Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Viikinrannan–Lahdenväylän osay­leis­kaa­va­luon­nok­ses­ta

Lähetimme 4.3.2024 Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle kannanoton Viikinrannan–Lahdenväylän osayleiskaavaluonnoksesta:

Hyvät kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet,

Huomisen kokouksen esityslistalla on Viikinrannan–Lahdenväylän osayleiskaavaluonnos (asia 4). Toivomme lautakunnan tässä vaiheessa kiinnittävän huomiota vielä seuraaviin seikkoihin ennen luonnoksen asettamista nähtäville.

  • Rakennusten ja luonnonsuojelualueiden välillä tulee olla toimivat ja riittävän leveät suoja-alueet. Nyt Säynäslahden osa-alueella suoja-alue on vain noin 20 metriä leveä. Suoja-aluetta tulee leventää huomattavasti ja huolehtia, ettei haitallisia vieraslajeja leviä maa-aineksen siemenpankista ja uusista istutuksista luonnonsuojelualueille. Lisäksi puhdistamon tontti on syytä aidata jotenkin, etteivät koirat pääse vapaasti kulkemaan tontilta Natura-alueelle.
  • Katarina Stenbockin kadun osa-alueella Margareta Leijonhufvudin puistossa ja sen ympäristössä viheryhteyttä ei saa katkaista rakentamisella. Sen sijaan alueellista metsä- ja puustoista yhteyttä Kumpulan ja Veräjämäen luonnonsuojelualueen välillä tulee parantaa.
  • Viikinkallion osa-alue tulee jättää rakentamatta, sillä kyseessä on geologisesti, maisemallisesti sekä kasvillisuudeltaan arvokas kallioalue. Viikinmäen laella sijaitsee arvokas kasvillisuus- ja kasvistokohde: luonnontilaisena säilynyt kalliosuo (ks. https://kartta.hel.fi/ltj/feature-report/405/). Rakentamattona kallioalue tarjoaa myös virkistys- ja ulkoilualueen ja vähentää täten osaltaan luonnonsuojelualueiden kulutusta.
  • Arvioitu asukasmäärä (n. 7000) uhkaa väistämättä Natura-aluetta ja alueen muita luonnonsuojelualueita voimakkaalla kulumisella. Kulunohjauksen keinot eivät riitä säilyttämään luonnon monimuotoisuutta, kun huomioidaan muukin lähialueen rakentaminen. Rakentamista on välttämätöntä vähentää. Lisäksi jo tässä vaiheessa täytyy selvittää tarkemmin, miten estetään ulkoilun suuntautuminen pääosin  Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueille. Esimerkiksi Viikinrannasta ja Säynäslahdelta Lahdenväylän ali kulkevat tiet kohti Vantaanjoen ulkoilureittejä tulee suunnitella houkutteleviksi, puustoisiksi ja viihtyisiksi.

Helsingissä 4.3.2024

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry