Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Hesperian esplanadin lii­ken­ne­suun­ni­tel­mas­ta ja puiston suun­nit­te­lu­pe­ri­aat­teis­ta

Kuva 1. Yleiskaavakartan viheryhteys

Mielipide Hesperian esplanadin liikennesuunnitelmasta ja puiston suunnitteluperiaatteista

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut Hesperian esplanadin liikennesuunnitelmaan ja puiston suunnitteluperiaatteisiin, joista on kerätty mielipiteitä Kerrokantasi-kyselyssä. Yhdistys kiinnittää huomiota ennen kaikkea viheryhteyteen, joka on alueellaan ainoa toimiva, sillä pohjoisempi Humalistonkadun–Sallinkadun yhteys on joko yksirivinen tai puuton (Sallinkatu) eikä pääty idässä puistoon.

Seuraavat seikat on huomioitava suunnitelmissa:

  • Yleiskaavakartalla puiston kohdalla on lainvoimainen viheryhteys (ks. kuva 1). Kyseessä on ekologisesti ja kaupunkisuunnittelun kannalta keskeinen itä-länsisuuntainen viheryhteys. Yleiskaavan viheryhteys ei näy suunnitelma-alueen asemakaavoissa. Suurimman osan puistosta kattaa vuoden 1980 asemakaava, joka ulottuu Mannerheimintieltä Mechelininkadulle. Kyseinen kaava on vanhentunut, ja tulisi jo viheryhteyden takia uusia. Samaan tapaan tulisi uusia myös suunnitelma-alueen länsiosan kattava asemakaava vuodelta 1942.
  • Toivomme, että viheryhteys ja sen edellyttämät toimet ovat tärkeässä osassa myös puistosuunnitelman tekstiosuudessa toteamalla esimerkiksi, että alue on Helsinginniemen keskeinen viheryhteys ja luettelemalla sen edellyttämät toimet.
  • Yleiskaavan Kaupunkiluonto-teemakartalla puiston läpi kulkee kehitettävä metsäverkostoyhteys.
  • Puiston kohdalla on kaupungin karttapalveluun merkitty nykyinen ja säilyvä alueellinen metsäverkostoyhteys sekä todennäköinen liito-oravan liikkumisreitti. Puiston kunnostuksessa on syytä kiinnittää huomiota liito-oravien ylitykseen Mannerheimintien yli Töölönlahdelle päin.
  • Mahdolliset puiden uusimiset on toteutettava jaksoittain niin, että liito-oravien kulkureitti säilyy joka tilanteessa.

Helsingissä 30.1.2024

Antti Halkka

varapuheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry