuntasuhteiden erityisasiantunCja

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry:n puolesta,

Aleksi Mikola, puheenjohtaja

Lisätietoa:
https://ym.fi/kansalliset-kaupunkipuistot
https://kansallisetkaupunkipuistot.fi/
https://kaupunkipuisto.fi/