Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Helsingin ilmansuojelu- ja me­lun­tor­jun­ta­suun­ni­tel­man (ILME) 2024–2029 luonnoksesta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen lausunto Helsingin ilmansuojelu- ja meluntorjuntasuunnitelman (ILME) 2024–2029 luonnoksesta (diaarinumero HEL 2024-001958)

Keskitymme mielipiteessä lähinnä liikenteen aiheuttamaan meluun kaupunkiluonnossa sekä ihmisten että eläinten näkökulmasta. On tärkeää, että eläimet ja luonto otetaan omaksi aiheekseen suunnitelmassa ja siihen liitetään nelivuotiskaudella toteutettavia parannushankkeita.

Suunnitelmaluonnos tarkastelee melua vain ihmisten kannalta. On kuitenkin runsaasti havaintoja ja tutkimusta siitä, miten melu esimerkiksi vaikuttaa hautoviin lintuihin ja vedenalainen melu haittaa vesieläimiä. Juuri kuultavana olleessa Suomen merenhoidon tilan arvioinnissa kiinnitetään huomiota vedenalaiseen meluun ja asetetaan sille ensimmäisen kerran tavoitteita (ks. https://www.ymparisto.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/kommentoi-merenhoidon-tila-arviota). Tarvitaan kuitenkin lisää tutkimusta melun vaikutuksesta eläimiin. Kaupunki voi tukea aiheeseen liittyvää tutkimusta.

Helsingin kaupungin on haettava aktiivisesti ja nopeasti valtion kanssa ratkaisua nopeuksien laskemiseen valtion vilkkailla tieosuuksilla. Kaupunkiluontoalueet, joissa on eniten melua, sijaitsevat suurten väylien – kuten Lahdenväylän, Porvoonväylän, Vihdintien, Hämeenlinnantien ja Turunväylän – varrella. Porvoonväylän vaikutukset on syytä huomioida myös Östersundomissa. Mittausten mukaan nopeuksien alentaminen vähentää melua tehokkaammin kuin meluesteet. Lisäksi nopeuden alentaminen esimerkiksi Lahdenväylällä vähentäisi melua Kivikon metsässä, Viikissä, Vanhankaupunginlahdella ja väylän varren pienemmissä virkistysmetsissä. Samalla se vähentää melua asuin- ja virkistysalueilla.

Suunnitelman tulee huomioida vedenalainen melu, jota syntyy Helsingissä etenkin laivojen ja vapaa-ajan veneilyn liikenteessä ja vesirakentamisessa.

Ulkokonsertit tuottavat hetkellistä, mutta kuitenkin useita päiviä jatkuvaa melua luontoon – jopa lintujen pesintäaikana. Ilotulitukset aiheuttavat vuosittain vakavaa haittaa linnuille. Kaupungin suunnitelmissa lisätä droonikuljetuksia ei ole huomioitu linnuille koituvia riskejä riittävästi. Myös nämä melun lähteet on syytä arvioida suunnitelmassa ja ryhtyä niiden kohdalla tarvittaviin toimenpiteisiin.

Haluamme lopuksi vielä muistuttaa, että suunnitelmien lisäksi kaupungin on huolehdittava myös niiden toteutuksesta.

Helsingissä 5.4.2024

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry