Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Pihlajiston suun­nit­te­lu­pe­ri­aat­tei­den luonnoksesta

Kuvakaappaus Pihlajiston suunnitteluperiaatteiden luonnoksesta.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut Pihlajiston suunnitteluperiaatteiden luonnokseen, sen aineistoon ja suunnittelualueen maastoon. Keskitymme mielipiteessämme luontoon.

Luonnos korostaa kiitettävästi luontoalueiden merkitystä Pihlajiston asukkaille virkistysalueena ja niiden säilyttämistä valtaosin nykyisellään. Mielestämme on hyvä, että arvokkaimmat, yhtenäiset ja kapeat metsäalueet suunnittelualueen länsi-, pohjois- ja itäosassa jätetään rakentamisen ulkopuolelle.

Lahdenväylän reunametsät ovat tärkeitä

Myös Lahdenväylän vieressä sijaitsevan, kuluneemman, mutta vaihtelevapiirteisen metsäalueen ja kallioiden merkitys tunnistetaan virkistysalueena ja maisema-alueena. Luonnos kuitenkin osoittaa vain parin arvokkaimman kohteen, Pihlajamäenkallion ja sen viereisen lehtomaisen solan sekä jalopuumetsikön, säilytettäviksi. Ne eivät riitä lähivirkistysalueeksi, jos eteläosan metsiä rakennetaan ja asukasmäärä kasvaa. Pienet metsät ja kalliokasvillisuus kuluvat herkästi. Lisäksi metsien pirstoutuminen ja ekologisten yhteyksien katkeaminen heikentävät luonnon monimuotoisuutta.

Näiden syiden takia pidämme tärkeänä, että suunnittelualueen eteläosassa säästetään paljon enemmän metsää kuin suunnitteluperiaatteiden luonnos esittää. Olemassa olevat paikalliset metsä- ja puustoiset yhteydet on säilytettävä ja vahvistettava niitä niin, että metsät Pihlajiston ympärillä kytkeytyvät toisiinsa ja olemassa olevat yhteydet Pihlajamäen ja Viikin metsiin säilyvät.

Parkkialueelle puutarhoja ja säilytetään näkymä Viikin pelloille

Ehdotamme Pihlajiston rakennetun alueen vihertämistä jo ennen lopullisten suunnitelmien toteuttamista istuttamalla puita ja muuta kasvillisuutta. Tämä kannattaa toteuttaa huomioiden luonnon monimuotoisuuden lisääminen. Esimerkiksi parkkialueilla osa parkkiruuduista voitaisiin muuttaa pikkuruisiksi puistoiksi. Kaupungin kannattaa poistaa asfalttia muualtakin, ja tukea erilaisia yhteisöllisiä viljelyhankkeita.

Näkymä Pihlajiston kallioilta Viikin pelloille ja Vanhankaupunginlahdelle tulee säilyttää. Pihlajiston luonto ja historia liittyvät niihin, vaikka moottoritie erottaa ne nykypäivänä fyysisesti toisistaan.

Helsingissä 8.2.2024

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry