Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Esitys kesäaikaisesta lintujen ruo­kin­ta­kiel­los­ta Töö­lön­lah­del­le alueelle

Lokkien kesäaikaisen ruokinnan on ainakin v. 2023 havaittu houkuttelevan paikalle rottia. Kuva: Marja Saarinen

Arvoisat kaupunkiympäristölautakunnan, ympäristö- ja lupajaoston sekä sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet,

Töölönlahden länsipuolen rannalla on useamman vuoden kevät- ja kesäkauden ajan jatkunut säännöllinen ja suurelta osin päivittäinen lokkien ruokinta. Ruokinnan takana on yksityishenkilö, joka syöttää linnuille leipää ja houkuttelee lahdelle suuria, satapäisiä lokkijoukkoja. Vaikka henkilön toiminnan tarkoitusperät ovat varmasti hyvät ja vilpittömät, liittyy toimintaan nähdäksemme ongelmia, joiden vuoksi Töölönlahden alueelle tulisi asettaa väliaikainen, kesäaikainen ruokintakielto.

1) Mahdolliset ihmisille aiheutuvat terveyshaitat

Lokkien kesäaikaisen ruokinnan on ainakin v. 2023 havaittu houkuttelevan paikalle rottia (ks. kuva liitteenä). Yksittäiset rottahavainnot eivät aiheuta terveydensuojelulaissa tarkoitettua terveyshaitan vaaraa, mutta useiden yksilöiden säännöllinen esiintyminen ruokinnalla voi johtaa terveyshaittoihin ja täyttää terveydensuojelulain 51 §:ssä tarkoitetut terveyshaitan poistamiseksi tai ehkäisemiseksi tehtävän kieltomääräyksen kriteerit. Tällainen tilanne olisi perusteltu syy kieltää ruokinta Töölönlahden alueella kevät- ja kesäkaudella. 

2) Vesilintujen munille ja poikasille aiheutuva vahinko

Etenkin suuret lokkilajit eli harmaa- ja merilokki voivat helposti syödä lahdella pesivien vesilintujen munia ja poikasia. Valtaosa ruokinnan paikalle houkuttelemista lokeista on kalalokkeja, joista ei ole yhtä välitöntä ja merkittävää haittaa, mutta suuri alueella pesimätön lokkijoukko voi suoran muna- ja poikaspredaation ohella estää vesilintujen pesintöjä pelotevaikutuksen kautta. Viitteitä siitä, että lokkien jatkuva läsnäolo karkottaa vesilintuja ja laskee alueella pesivien parien määriä, on havaittu.  

3) Kohonnut lintuinfluenssariski

Lintuinfluenssa on linnuilla esiintyvä virustauti, jota tavataan erityisesti vesilinnuilla ja myös lokeilla. Taudin korkeapatogeeniset muodot voivat tappaa nopeasti huomattavia määriä sairastuneita lintuja. Lintuinfluenssan riski korostuu lintutiheyden kasvun myötä, ja ruokinnan myötä pienen alueen lintutiheys on keinotekoisesti noussut huomattavan paljon. Yleisimmin korkeapatogeeninen tauti leviää ja aiheuttaa joukkokuolemia talvi- ja muuttoaikaan. Objektiivinen riski yhdellä kevät- ja kesäkaudella ei ole suuri. Mikäli toiminta kuitenkin jatkuu, kasvaa lintuinfluenssan riski vastaavasti jossain määrin. Kesäaikainen ruokinta altistaa lintuja myös muille sairauksille, kuten salmonellalle. 

4) Lokeille aiheutuva vahinko

Vaikka etenkin kaupunkilokit ovat sopeutuneet hyödyntämään monenlaisia ravinnonlähteitä, kaikki ravinnonlähteet eivät ole niille terveellisiä. Vääränlaisen ravinnon syöttäminen linnuille voi johtaa erilaisiin kehityshäiriöihin, kuten siipisulkien puutteelliseen kehitykseen. Ruokinnalla esiintyvien aikuisten ja esiaikuisten lokkien kohdalla tämä ei ole ongelma, mutta ruokinta houkuttelee paikalle lokkeja ilmeisen laajalta alueelta. Mikäli nämä linnut syöttävät ruokinnalta saamaansa leipää poikasilleen, voi poikasille tulla kehityshäiriöitä. 

Lopuksi

Yleisellä tasolla lintujen kesäaikainen ruokinta ei ole tarpeen ja voi olla suoranaisesti haitallista tautien helpomman leviämisen ja rottien houkuttelun vuoksi. Lisäksi linnut voivat tottua ruokintaan, jolloin niiden omaehtoinen ruoanhankinta voi häiriintyä. Töölönlahden lokkiruokinta on saanut myös paljon julkisuutta viimeisen vuoden aikana, ja asiasta on uutisoitu mm. Helsingin Sanomissa useaan otteeseen.

Lintupääkaupungin imagoa ajatellen asiaa mutkistaa se, että lokkiruokinta sijaitsee aivan kaupungin ytimeen suunnitellulla mahdollisella luonnonsuojelualueella ja voi vaikuttaa negatiivisesti lahdella pesivien vesilintujen parimääriin. 

Näiden syiden vuoksi esitämme Töölönlahden alueelle kesäaikaista ruokintakieltoa, ja pyydämme teitä ryhtymään välittömiin toimiin ruokintakiellon asettamiseksi.

Oheisista Marja Saarisen videoista saatte käsitystä ruokinnan mittaluokasta:

Helsingissä 13.6.2024

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Aleksi Mikola

puheenjohtaja, Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry

Lisätietoja:

  • Emilia Pippola, järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry: helsy(ät)sll.fi / puh. 050 3011 633
  • Juho Leppänen, suojelusihteeri, Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry: suojelusihteeri(ät)tringa.fi