Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Ojapuiston ja Nau­la­kal­lion­puis­ton puis­to­suun­ni­tel­mien luonnoksista

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut Ojapuiston ja Naulakallionpuiston puistosuunnitelmien luonnoksiin ja lausuu mielipiteenään seuraavaa.

Suunnitelmissa ei ole tarpeeksi huomioitu alueen viheryhteyksien ja luonnonlajiston säilymistä. Alueen raskaan rakentamisen ja tulevien rakennussuunnitelmien lisäksi myös puistosuunnitelma hävittää lajiston elinmahdollisuuksia. Suunnitelmissa lehtipuuvaltaista metsikköä on jäämässä tekonurmen alle ja jäljelle jäävää kasvillisuutta ollaan ”siistimässä” turhan rajusti. Luontoarvojen kehittyminen alueelle estyy myös tulevaisuudessa, jos luontaista lajistoa korvataan tekonurmella.

Puustoisten alueiden ja viheryhteyksien säilymisen tulisi olla suunnittelun lähtökohta. Ns. Siltapolun kentän ja Naulakalliontien väliseen siirtymiseen Ojapuiston liikuntapuistoon voidaan käyttää Vehmaistentietä kuten nykyäänkin. Luonnon monimuotoisuuden ja ekologisen käytävän ylläpitämiseksi viidakkomainen, lähes luonnontilainen kapea kaistale tulee säilyttää ehjänä.

Suunnitelmissa esitetty vesakkojen raivaaminen ja lajiston ”siistiminen” tulee jättää vähäisemmäksi. Luonnon monimuotoisuutta – muun muassa lintujen elinpiirejä – ei saa hävittää. Tiheiköt ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä, eikä Mellunmäen vähäisiä luontoalueita tule siistiä puistomaisiksi. Uusien lajistoltaan köyhien nurmialueiden tarve olisi hyvä puntaroida suhteessa alueella jo olemassa oleviin.

Kaupunkisuunnittelun esteettisiä näkemyksiä on mahdollista kehittää suuntaan, jossa luonnonlajistolla on enemmän elinmahdollisuuksia. Mellunmäki on mm. linnustoltaan rikas kaupunginosa, minkä toivoisi heijastuvan aluetta koskeviin suunnitelmiin.

Helsingissä 7.12.2023

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry